ΑΔΜΗΕ: Τροποποίηση των οριστικών προσφορών σύνδεσης με αλλαγή τεχνολογίας είτε μετασχηματιστών

ΑΔΜΗΕ: Τροποποίηση των οριστικών προσφορών σύνδεσης με αλλαγή τεχνολογίας είτε μετασχηματιστών

Δεν απαιτείται τροποποίηση των ΟΠΣ όταν υφίστανται αλλαγές στον εμπορικό τύπο, στο πλήθος και στην ονομαστική ισχύ των μονάδων παραγωγής των σταθμών  των μέσων αποθήκευσης ενέργειας

Σε ενημέρωση των επενδυτών, σχετικά με την ανάγκη, ή μη, τροποποίησης της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ) για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ προχώρησε προ ημερών ο ΑΔΜΗΕ. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής ενημέρωσε όλους τους ενδιαφερομένους, ότι δεν απαιτείται τροποποίηση υφιστάμενων Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ούτε ή έκδοση οποιασδήποτε διαπιστωτικής πράξης από τον ΑΔΜΗΕ, σε περίπτωση μεταβολής του κύριου εξοπλισμού του σταθμού, όταν αυτή δεν οδηγεί σε αύξηση της μέγιστης παραγόμενης ισχύος του.

Ειδικότερα, δεν απαιτείται τροποποίηση των ΟΠΣ όταν υφίστανται αλλαγές στον εμπορικό τύπο, στο πλήθος και στην ονομαστική ισχύ των μονάδων παραγωγής των σταθμών (Ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πλαίσια, στρεφόμενες μηχανές), των μέσων αποθήκευσης ενέργειας και των μετατροπέων ισχύος των σταθμών.

Απαιτείται όμως τροποποίηση της ΟΠΣ ή η έκδοση νέας ή η έκδοση αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης στην περίπτωση που αλλάξει η βασική τεχνολογία των σταθμών παραγωγής (π.χ. υπάρξει προσθήκη μονάδας αποθήκευσης, ή αλλαγή από φωτοβολταϊκό σε αιολικό πάρκο). Επίσης, απαιτείται η τροποποίηση της ΟΠΣ ή κατά την κρίση του Διαχειριστή και εάν υπάρξει αλλαγή στους μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης των υποσταθμών σύνδεσης των σταθμών. Άλλωστε, για κάθε μεταβολή του εξοπλισμού των σταθμών οι παραγωγοί θα πρέπει να ενημερώνουν τον ΑΔΜΗΕ συνυποβάλλοντας τα σχετικά έγγραφα.

Πλαίσιο προτεραιότητας

Παράλληλα, προ ημερών δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που τροποποιεί το πλαίσιο προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμούς αποθήκευσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου και τον Διαχειριστή του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσμένα δίκτυα.

Βασική αλλαγή η αύξηση του ορίου από το 1,5 GW στα 4 GW για τις ΑΠΕ της κατηγορίας Β για τους οποίους ο Παραγωγός έχει συνάψει ή δεσμεύεται μέσω συμφωνίας ότι θα συνάψει διμερή σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τελικό   πελάτη μη οικιακής χρήσης ή με προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα ή κοινά αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης που προορίζονται για διμερείς συμβάσεις αγοραπωλησίας ενέργειας (PPAs).

Πέρα από την τροποποίηση της απόφασης που έχει ως στόχο την ανάγκη για βέλτιστη χρήση των πόρων του συστήματος μεταφοράς προς επίτευξη της μέγιστης δυνατής διείσδυσης των ΑΠΕ, αναμένονται και ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν την   επίσπευση   των επενδύσεων στα ηλεκτρικά δίκτυα. Έτσι, πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζονται από το ΥΠΕΝ ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των απαλλοτριώσεων   για την αναγκαία ανάπτυξη των δικτύων.   Οι αλλαγές θα γίνουν στο πλαίσιο και των έκτακτων κανόνων της Κομισιόν για   την επιτάχυνση της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, χαρακτηρίζοντάς τα   ως έργα υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης