Ενέργεια

IEF: Τεράστια απόκλιση στις μακροπρόθεσμες ενεργειακές προοπτικές

IEF: Τεράστια απόκλιση στις μακροπρόθεσμες ενεργειακές προοπτικές
Τα περισσότερα σενάρια έδειχναν ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται κατά 80% έως το 2050

Τα σενάρια για την ενεργειακή ζήτηση το 2050 συνεχίζουν να αποκλίνουν μαζικά εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τις κλιματικές πολιτικές και τον τρόπο με τον οποίο η παγκόσμια ενεργειακή βιομηχανία θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με μια νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε από το Διεθνές Φόρουμ Ενέργειας (IEF).

Οι 24 προοπτικές ενεργειακής ζήτησης που αναλύθηκαν από το IEF έδειξαν μια απόκλιση μεταξύ του υψηλότερου και του χαμηλότερου σεναρίου των 92 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα (mb/d) έως το 2050 για το πετρέλαιο και των 5.100 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) για το φυσικό αέριο έως το 2050. Το εύρος των προβλέψεων για τη ζήτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2050 ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από την τρέχουσα παγκόσμια αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Το ευρύ φάσμα των σεναρίων υπογραμμίζει την αβεβαιότητα στη μελλοντική ενεργειακή ζήτηση» δήλωσε ο Joseph McMonigle, Γενικός Γραμματέας του IEF.

«Η απάντηση στις υψηλές τιμές»

Σύμφωνα με τον McMonigle, οι επαρκείς επενδύσεις σε νέες προμήθειες είναι το μοναδικό αντίδοτο στις υψηλές τιμές ενέργειας και την αστάθεια. «Οι υποεπενδύσεις απειλούν να υπονομεύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και μπορεί επίσης να εμποδίσουν την πρόοδο στους στόχους για το κλίμα, αυξάνοντας βραχυπρόθεσμα την εξάρτηση από επιλογές μεγαλύτερης έντασης άνθρακα».

Πόσο θα αυξηθούν οι ΑΠΕ

Παράλληλα, οι πηγές ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της υδροηλεκτρικής ενέργειας, της βιομάζας και της πυρηνικής ενέργειας αναμενόταν να αυξηθούν συνολικά κατά 32-67% έως το 2030 και στα έξι σενάρια, σύμφωνα με την έκθεση. Η ζήτηση άνθρακα αναμενόταν να μειωθεί έως το 2030 και στα έξι σενάρια, αν και το μέγεθος της μείωσης κυμαίνεται από 5% έως 46%.

Ορυκτά καύσιμα… παρόντα

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ενώ τα φιλόδοξα σενάρια είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της προόδου προς τους κλιματικούς στόχους, είναι εξίσου σημαντικό να παρέχονται προοπτικές με βάση την τρέχουσα πολιτική και τις τάσεις των καταναλωτών. Οι επενδυτικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε ρεαλιστικά σενάρια. Τέσσερα από τα έξι βασικά σενάρια έδειξαν ότι τα ορυκτά καύσιμα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% το 2045 έναντι ενός τρέχοντος μεριδίου περίπου 80%.

Τα περισσότερα σενάρια έδειχναν ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται κατά 80% έως το 2050, με πιο φιλόδοξα σενάρια καθαρού μηδενισμού να παρουσιάζουν αύξηση έως και 200% έναντι του 2021.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης