Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΡΑΕ: "Πράσινο φως" για το bonus – malus του ΑΔΜΗΕ - Ποιοι δείκτες θα καθορίζουν το WACC

ΡΑΕ:

Δείκτες Αξιολόγησης Απόδοσης θα διαμορφώνουν μελλοντικά το τελικό ρυθμιζόμενο έσοδο του Διαχειριστή

 

Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και έχει πάρει το δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο ώστε να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, η απόφαση της Αρχής που αφορά στην υιοθέτηση συστήματος bonus – malus στη λειτουργία και τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ.


Πρόκειται για ένα σύστημα δεικτών αξιολόγησης της δραστηριότητας του ΑΔΜΗΕ, οι οποίοι θα διαμορφώνουν μελλοντικά το τελικό ρυθμιζόμενο έσοδο του Διαχειριστή.
Πρόκειται για τους λεγόμενους Δείκτες Αξιολόγησης Απόδοσης (ΚΡΙs), οι οποίοι σταθμίζουν μία σειρά από δεδομένα και ανάλογα με την επίτευξή τους ή μη, το ρυθμιζόμενο έσοδο του Διαχειριστή, όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση τον συντελεστή απόδοσης κεφαλαίου (WACC) θα μπορεί να επαυξάνεται ή να μειώνεται, εντός ενός εύλογου εύρους, το οποίο προσδιορίζεται στην απόφαση.

ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΣΦΑ

Το σύστημα αυτό σκοπεύει η ΡΑΕ να εφαρμόσει και στους άλλους Διαχειριστές δικτύων δηλαδή τον ΔΕΔΔΗΕ και στον ΔΕΣΦΑ, αν και θα χρειαστεί χρόνος και διαβούλευση.
Είναι ενδεικτικό ότι η τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του επιτρεπόμενου και απαιτούμενου εσόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρισμού, η ΡΑΕ έχει ξεκινήσει τη διαβούλευση με τον ΑΔΜΗΕ από το 2021.

Οι βασικότεροι από τους Δείκτες Απόδοσης που εισάγει η ΡΑΕ είναι:

  • Δείκτης μέτρησης της μη εξυπηρετούμενης ενέργειας του συνδεδεμένου φορτίου του συστήματος
  • Δείκτης μέτρησης της απορριπτόμενης παραγωγής ΑΠΕ
  • Δείκτης μέτρησης του μέσου χρόνου διακοπής τροφοδότησης
  • Δείκτης μέτρησης απωλειών συστήματος
  • Δείκτης μέτρησης της διαθεσιμότητας των γραμμών μεταφοράς
  • Δείκτης μέτρησης της απόκλισης συχνότητας
  • Δείκτης μέτρησης της απόκλισης τάσης
  • Δείκτης μέτρησης της απόκλισης των προβλέψεων ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
  • Δείκτης μέτρησης της απόκλισης της παραγωγής από μονάδες ΑΠΕ.

Οι νέοι δείκτες θα έχουν συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας στη διαμόρφωση του κινήτρου ή του αντικινήτρου και θα μπορούν να αναπροσαρμόζουν το WACC (απόδοση κεφαλαίου) σε ένα προσδιοριζόμενο εύρος, από το 5,5% ως το 6,2%.

Στόχοι

Στόχος της ΡΑΕ με τη νέα μεθοδολογία είναι αφενός η ενεργοποίηση ενός κινήτρου για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου η ενσωμάτωση στο μηχανισμό, κινήτρου για τη μείωση του λειτουργικού κόστους του Διαχειριστή, με στόχο το όφελος να επιμερίζεται μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και των χρηστών του Συστήματος.

Η τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού τους Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου Δικτύου Μεταφοράς εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της ΡΑΕ για τη σταδιακή εναρμόνιση και βελτίωση των σχετικών μεθοδολογιών υπολογισμού του εσόδου για όλες τις μονοπωλιακές δραστηριότητες, δηλαδή για όλους τους Διαχειριστές στις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με βάση τη διεθνή πρακτική.

Ας σημειωθεί τέλος, ότι η ΡΑΕ έχει στείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την Ηλεκτρική Ενέργεια, το οποίο περιλαμβάνει τις λεγόμενες «Σημαντικές Βιομηχανίες», ένα σύνολο 104 βιομηχανιών της χώρας χωρισμένες σε 8 υποκατηγορίες, που εξαιρούνται ή κατατάσσονται σε χαμηλότερη προτεραιότητα από το μέτρο τη υποχρεωτικής διακοπής της ηλεκτροδότησής τους σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού.

Επίσης η ΡΑΕ ενέκρινε χθες μια ακόμη απόφαση που αφορά τον επιμερισμό του κόστους χρήσης δικτύου όταν μια μονάδα ΑΠΕ συνδέεται με έναν υποσταθμό που έχει κατασκευαστεί από άλλη μονάδα που ήδη λειτουργεί.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης