Τελευταία Νέα

ΔΑΠΕΕΠ: Κατανομή των εγγυήσεων προέλευσης στους καταναλωτές για το 2022

ΔΑΠΕΕΠ: Κατανομή των εγγυήσεων προέλευσης στους καταναλωτές για το 2022
Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα των ΔΑΠΕΕΠ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ

Σε εφαρμογή του ν.4951/2022 οι Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται για ενέργεια που παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν την 1.1.2021 και λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση αποδίδονται αζημίως σε όλους τους τελικούς καταναλωτές μέσω των προμηθευτών τους.

Ο ΔΑΠΕΕΠ, ως αρμόδιος για τον υπολογισμό του ενεργειακού μείγματος, εισηγήθηκε κατάλληλη τροποποίηση των διατάξεων που διέπουν τον υπολογισμό του, την οποία υπέβαλε για έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και η οποία έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση από την Παρασκευή 10.3.2023 έως την Παρασκευή 31.3.2023.

Σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81331/3661 (ΦΕΚ Β΄ 4246/10.08.2022) που εξειδικεύει τις διατάξεις του νόμου, καθώς και της ανωτέρω μεθοδολογίας και με σκοπό την ενημέρωση των Προμηθευτών για το μερίδιο των αζημίως κατανεμηθέντων Εγγυήσεων Προέλευσης, ιδίως για την κάλυψη των δεσμεύσεών τους κατά την παροχή περιβαλλοντικών προϊόντων προς τους καταναλωτές που εκπροσωπούσαν κατά το έτος 2022, σας γνωστοποιούμε:

  •  Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας, ανά τεχνολογία, που αντιστοιχεί σε Εγγυήσεις Προέλευσης που οφείλουν να αποδοθούν αζημίως μέσω των προμηθευτών στους τελικούς καταναλωτές για το έτος 2022.
  • Την ποσοστιαία συνεισφορά στην τελική κατανάλωση που εκπροσωπεί κάθε Προμηθευτής για το ίδιο έτος

Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα των ΔΑΠΕΕΠ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

ΑΖΗΜΙΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (σε MWh)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MWh) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ της περ. α της παρ.4 του άρθρου 15 του ν.3468/2006 για το έτος 2022

788_8.JPG

www.worldenergynews.grΡoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης