Τι περιλαμβάνει η αναθεωρημένη Οδηγία RED II που ενσωματώνεται στο ελληνιοκό δίκαιο

Τι περιλαμβάνει η αναθεωρημένη Οδηγία RED II που ενσωματώνεται στο ελληνιοκό δίκαιο
Η ΕΕ έχει επεκτείνει τη «RED II», αναθεωρώντας της σε «RED III», ως μέρος της δέσμης μέτρων για το κλίμα «Fit for 55»

Τον Φεβρουάριο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, η κρίσιμη ευρωπαϊκή οδηγία RED II (Renewable Energy Directive) για τις ΑΠΕ. Αν και η προθεσμία για την ενσωμάτωσή της έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, έως σήμερα η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει στην καθολική ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, αλλά στη μεταφορά μόνο ορισμένων τμημάτων της σε διάφορους αποσπασματικούς νόμους.
 
Η χώρα μας και η Κύπρος, έχουν κοινοποιήσει στην Κομισιόν τα στοιχεία για την αποσπασματική μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία ενώ άλλα κράτη μέλη, όπως η Κροατία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία δεν έχουν αποστείλει ακριβή στοιχεία. Εάν τα επτά κράτη μέλη (μεταξύ των οποίων και τη χώρα μας) δεν ανταποκριθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) καθώς δεν συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση πλήρους μεταφοράς της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, στερώντας από τους πολίτες τους δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.

Κι αυτό την ίδια ώρα που ήδη η ΕΕ έχει επεκτείνει τη «RED II», αναθεωρώντας της σε «RED III», ως μέρος της δέσμης μέτρων για το κλίμα «Fit for 55» που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% πριν από το τέλος της δεκαετίας. Μάλιστα, ήδη προετοιμάζεται νέα αναθεώρηση της οδηγίας (η RED IV) με πιο φιλόδοξους στόχους για τομείς όπως τα κτίρια, η τηλεθέρμανση και η τηλεψύξη, βάσει και των κατευθυντηρίων γραμμών της νέας εργαλειοθήκης REPowerEU της Κομισιόν.


O στόχος της Οδηγίας

Η RED ΙΙ είχε ορίζοντα 2021-2030 και στόχο την εναρμόνιση των κλιματικών στόχων με την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, με γνώμονα τις μικρότερες επιπτώσεις. Ουσιαστικά στόχος είναι η ένταξη των ΑΠΕ πληρέστερα στις αγορές, με απλοποίηση και επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών, άρση των ρυθμιστικών εμποδίων, ένταξη σε μηχανισμούς της αγοράς και διεύρυνση της συνεισφοράς τους σε πολλούς τομείς.

Με τη RED και οι αναθεωρήσεις της προσδιορίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο και δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες, για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης - ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ, καθώς και στους αυτοκαταναλωτές και αυτοπαραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ και τις ενεργειακές κοινότητες, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θέτει δεσμευτικούς στόχους για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το Συμβούλιο της ΕΕ στις 19 Δεκεμβρίου κατέληξε σε συμφωνία η οποία αφορά στοχευμένες τροποποιήσεις της οδηγίας για τις ΑΠΕ, οι οποίες προτείνονται στο πλαίσιο του σχεδίου REPowerEU. Τα κράτη μέλη θα προσδιορίζουν συγκεκριμένες περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με συντομευμένες και απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης, σε περιοχές χαμηλότερου περιβαλλοντικού κινδύνου. 

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι ο στόχος είναι, το μερίδιο ενέργειας από ΑΠΕ να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 40 % της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης της Ένωσης το 2030, όπως ορίζεται στη γενική προσέγγισή του σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2022. Στην πρόταση της Επιτροπής στο σχέδιο REPowerEU ο στόχος αντιστοιχούσε στο 45 % κατ’ ελάχιστο όριο για το 2030. Ο ισχύων στόχος της οδηγίας του 2018 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισούται με ποσοστό της τάξης του 32,5 % για το 2030.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης