Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Μακροπρόθεσμα συμβολαια με αντιστάθμιση για τους καταναλωτές προτείνει η Sikow-Magny, DG ENER

Μακροπρόθεσμα συμβολαια με αντιστάθμιση για τους καταναλωτές προτείνει η Sikow-Magny, DG ENER

 Παρουσίαση της Catharina Sikow-Magny η Διευθύντρια DG ENER της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διαδικτυακή συζήτηση του EnergyPost

 

Ο κύριος στόχος της πρότασης για την μεταρρύθμιση της αγοράς ηλέκτρικής ενέργειας είναι να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά ενέργειας, να προστατευθούν περισσότερο οι καταναλωτές και να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επεσήμανε η Catharina Sikow-Magny, DG ENER της Κομισιόν σε διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το EnergyPost.

Οι περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι καλές για τους καταναλωτές, την ενεργειακή ασφάλεια και τις τιμές. Είδαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης ότι εκείνα τα κράτη μέλη με πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα τους είχαν χαμηλότερες τιμές από άλλα κράτη επισημάνθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης.

Ο ρόλος των καταναλωτών έχει ενισχυθεί σημαντικά ενώ θα έχουν δικαίωμα σε περισσότερες από μία συμβάσεις, π.χ. σταθερές και δυναμικές τιμές, που επιλέγονται ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Η πρόταση απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν έναν προμηθευτή έσχατης ανάγκης και προστασία για τους ευάλωτους καταναλωτές.
Παράλληλα υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, πληροφόρηση για τους παράγοντες της αγοράς και επίσης ισχυρότερη προστασία σε περίπτωση που εντοπιστεί χειραγώγηση της αγοράς.

Αναλυτικά στην παρουσίαση της η Catharina Sikow-Magny η Διευθύντρια DG ENER της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επεσήμανε ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά ο ρόλος των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας οι οποίο θα επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και με τον καιρό τους χαμηλότερους λογαριασμούς.
Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο είναι ότι οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής στην αγορά.
Το τρίτο στοιχείο είναι η ισχυρότερη προστασία τους.


Ε1.JPG

Σήμερα δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής στους καταναλωτές μακροπρόθεσμης σύμβασης ορισμένου χρόνου. Και ακόμη και όταν οι προμηθευτές το παρέχουν, δεν απαιτείται να παρέχουν προληπτική συμπεριφορά και να προστατεύουν την τιμή μέσω αντιστάθμισης κινδύνου. Εισάγουμε αυτά τα δύο στοιχεία στην πρόταση.
Με μεγαλύτερη ζήτηση κ.λπ., έχουμε πολλές περισσότερες δυνατότητες ανταπόκρισης, οπότε δίνουμε το δικαίωμα στους καταναλωτές να έχουν περισσότερες από μία συμβάσεις, π.χ. σταθερές και δυναμικές τιμές, που επιλέγονται ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η κοινή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται πολύ πιο εύκολη μεταξύ των γειτόνων επεσήμανε.

Παράλληλα μειώνονται οι κίνδυνοι τιμών και επίσης απαιτείται από όλα τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν έναν προμηθευτή έσχατης ανάγκης και προστασία για τους ευάλωτους καταναλωτές. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ρυθμίζουν τις τιμές λιανικής προς όφελος των νοικοκυριών και των ΜΜΕ.
Επομένως, υπάρχουν πολλά μέτρα για την προστασία των καταναλωτών και για να γίνουν πιο ενεργοί στην αγορά.

Ε2.JPG

Ως μέρος του πακέτου, επανεξετάσθηκε επίσης ο κανονισμό REMIT, για να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, πληροφόρηση στους παράγοντες της αγοράς και επίσης ισχυρότερη προστασία σε περίπτωση που εντοπιστεί χειραγώγηση της αγοράς. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις με υψηλή αστάθεια των τιμών και τις περιορισμένες επιλογές που έχουν για να προστατεύσουν τις τιμές τους.Υπάρχουν τρία είδη μέτρων ενώ εξετάζονται οι δυνατότητες υπογραφής μεγαλύτερων συμβάσεων και περιφερειακών κόμβων για να παραχθεί περισσότερη ρευστότητα και περισσότερη διαφάνεια.

Για συμβόλαια μεγαλύτερα των τριών ετών έχουμε δύο τύπους, Συμφωνίες Αγοράς Ισχύος (ΣΔΠ, π.χ. για 8, 10 ή 15 χρόνια) που εγγυώνται μια τιμή. Θέλουμε να υποχρεώσουμε τα κράτη μέλη να επεκτείνουν την αγορά του ΟΛΠ σε μικρότερες εταιρείες. η ΕΤΕπ εργάζεται σε ένα πιλοτικό.

Ε3.JPG

Όταν η δημόσια στήριξη κρίνεται απαραίτητη για νέες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πυρηνικές πηγές, αυτό συνοδεύεται από την υποχρέωση χρήσης αμφίδρομων CfD (συμβόλαια για τη διαφορά) που ορίζουν ένα ανώτατο όριο τιμών. τα πλεονάζοντα έσοδα θα διοχετεύονται στους καταναλωτές.

Το τελευταίο στοιχείο της πρότασης είναι να διασφαλισθεί ότι θα επιταχύνουμε τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες μπορούν να καταργήσουν σταδιακά το ρωσικό αέριο και, τελικά, όλα τα ορυκτά καύσιμα από το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα μέτρα παρέχουν κίνητρα και βεβαιότητα στους επενδυτές. Η αστάθεια θα αυξηθεί στο μέλλον λόγω της αυξημένης χρήσης διαλείπουσας ηλιακής και αιολικής ενέργειας, επομένως πρέπει να ενισχυθεί ηευελιξία του συστήματος. Εξ ου και οι υποχρεώσεις για ευελιξία, ιδίως αποθήκευση και ανταπόκριση στη ζήτηση.

Ε4.JPG

Κατά τη διάρκεια της κρίσης ότι εκείνα τα κράτη μέλη με πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα τους είχαν χαμηλότερες τιμές από άλλα κράτη. Όσο περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουμε τόσο περισσότερο πιέζουμε την οριακή παραγωγή και το φυσικό αέριο από το μείγμα και αυτό θα μειώσει τις τιμές επεσήμανε η Catharina Sikow-Magny. Το κόστος της επένδυσης θα επιστραφεί τα επόμενα 10 έως 15 χρόνια. Και αν οι τιμές της αγοράς πάνε υψηλές, τα CfDs θα επιστρέφουν τα έσοδα στους καταναλωτές. Έτσι θα υπάρξουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη.

Περιορισμένες επιλογές για την βιομηχανία

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει επί του παρόντος περιορισμένες επιλογές για την προστασία των τιμών της. Έτσι, τρία μέτρα θα το αντιμετωπίσουν: η δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων μεγαλύτερης διάρκειας, περιφερειακοί κόμβοι για παροχή περισσότερης ρευστότητας και μεγαλύτερη διαφάνεια.
Τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να επεκτείνουν την αγορά Συμφωνιών Αγοράς Ενέργειας (ΣΠΠ) σε μικρότερες εταιρείες ενώ η ΕΤΕπ εργάζεται σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα.

Όταν απαιτείται δημόσια στήριξη για νέες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πυρηνική ενέργεια, αυτό συνοδεύεται από την υποχρέωση χρήσης αμφίδρομων CfD (Συμβόλαια για τη διαφορά) που ορίζουν ανώτατο όριο τιμών. Τα πλεονάζοντα έσοδα θα διοχετεύονται στους καταναλωτές.
Επίσης τα μέτρα παρέχουν κίνητρα και βεβαιότητα στους επενδυτές ώστε να διασφαλίσουν ότι θα επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα καταργηθεί σταδιακά το ρωσικό αέριο και, τελικά, όλα τα ορυκτά καύσιμα από το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα επισημάνθηκε ότι η αστάθεια θα αυξηθεί στο μέλλον λόγω της αυξημένης χρήσης της διαλείπουσας ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Εξ ου και οι υποχρεώσεις για ευελιξία, ιδίως αποθήκευση και ανταπόκριση στη ζήτηση.
Οι επενδύσεις στη διανομή είναι το κλειδί. Αλλά ο λόγος που αυτές οι προτάσεις δεν κατέβαλαν την ίδια προσπάθεια στη διανομή με τη μετάδοση είναι λόγω των συνήθων ζητημάτων σχετικά με την επικουρικότητα.

Ε5.JPG


Η μείωση του κινδύνου τιμής μέσω αντιστάθμισης δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική αναφέρθηκε στη συζήτηση. Η τακτική δοκιμή ακραίων καταστάσεων μπορεί να είναι μια καλύτερη και ασφαλέστερη λύση και θα πρέπει να δίνεται ως επιλογή.
Δεδομένου ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να αναπτυχθούν ταχύτερα από ό,τι πριν, τα πλεονάζοντα έσοδα CfD θα πρέπει να διατεθούν για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και ευελιξία.

Τα CfD θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως με επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Οι υποχρεώσεις αντιστάθμισης κινδύνου, τα CfD κ.λπ., δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο της αγοράς για μικρούς, νέους και καινοτόμους παίκτες. PPA και CfD για την καλύτερη λειτουργία των προθεσμιακών αγορών είναι ευπρόσδεκτα, αν και πρέπει να εξεταστούν ακόμη βαθύτερες λεπτομέρειες επισημάνθηκε.
Θα πρέπει πάντα να υπάρχει κάποια έκθεση στις τιμές της αγοράς: είναι ένα κίνητρο για την προώθηση της ευελιξίας.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης δημιουργήθηκαν 439 διαφορετικά εθνικά μέτρα για την αντιμετώπισή της. Οι προτάσεις θα μειώσουν αυτό το χάος και την πολυπλοκότητα και θα αρχίσουν να ευθυγραμμίζουν την πολιτική.
Η αβεβαιότητα οδήγησε σε μείωση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πέρυσι. Χρειαζόμαστε βεβαιότητα για να το αντιστρέψουμε.
Είναι πολύ δύσκολο να επιβάλεις και να δημιουργήσεις έναν εικονικό κόμβο. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις στο δίκτυο διανομής.
Σχετικά με τις επενδύσεις στη διανομή: γιατί είναι το πρόβλημα η επικουρικότητα; Η ΕΚ διαχειρίστηκε το θέμα της επικουρικότητας σε άλλα θέματα με αρκετά μεγάλη επιτυχία.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης