Τελευταία Νέα
Παρενέργειες

Περιορισμούς στις μετακινήσεις προσωπικού επιβάλλει το νέο νομοσχέδιο

Περιορισμούς στις μετακινήσεις προσωπικού επιβάλλει το νέο νομοσχέδιο

Περιορισμούς στις προβλεπόμενες μετακινήσεις προσωπικού από το ΔΕΔΔΗΕ προς τη ΔΕΗ έβαλε με νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 144 του ενεργειακού πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Από τις προβλεπόμενες μετακινήσεις εξαιρέθηκαν την τελευταία στιγμή διευθυντικά στελέχη που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης του δικτύου προκειμένου η ρύθμιση να είναι σύννομη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο περί αποτελεσματικού διαχωρισμού μεταξύ εταιριών παραγωγής και διανομής.

Για τους ίδιους λόγους, στο άρθρο προστέθηκε νομοθετική βελτίωση που προβλέπει έλεγχο των μετακινήσεων από το Διαχειριστή προς τη μητρική ΔΕΗ από την ΡΑΑΕΥ, όπως μετονομάστηκε η ΡΑΕ. Οι μετακινήσεις, σύμφωνα με την αρχική εκδοχή της σχετικής ρύθμισης εγκρίνονται από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιριών. Η τελική ρύθμιση, προβλέπει ότι οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων θα υποβάλλονται στη ΡΑΑΕΥ, η οποία δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται εντός ενός μήνα, να απαγορεύει τη μεταφορά προσωπικού για λόγους συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις περί αποτελεσματικού διαχωρισμού μεταξύ των εταιριών. Ο φορέας προέλευσης επίσης, σύμφωνα με τη ρύθμιση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών στις οποίες είχε πρόσβαση ο εργαζόμενος που μετακινείται.

Με άλλη νομοτεχνική βελτίωση, παίρνει πίσω την πρόβλεψη για παύση των υφιστάμενων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί προσφορά σύνδεσης μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης