Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΡΑΕ: Συμπληρωματικός πίνακας αιτήσεων τροποποίησης κύκλου Φεβρουαρίου 2023

ΡΑΕ: Συμπληρωματικός πίνακας αιτήσεων τροποποίησης κύκλου Φεβρουαρίου 2023
Αναλυτικά τα στοιχεία στον πίνακα

Συμπληρωματικός πίνακας αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Φεβρουαρίου 2023 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

89_71.JPGΌποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγγραφα και στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης