Ενέργεια

Διαφωνία ΑΔΜΗΕ - ΕΣΠΕΝ για την αναδρομική ισχύ εκκαθάρισης για αυτοπαραγωγούς με net metering

Διαφωνία ΑΔΜΗΕ - ΕΣΠΕΝ για την αναδρομική ισχύ εκκαθάρισης για αυτοπαραγωγούς με net metering
Ο ΕΣΠΕΝ ζητά εκτός της αναδρομικής εφαρμογής της προτεινόμενης στη δημόσια διαβούλευση λύσης, να σχεδιάσει ένα νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης

Σύμφωνος με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού της ενέργειας που καταλογίζεται στους προμηθευτές για πελάτες τους αυτοπαραγωγούς με net metering, είναι ο ΑΔΜΗΕ. Απορρίπτει ωστόσο την πρόταση των προμηθευτών για αναδρομική εκκαθάριση από την έναρξη εφαρμογής του Target Model, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη χρήση παλαιότερου λογισμικού που πλέον είναι εκτός λειτουργίας και συντήρησης και αυτό συνεπάγεται χρόνο, αλλά και σημαντικό κόστος.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο θέμα ετέθη προς διαβούλευση από τη ΡΑΕ μετά από σχετικό αίτημα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι υποστήριξαν ότι έχουν σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας ενός κανονιστικού σφάλματος.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας ΕΣΠΕΝ στο πλαίσιο της διαβούλευσης υπογράμμισε με την επιστολή του ότι η διόρθωση που προωθεί η ΡΑΕ είναι θετική, σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι απαραίτητη και η αναδρομική εκτέλεση διορθωτικών εκκαθαρίσεων τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2021 έως και σήμερα.
Όπως επισημαίνει ο ΕΣΠΕΝ η προτεινόμενη στη δημόσια διαβούλευση λύση, διορθώνει μεν ένα σφάλμα του κανονιστικού πλαισίου που διέφυγε κατά την περίοδο της ριζικής αναδιαμόρφωσής του για την έναρξη του Targret Model, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνει τους προμηθευτές στο πλήρες κόστος που αναλαμβάνουν για την υλοποίηση, του επιδοτούμενου από την Πολιτεία, σχήματος net metering.

Nέο πρόγραμμα για την αυτοκατανάλωση ζητά ο ΕΣΠΕΝ

Έτσι ο ΕΣΠΕΝ ζητά εκτός της αναδρομικής εφαρμογής της προτεινόμενης στη δημόσια διαβούλευση λύσης, να σχεδιάσει ένα νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης, το οποίο δεν θα προκαλεί ζημία στους προμηθευτές που καλούνται να το υλοποιήσουν στηρίζοντας τους εθνικούς στόχους.
Από την πλευρά του πάντως ο ΑΔΜΗΕ αν και συμφωνεί με την ανάγκη αλλαγής επικαλείται τεχνικά ζητήματα ως προς την αναδρομική εφαρμογή της σημειώνοντας ότι στην περίπτωση έγκρισης της προτεινόμενης τροποποίησης του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, απαιτούνται τροποποιήσεις των συστημάτων προκειμένου αυτά να μπορέσουν να διαχειριστούν αρνητικές καταναλώσεις φορτίων.

Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι κατά τις εκκαθαρίσεις που θα πραγματοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, οι εγχύσεις από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό θα λαμβάνονται πάντα υπόψη εντός της Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων που πραγματοποιήθηκαν και όχι ετεροχρονισμένα.

Επίσης, προτείνεται σε περίπτωση που, μετά τη λήξη της εκάστοτε τριετίας, ή τη λύση ή τη λήξη της Σ.Ε.Σ., παραμείνει πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας για την οποία δεν αποζημιώνεται ο αυτοπαραγωγός, ο ΑΔΜΗΕ να χρεώνει τον Προμηθευτή για την πλεονάζουσα ενέργεια με τη μέση τιμή της Μεσοσταθμικής Τιμής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα για την αντίστοιχη περίοδο μέσω διαδικασίας διαφορετικής από την εκκαθάριση αποκλίσεων. Το ποσό αυτό θα πιστώνεται στον Λογαριασμό Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης.

Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

Για την εφαρμογή αυτής της πρότασης πάντως σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ απαιτείται τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.
Σε ότι αφορά το αίτημα των προμηθευτών για αναδρομική εκτέλεση διορθωτικών εκκαθαρίσεων για παρελθούσες περιόδους εκκαθάρισης, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αρνητική διαφορά μεταξύ απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας ανά Περίοδο Εκκαθάρισης, ο ΑΔΜΗΕ θεωρεί πως αυτό δεν ευσταθεί δεδομένου ότι, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εκάστοτε τρεχουσών εκκαθαρίσεων, έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του εγκεκριμένου και εν ισχύ Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης.

«Οι μεταβολές στην εκκαθάριση» καταλήγει ο ΑΔΜΗΕ «θα πρέπει να εφαρμοστούν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης στο ΦΕΚ, παρέχοντας και μια μεταβατική περίοδο τροποποίησης των συστημάτων μετρήσεων και εκκαθάρισης, για την οποία, σε περίπτωση που προκύπτει αρνητική ενέργεια στη συνολική κατανάλωση κάποιου προμηθευτή, η τελική χρεοπίστωση θα υπολογιστεί στην αντίστοιχη Οριστική Ετήσια Εκκαθάριση».

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης