Τελευταία Νέα
Βιομηχανία & Απανθρακοποίηση

YΠΕΝ: Υπέγραψε την απόφαση για την αντιστάθμιση - Οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι προθεσμίες

YΠΕΝ: Υπέγραψε την απόφαση για την αντιστάθμιση - Οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι προθεσμίες
Ο Κ. Σκρέκας υπέγραψε την υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης σε επιχειρήσεις τομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα

Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή στις ενεργοβόρες βιομηχανίες των αποζημιώσεων στο πλαίσιο της αντιστάθμισης ρύπων με βάση και τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ενέκρινε την καταβολή συνολικά 1,36 δις ευρώ για την περίοδο 2021-2030 σε ελληνικές βιομηχανίες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος της διαρροής άνθρακα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας υπέγραψε την υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης σε επιχειρήσεις τομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων ρύπων, που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κινηθούν άμεσα καθώς σύμφωνα με την απόφαση για να λάβουν την επιδότηση του 2021 θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων του ΔΑΠΕΕΠ μέχρι την 17η Απριλίου 2023.

Αρμόδιος φορέας ο ΔΑΠΕΕΠ

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν στις 7 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε την έγκριση για την Ελλάδα, του ειδικού καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων για την αποζημίωσης των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Η πρώτη καταβολή που θα φορά το 2021 θα πρέπει να γίνει έως τις 30 Απριλίου και θα είναι της τάξης των 60 εκατ. ευρώ, ενώ έως το τέλος του έτους οι ενεργοβόρες βιομηχανίες θα πρέπει να λάβουν τις αποζημιώσεις ύψους 116 εκατ. ευρώ για το 2022.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Σκρέκα αρμόδιος φορέας για την παροχή των ενισχύσεων είναι ο ΔΑΠΕΕΠ ο οποίος θα πρέπει κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή των ενδιαφερομένων Επιχειρήσεων και Φορέων Επαλήθευσης στα αντίστοιχα Μητρώα του.
Μάλιστα η απόφαση προβλέπει ότι κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2021, η ετήσια εκκαθάριση αντιστάθμισης θα πρέπει να διενεργηθεί έως το τέλος Απριλίου ώστε η έκδοση ενημερωτικών σημειωμάτων να ολοκληρωθεί πριν από την 30η Απριλίου 2023. Για τον λόγο αυτόν, εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης αποκλειστικά οι Επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων μέχρι την 17η Απριλίου 2023.

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι της αποζημίωσης

Οι κλάδοι που θα ωφεληθούν από το μέτρο είναι οι εξής: κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων, παραγωγή αλουμινίου, παραγωγή ανόργανων βασικών χημικών ουσιών, παραγωγή μόλυβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου, παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού, παραγωγή βασικού σιδήρου χάλυβα και σιδηροκραμάτων, μεταποίηση προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγή χαλκού, παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων, παραγωγή πλαστικών, παραγωγή γυαλιού και παραγωγή βιομηχανικών αερίων όπως το υδρογόνο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον νέο σχετικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου και τη εγκριτική απόφαση για την Ελλάδα δεν θα συμπεριλαμβάνονται η κλωστοϋφαντουργία και τα λιπάσματα, ενώ έχει συμπεριληφθεί ο κλάδος των πετρελαιοειδών. Επίσης ο κλάδος του τσιμέντου δεν εντάσσεται στους δικαιούχους αντιστάθμισης ούτε τώρα αλλά ούτε και στο παρελθόν.
Έτσι μεταξύ των εταιριών που θα είναι δικαιούχοι της αντιστάθμισης είναι Αλουμίνιο Ελλάδος, ο Όμιλος Βιοχάλκο και τα διυλιστήρια της Helleniq Energy και της Motor Oil.

Για να είναι επιλέξιμοι για αποζημίωση, οι δικαιούχοι θα πρέπει είτε i) να εφαρμόζουν ορισμένες συστάσεις ενεργειακού ελέγχου, είτε ii) να καλύπτουν τουλάχιστον το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε iii) να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% του ποσού της ενίσχυσης σε έργα που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της εγκατάστασης. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με μία από τις υποχρεώσεις αυτές εντός τριών ετών από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης