Τελευταία Νέα
Βιομηχανία & Απανθρακοποίηση

Ποιές βιομηχανίες μιλούν για κίνδυνο στην παραγωγή από την διακοπή παροχής αερίου σε περίπτωση κρίσης

Ποιές βιομηχανίες μιλούν για κίνδυνο στην παραγωγή από την διακοπή παροχής αερίου σε περίπτωση κρίσης

 Έντονες αντιδράσεις και αλλαγή κλάσης ζητούν πολλές επιχειρήσεις

 

Σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία των βιομηχανιών τροφίμων εκτιμάται ότι θα επιφέρει ενδεχόμενη διακοπή της τροφοδοσίας τους με φυσικό αέριο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν επιχειρήσεις του κλάδου που συμμετείχαν στη σχετική διαβούλευση της ΡΑΕ και διαμαρτύρονται κυρίως για τη σειρά κατάταξης στον κατάλογο των λεγόμενων «σημαντικών βιομηχανιών».

Δεκατέσσερις βιομηχανίες που συμμετείχαν στη διαβούλευση διατύπωσαν ενστάσεις επισημαίνοντας τον κίνδυνο καταστροφής της παραγωγής τους, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων που επεξεργάζονται, όπως ευπαθή τρόφιμα.
Υπενθυμίζεται ότι σε διαβούλευση ετέθη το σχέδιο της ΡΑΕ για τα κριτήρια και τη σειρά διακοπής της παροχής αερίου στις «σημαντικές βιομηχανίες” σε περίπτωση κήρυξης κατάστασης συναγερμού 3.

Από τις θέσεις που δημοσιοποίησαν στη διαβούλευση μεγάλες βιομηχανίες όπως η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ, η Wonderplant ΑΕ, τα Θερμοκήπια Δράμας ΑΕ αλλά και η εταιρεία λιπασμάτων ΕΛΛΑΓΡΟΓΡΙΠ ΑΕΒΕ ή η εταιρεία συσκευασίας Α. Χατζόπουλος ΑΕ, προκύπτει ότι οι επιπτώσεις στην παραγωγική τους διαδικασία θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αν τηρηθούν τα κριτήρια διακοπής, τα οποία προβλέπει το σχέδιο της ΡΑΕ
Σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού, εφόσον κηρυχθεί κατάσταση Συναγερμού 3 και το έλλειμμα τροφοδοσίας συνεχίζει να υπάρχει, αφού θα έχει διακοπεί η παροχή στους διακόψιμους καταναλωτές και στις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες καύσης αερίου, τότε αρχίζει σταδιακά η αποκοπή των βιομηχανιών, ανάλογα με τη σειρά κατάταξής τους στον κατάλογο. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η τροφοδοσία των προστατευόμενων καταναλωτών.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ οι βιομηχανίες που έχουν ζητήσει να χαρακτηριστούν ως «σημαντικές» κατατάσσονται σε 8 κατηγορίες με βάση μια σειρά από κριτήρια. Σε περίπτωση κόκκινου συναγερμού θα διακοπεί η τροφοδοσία τους, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος και τη θέση τους στην σχετική κατάταξη.


Τι ζητούν οι επιχειρήσεις


Οι περισσότερες επιχειρήσεις ζητούν να μετακινηθούν σε υψηλότερη κλάση. Αναλυτικότερα:

Η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ θεωρεί ότι δεν τηρούνται ίσοι όροι ανταγωνισμού. Όπως αναφέρει «κάθε εταιρεία κατατάσσεται σε μία και μόνο κλάση κρισιμότητας, και συγκεκριμένα στην υψηλότερη κλάση του πίνακα για την οποία πληροί τις προϋποθέσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου μία εταιρεία πληροί ταυτόχρονα και τις προϋποθέσεις της κλάσης 3» Όπως αναφέρει η ΚΡΙ ΚΡΙ “θεωρούμε ότι ενέχει τον κίνδυνο υπονόμευσης της ασφάλειας δικαίου και των ίσων όρων ανταγωνισμού για τις εταιρείες στην ενιαία αγορά. Άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να εξαλειφθεί η παραπάνω εξαίρεση και οι εταιρείες να κατατάσσονται μόνο σε μία κατηγορία, σύμφωνα με τα κριτήρια της δράσης Δ8 του σχεδίου προληπτικής δράσης. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι σαν να τιμωρούμε τις εταιρείες που είχαν:

Α) προνοήσει και είχαν λάβει προληπτικά μέτρα εγκαίρως, και πριν την κρίση ενέργειας, για την ομαλή συνέχιση των λειτουργιών τους.
Β) συμμορφωθεί με την απαίτηση του προληπτικού σχεδίου όπου ζητούσε «προτεινόμενο σχέδιο διακοπής τροφοδοσίας, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις διαδικασίες για την συντονισμένη διακοπή (μερική ή ολική) τροφοδοσίας φυσικού αερίου για την ασφάλεια της Μονάδας του και του προσωπικού της», και δήλωσαν στην αίτηση τους ότι δύνανται να προχωρήσουν σε μειωμένη χρήση φυσικού αερίου, εφόσον όμως υπάρχει αντικειμενική αδυναμία. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού”.

Η Wonderplant ΑΕ με υδροπονική παραγωγή και η Θερμοκήπια Δράμας ΑΕ υπογραμμίζουν τον κίνδυνο για την καταστροφή παραγωγής και ζητούν την κατηγοριοποίηση της εγκατάστασής τους στην κατηγορία 6.1 επισημαίνοντας ότι: παράγουν αγροτικά προϊόντα βασικής διατροφής, και ότι βρίσκεται ήδη σε λειτουργία φυτεμένος και ήδη παραγωγικός καλλιεργητικός χώρος), ενώ η διάταξη ΣΗΘΥΑ που το εξυπηρετεί θερμικά και ως προς την τροφοδοσία σε CO2 δεν διαθέτει τεχνική δυνατότητα υποκατάστασης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιεί ως καύσιμο, οπότε και με τυχόν διακοπή του τροφοδοσίας, επαπειλείται απώλεια φυτικού κεφαλαίου (καταστροφή παραγωγής).

Η εταιρεία λιπασμάτων ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένο να προβλεφθεί υψηλότατη κλάση κρισιμότητας (επιπέδου κατηγορίας 8) για τη λιπασματοβιομηχανία που χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη στην παραγωγική της διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η ΕΕ στα κείμενα αναφοράς για την ενεργειακή κρίση και τη μείωση της κατανάλωσης αερίου υπογραμμίζει την «προστασία» της λιπασματοβιομηχανίας από τα μέτρα για τη μείωση της παροχής φυσικού αερίου, αναφέρει η εταιρία.

Η εταιρεία συσκευασιών Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ασκεί κριτική σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των προϊόντων σε κλάσεις κρισιμότητας. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για την προστασία, την αποθήκευση, την μεταφορά και τη διανομή των κρίσιμων αγαθών, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκλήρωση της διακίνησής τους. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρωτοβουλία της “Save Gas for a Safe Winter”, θεωρεί την τροφοδοτική αλυσίδα Γεωργικών-Τροφίμων ως κοινωνικά κρίσιμη (societally -critical) ενώ παράλληλα, οι μεγαλύτερες διακλαδικές επιτροπές (Copa-Cogeca, Primary Food Processors, Food and Drink Europe) αναγνωρίζουν την συσκευασία ως αναπόσπαστο μέρος (integral part) της αλυσίδας» τονίζει, στις θέσεις που κατέθεσε στη διαβούλευση.
Προσθέτει δε ότι τυχόν προσκόμματα στην παραγωγή συσκευασιών και πιθανή απουσία υλικών συσκευασίας δεν θα επέτρεπε την ασφαλή και αποτελεσματική παραγωγή ή/και την διακίνησή σειράς βασικών προϊόντων. «Θεωρούμε ότι τα υλικά συσκευασίας θα πρέπει να ακολουθούν την κλάση κρισιμότητας των προϊόντων που συσκευάζονται σε αυτά» καταλήγει η επιστολή της εταιρίας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης