Ενέργεια

Ουσιαστική ενίσχυση της ΡΑΕ διεκδικούν οι εργαζόμενοι

Ουσιαστική ενίσχυση της ΡΑΕ διεκδικούν οι εργαζόμενοι
Εξετάζουν προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έντονες ανησυχίες για απαξίωση της ΡΑΕ εκφράζουν οι εργαζόμενοι με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου με το οποίο οι αρμοδιότητες της Αρχής επεκτείνονται στους κλάδους των υδάτων και των αποβλήτων.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των εργαζομένων τόνισαν σε συνέντευξη Τύπου ότι το προσωπικό δεν αντιτίθεται στην ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων, κάτι που αποτελεί κυβερνητική απόφαση, αλλά "η λογική προσέγγιση είναι η ενίσχυση των θεμελίων μιας Αρχής πριν την προσθήκη νέων βαρών". Ζητούν ενίσχυση του προσωπικού και των αμοιβών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσαν, το τακτικό προσωπικό σήμερα αντιστοιχεί στο 22 % των προβλεπομένων από το οργανόγραμμα θέσεων (46 εργαζόμενοι έναντι 211 θέσεων). Παράλληλα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διαρροή του μόνιμου προσωπικού για θέσεις στην αγορά ή σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπου οι αποδοχές είναι υψηλότερες ενώ οι τελευταίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έγιναν το 2013 βάσει διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 2008. Επιπλέον οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται με καθεστώς ΙΔΟΧ αποχωρούν συστηματικά προς την αγορά.

"Ο ευρωπαϊκός κανόνας και η αρχή που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη είναι αυτή της διατήρησης των αμοιβών του προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής σε επίπεδο επαρκώς ανταγωνιστικό ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές στελεχών του Ρυθμιστή προς την αγορά, καθώς έχει γίνει αντιληπτό ότι οι διαρροές αυτές αφενός αποδυναμώνουν τον Ρυθμιστή, αφετέρου συντελούν στη μεταφορά ειδικής τεχνογνωσίας προ την αγορά, με ενδεχόμενες συνέπειες στον ίσο ανταγωνισμό", τόνισαν.

Ανακοίνωσαν τέλος ότι αν δεν υπάρξουν προβλέψεις για ενίσχυση της ΡΑΕ θα προχωρήσουν σε καταγγελία προς την ΕΕ για παραβίαση της σχετικής Οδηγίας.

Αναλυτικά, οι εργαζόμενοι της ΡΑΕ διεκδικούν:

1. Τη συνέχιση ενασχόλησης με τον κλάδο ενέργειας (πλην όσων τυχόν αιτηθούν εξαιρετικώς τη μεταφορά τους σε άλλο κλάδο) του υφιστάμενου προσωπικού της ΡΑΕ – ΙΔΑΧ, Έμμισθοι Δικηγόροι και ΙΔΟΧ – αλλά και τη διατήρηση στον κλάδο της ενέργειας των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας βάσει της απόφασης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085/21.6.2018 και του Οργανισμού της Αρχής (ΦΕΚ Β΄ 57/12.01.2023) – 211 θέσεις εργασίας.

2. Πρόβλεψη επαρκών νέων θέσεων εργασίας για την κάλυψη των αναγκών των νέων αρμοδιοτήτων στα νερά και τα από

3. Οι διαδικασίες προκήρυξης των προβλεπόμενων θέσεων πρέπει να εκκινήσουν άμεσα με ειδικές προβλέψεις για τους υφιστάμενους εργαζόμενους ΙΔΟΧ που χρόνια στηρίζουν το έργο της ΡΑΕ.

4. Θέσπιση ειδικής πρόσθετης αμοιβής/ αποζημίωσης για όλο το προσωπικό της ΡΑΕ ανεξαρτήτως της θέσης, σχέσης ή σύμβασης εργασίας του.

5. Χορήγηση, στους νέους υπαλλήλους της ΡΑΕ, όποτε αυτοί προσληφθούν αλλά και σε όσους τυχόν δικαιούνται, της προσωπικής διαφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτή διαμορφώθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και της υπ’ αριθμ. 2/17127/0022/28.02.2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 498), όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους.

Επιπρόσθετα, σχολιάζοντας σχέδιο τροπολογίας, που αναμένεται να κατατεθεί στο νομοσχέδιο, αναφέρουν τα εξής για:

 Αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού

«Το άρθρο προσπαθεί να λύσει το θέμα της υποστελέχωσης των αρχών κατά τρόπο άδικο και τιμωρητικό. Η ανάσχεση φυγής του προσωπικού από τις ΑΑ δεν λύνεται με κατάργηση της κινητικότητας (όπως ισχύει σε όλο το δημόσιο) με περιορισμούς και πλαφόν αλλά αντίθετα με αμοιβές που αναγνωρίζουν στην πράξη το σημαντικό παραγόμενο έργο και ενισχύουν την προσέλκυση νέου αίματος σε αυτές. Ζητάμε να ισχύει η κινητικότητα όπως σε όλο το Δημόσιο και την απόσυρση του άρθρου».

Σύστημα κινήτρων και αμοιβών

«Το άρθρο με την παροχή μπόνους αναιρεί και διαιρεί τη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη του έργου των Αρχών. Η εκπλήρωση των στόχων της κάθε Αρχής είναι αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών τμημάτων και δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζει τους εργαζόμενους, όπως συμβαίνει στην πράξη, σε αρεστούς και μη. Αντίθετα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά μια ειδικής πρόσθετης αμοιβής που θα ενισχύει ουσιαστικά και θα καλύπτει τις ανάγκες όλων ανεξαιρέτων των εργαζομένων.

Ζητάμε την ειδική πρόσθετη αμοιβή για όλο το προσωπικό και όποιο σύστημα μπόνους να λειτουργεί συμπληρωματικά».


Υπερωρίες εκτός ωραρίου Σάββατα-Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικές αλλά μόνο κατ’ επιλογή όσων το επιθυμούν.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης