Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στον πλεονασματικό ΕΛΑΠΕ αρχικά τα έσοδα από το τέλος ντίζελ το 22 - Πρόβλεψη για πλεόνασμα 130 εκατ και το 2023

Στον πλεονασματικό ΕΛΑΠΕ αρχικά τα έσοδα από το τέλος ντίζελ το 22 - Πρόβλεψη για πλεόνασμα 130 εκατ και το 2023
Ο λογαριασμός σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ θα κλείσει στο τέλος του έτους με πλεόνασμα της τάξης των 134,44 εκατ. ευρώ

Στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) θα κατευθυνθούν για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2022 τα έσοδα από το "πράσινο" τέλος στο ντίζελ κίνησης (30 ευρώ το χιλιόλιτρο) , παρ ότι ο λογαριασμός σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ θα κλείσει στο τέλος του έτους με πλεόνασμα της τάξης των 134,44 εκατ. ευρώ. Πλεονασματικός κατά 91 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ θα είναι στο τέλος του έτους και ο υπολογαριασμός των νέων έργων (ένταξη στο σύστημα μετά την 1/1/2021).

Αισιόδοξες μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες είναι οι προβλέψεις του ΔΑΠΕΕΠ και για το 2023, καθώς αναφέρονται σε αθροιστικό πλεόνασμα της τάξης των 130 κατ. ευρώ. Και το 2023 έχουν προϋπολογιστεί έσοδα 100 εκατ. ευρώ από το "πράσινο" τέλος, ενώ δεν έχουν προσυπολογιστεί εκροές προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έως και τον Σεπτέμβριο του 2021 ο ΕΛΑΠΕ έχει ενισχύσει το ΤΕΜ για την χρηματοδότηση των επιδοτήσεων των λογαριασμών ρεύματος με το ποσό του 1,1 δις. ευρώ.

Τα έσοδα από το "πράσινο" τέλος στο ντίζελ κίνησης, σύμφωνα με το νόμο( 4876/2021) αποτελούν δημόσιο έσοδα που εισπράττονται από την ΑΑΔΕ , με εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποδίδεται για χρηματοδότηση πράσινων έργων και δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων. Με νομοθετική ρύθμιση τα έσοδα αυτά, ύψους 92 εκατ. ευρώ το 2021 δόθηκαν στον ΕΛΑΠΕ , στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων προκειμένου να υπάρξουν οι αναγκαίες εισροές για την κάλυψη του ελλείμματος.


Tα δημοσιονομικά περιθώρια θα κρίνουν την τελική διοχέτευση του πράσινου τέλους

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2022, τα έσοδα από το "πράσινο" τέλος στο ντίζελ κίνησης θα κατευθυνθούν με νεότερη νομοθετική ρύθμιση στον ΕΛΑΠΕ. Το εάν θα παραμείνουν ωστόσο εκεί ή θα καταλήξουν στο ΤΕΜ θα εξαρτηθεί από την πορεία των τιμών ρεύματος και τα δημισιονομικά περιθώρια για την χρηματοδότηση των επιδοτήσεων των λογαριασμών ρεύματος.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση αναφέρει συγκεκριμένα: «Προβλέπεται, ειδικά για το έτος 2022, η μεταφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Ε.Λ.Α.Π.Ε., άρθρο 143 του ν.4001/2011) των εσόδων από την επιβολή του Πράσινου Τέλους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel). 

Συγκεκριμένα, ποσό ύψους 100,5 εκατ. ευρώ από τα ανωτέρω έσοδα αποδίδεται στον εν λόγω Ειδικό Λογαριασμό. Το αποδιδόμενο ποσό δεν υπόκειται σε κανενός είδους κρατήσεις, δεν εκχωρείται και δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με οφειλές του δικαιούχου Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους ο.τ.α. και τα νομικά τους πρόσωπα, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή τα πιστωτικά ιδρύματα. (Κατά τα ισχύοντα, τα έσοδα από το Πράσινο Τέλος αποτελούν δημόσιο έσοδο και με κ.υ.α. κατανέμονται για την υλοποίηση δράσεων στον τομέα ενέργειας)»

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης