Ενέργεια

Οι προτάσεις της Mytilineos για τους περιορισμούς έγχυσης των σταθμών - Προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό του δικτύου

Οι προτάσεις της Mytilineos για τους περιορισμούς έγχυσης των σταθμών - Προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό του δικτύου

Δημοσιοποιήση των μελετών ζητά η εταιρεία

 

Εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων που εφαρμόζονται διεθνώς συστήνει η «Μυτιληναίος» προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι του νέου ΕΣΕΚ όσον αφορά την διείσδυση των ΑΠΕ και της αποθήκευσης στο ενεργειακό σύστημα.


Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ επί των εισηγήσεων του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ για τους περιορισμούς έγχυσης των σταθμών ΑΠΕ, Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας και τους σταθμούς αποθήκευσης, η «Μυτιληναίος» τονίζει κατ΄αρχήν ότι οι όποιοι περιορισμοί έγχυσης επιβληθούν, δεδομένου ότι είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ, θα πρέπει να είναι δυναμικοί και όχι στατικοί.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, για την μέγιστη απορρόφηση ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ απαιτείται η βέλτιστη αξιοποίηση των υποδομών του Συστήματος και του Δικτύου και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση δυναμικών περιορισμών και οι Διαχειριστές θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η εταιρία ζητεί επίσης να δημοσιοποιηθούν οι μελέτες βάσει των οποίων προχώρησαν οι διαχειριστές στις εισηγήσεις τους, ενώ αναφορικά με τους περιορισμούς έγχυσης επί των σταθμών ΑΠΕ σημειώνει τα εξής:

• Εκτιμάται ότι έχει υποτιμηθεί η τεχνική δυνατότητα των Φο.Σ.Ε. ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ να μειώνουν την παραγωγή των μονάδων που εκπροσωπούν στις αγορές. Με την εμφάνιση αρνητικών τιμών οι παραγωγοί ΑΠΕ δεν έχουν κανένα οικονομικό κίνητρο να παράγουν ως εκ τούτου οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν θα μπορούσαν να δώσουν τα σχετικά σήματα για μηδενισμό της παραγωγής, ακριβώς δηλαδή όπως είναι ρυθμισμένες οι αγορές της Κεντρικής Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία).

• Αν για λόγους ευστάθειας του Συστήματος προκρίνεται η ανάγκη ενός στατικού περιορισμού, προτείνεται οι όποιοι στατικοί περιορισμοί να είναι σε μηνιαία βάση και να ανακοινώνονται 15 ημέρες πριν την έναρξη του σχετικής περιόδου. Έτσι δεν υφίσταται κάποιος προφανής λόγος γιατί θα πρέπει τους Χειμερινούς ή και τους Θερινούς μήνες να είναι οι περιορισμοί ίδιοι κατά ποσοστό με τους μήνες της Άνοιξης ή του Φθινοπώρου κατά τους οποίους, αντικειμενικά, η υψηλή διείσδυση ΑΠΕ στρεσάρει περισσότερο την ευστάθεια του συστήματος. Ιδανικά και μετά από την εφαρμογή ειδικών τεχνικών εργαλείων, οι στατικοί περιορισμοί έγχυσης σε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις καιρικές συνθήκες που ισχύουν κάθε μέρα.

• Θα πρέπει να θεσπιστεί συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας εφαρμογής των περιορισμών, έως ότου οι Διαχειριστές αναπτύξουν τα κατάλληλα τεχνικά εργαλεία για την ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη των περικοπών.

• Είναι αναγκαία η θέσπιση μηχανισμού για την αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ στην περίπτωση που από την επιβολή περιορισμών, προκύπτει υπέρβαση των μέγιστων ποσοστών 5% + 5% της ετήσιας δυνατότητας παραγωγής ενέργειας των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

• Στα έργα που θα επιβληθούν περιορισμοί, θα πρέπει το ΥΠΕΝ να δώσει οικονομικά κίνητρα ώστε σε αυτά να εγκατασταθούν διατάξεις αποθήκευσης, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης που ισχύει σήμερα.

Εισηγήσεις Δαιχειριστών

Σχετικά με τις εισηγήσεις των Διαχειριστών για τους περιορισμούς έγχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης, η Μυτιληναίος κάνει τις εξής παρατηρήσεις:

• Πρέπει να εξαντληθούν οι προσπάθειες επιβολής μόνο δυναμικών περιορισμών στους σταθμούς αποθήκευσης, τουλάχιστον στην πρώτη φάση λειτουργίας τους και ως ότου όλοι οι συμμετέχοντες εξοικειωθούν με αυτήν την νέα τεχνολογία. Εξάλλου, εκ των πραγμάτων οι σταθμοί αποθήκευσης υπηρετούν την βέλτιστη χρήση του Συστήματος και του Δικτύου. Επιβάλλοντας εκ των προτέρων στατικούς περιορισμούς οριζοντίως σε όλους τους σταθμούς αποθήκευσης δεν συνάδει με τον αρχικό σκοπό εισαγωγής αυτών στην ενεργειακή αγορά.

• Το ενδεχόμενο επιβολής εξαρχής αυστηρότατων στατικών περιορισμών στους σταθμούς αποθήκευσης, καθιστά την οικονομική βιωσιμότητα αυτών των σταθμών αμφισβητήσιμη.

• Υφίσταται σημαντική απόκλιση επί των εισηγήσεων ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ ως προς τον αριθμό ωρών που επιβάλει περιορισμό έγχυσης ενέργειας. Το χρονικό διάστημα που εισηγείται ο ΑΔΜΗΕ είναι ασφαλώς πιο ρεαλιστικό.

• Στο κείμενο του Διαχειριστή του Δικτύου αναφέρεται ότι « ο Διαχειριστής θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού αποθήκευσης». Κρίνουμε ότι το συγκεκριμένο δικαίωμα πρέπει να ενεργοποιείται κάτω από πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές συνθήκες.

• Τέλος, εφαρμογή τυχόν περιορισμών στα έργα αποθήκευσης δεν θα πρέπει να συμβαίνει στις περιπτώσεις έργων που συνδέονται στο Σύστημα απευθείας μέσω νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) Υψηλής Τάσης ή μέσω εγκατάστασης νέου Μετασχηματιστή (Μ/Σ) σε υφιστάμενο Υ/Σ.

Πέραν των προαναφερόμενων η Μυτιληναίος σημειώνει ότι για την ομαλότερη διαχείριση της υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ οι Διαχειριστές οφείλουν να εξετάσουν την συνδρομή σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο όπως ενδεικτικά Advanced Power Flow Control, Flexible Alternating Current Transmission Systems(FACTS), Dynamic Line Ratings κοκ.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης