Περιβάλλον

Galway, Σόφια: Ευρωπαϊκές πόλεις - πρότυπα στην κλιματική αλλαγή - Πως τα κατάφεραν

Galway, Σόφια: Ευρωπαϊκές πόλεις - πρότυπα στην κλιματική αλλαγή - Πως τα κατάφεραν
Το Galway και η Σόφια πρωτοστατούν στα σχέδια προσαρμογής του κλίματος για τις ευρωπαϊκές πόλεις: To νέο διαδικτυακό εργαλείο για να βοηθήσουν άλλους να ακολουθήσουν
Τα σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή των πόλεων σε όλη την Ευρώπη βελτιώνονται, αλλά, γενικότερα, υπάρχει ακόμη μεγάλη πρόοδος που πρέπει να γίνει.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μια νέας ομαδικής μελέτης, που δημοσιεύτηκε στο npj Nature Urban Sustainability, και αναδεικνύεται από την energypost.eu, στην οποία οι επτά επιστήμονες της ομάδας, αξιολόγησαν τα σχέδια προσαρμογής 167 ευρωπαϊκών πόλεων, που παρήχθησαν μεταξύ 2005 και 2020, διαπιστώνοντας την βελτίωση της συνολικής ποιότητα, με βάση... 6 "αρχές" - στοιχεία επιπτώσεων και κινδύνων που ποσοτικοποίησαν την απόδοση όπως στόχοι και μέτρα προσαρμογής, εκτέλεση, έλεγχος, αξιολόγηση και συμμετοχή της κοινωνίας στη δημιουργία σχεδίου.

Παρατηρήσεις

Οι συγγραφείς της μελέτης* γράφοντας για το Carbon Brief συνοψίζουν στη μελέτη τους, πως Galway (Ιρλανδία) και Σόφια (Βουλγαρία) βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα.
Η εξαίρεση είναι η μείωση των κινδύνων για το κλίμα για τις ευάλωτες και χαμηλού εισοδήματος ομάδες, όπου η συνολική απόδοση είναι χειρότερη.
Οι πόλεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή (π.χ. καύσωνες, πλημμύρες, διάβρωση των ακτών, καταιγίδες), θέτοντας σε κίνδυνο μεγάλο αριθμό ανθρώπων· περίπου το 40% του πληθυσμού της Ευρώπης ζει σε πόλεις.

Η μελέτη είναι ένα επιλεγμένο δείγμα και πολλές πόλεις εξακολουθούν να υστερούν ή δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει ένα σχέδιο, λένε οι συγγραφείς.
Έχουν ενσωματώσει τους δείκτες τους σε ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για να βοηθήσουν τις πόλεις να αξιολογήσουν την ποιότητα των δικών τους σχεδίων και να αξιολογήσουν την πρόοδό τους σε σχέση με άλλες.

Εξετάζοντας διάφορα στοιχεία των σχεδίων, διαπιστώνουμε ότι οι πόλεις έχουν ως επί το πλείστον βελτιωθεί στον καθορισμό στόχων προσαρμογής, προτείνοντας ενδελεχή και ποικίλα μέτρα προσαρμογής και περιγράφοντας την εφαρμογή τους.
Αναλυτικότερα...

Οι πρωταγωνιστές

Η βουλγαρική πρωτεύουσα Σόφια και οι ιρλανδικές πόλεις Γκάλγουεϊ και Δουβλίνο σημειώνουν την υψηλότερη βαθμολογία για τα σχέδιά τους.
Ωστόσο, υπήρξε μόνο μια μικρή βελτίωση στον τρόπο παρακολούθησης της εφαρμογής των σχεδίων πόλης και στη συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη σχεδίων.
Και ενώ τα νεότερα σχέδια είναι ελαφρώς καλύτερα στην πρόταση μέτρων που ταιριάζουν με τους προηγουμένως αναγνωρισμένους κλιματικούς κινδύνους, η συμμετοχή ευάλωτων ατόμων και η παρακολούθηση των μέτρων προσαρμογής που στοχεύουν στην υποστήριξη αυτών των ατόμων είναι ακόμα σπάνια.

Εδώ αναλύουν τις λεπτομέρειες της ξεκάθαρης θετικής τάσης στα σχέδια αστικής προσαρμογής στην Ευρώπη - και δείχνουν ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για έναν πιο περιεκτικό και ισχυρό σχεδιασμό προσαρμογής για τη μείωση του κλιματικού κινδύνου.

Σχεδιασμός προσαρμογής

Η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτέλεσε βασικό μέρος της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015, η οποία τόνισε την ανάγκη επανεξέτασης της προόδου στην προσαρμογή, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών «παγκόσμιων απολογισμών».
Ωστόσο, δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα πολλών μέτρων προσαρμογής γίνεται πραγματικά εμφανής μετά από κάποιο χρονικό διάστημα –συχνά μόνο μετά από ένα σοβαρό καιρικό συμβάν– είναι εμφανώς δύσκολο να αξιολογηθεί αυτή η πρόοδος.

Πράγματι, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει συμφωνία για την τρέχουσα κατάσταση προσαρμογής, τι σημαίνει «πρόοδος» και πώς πρέπει να αξιολογηθεί.
Στη μελέτη εξετάζουν το περιεχόμενο των σχεδίων προσαρμογής για να αναλύσουν τον βαθμό στον οποίο εντοπίζουν τους κλιματικούς κινδύνους και προτείνουν μέτρα για τη μείωση της κλίμακας των πιθανών επιπτώσεων.

Δείκτες αξιολόγησης

Για να το πετύχουν αυτό, ανέπτυξαν και εφάρμοσαν τρεις διαφορετικούς δείκτες για την αξιολόγηση της ποιότητας των σχεδίων προσαρμογής και τους εφάρμοσαν σε 167 πόλεις σε όλη την Ευρώπη.
Διαπίστωσαν ότι αυτές οι πόλεις έχουν βελτιωθεί στις ικανότητές τους να σχεδιάζουν την προσαρμογή και οι βελτιώσεις μπορεί να προκύψουν μέσω διαδικασιών συλλογικής μάθησης, μεταφοράς γνώσης, ανάπτυξης ικανοτήτων, διακρατικών δικτύων και άλλων τύπων συνεργασιών επιστήμης-πολιτικής.

Ωστόσο, οι περισσότερες τοπικές κυβερνήσεις εξακολουθούν να μην εξετάζουν τις ανάγκες των ευάλωτων ατόμων, ούτε να τους εμπλέκουν στη διαμόρφωση πολιτικής ή στην παρακολούθηση του κατά πόσον τα μέτρα προσαρμογής μειώνουν την ευαισθησία τους στις κλιματικές απειλές.
Αυτό είναι κάτι που θεωρούμε απαραίτητο για ένα καλό σχέδιο προσαρμογής, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η προσαρμογή λειτουργεί σε άτομα που τη χρειάζονται περισσότερο.

Αξιολόγηση της προόδου

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονες στις πόλεις - πολλές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε καύσωνες, πλημμύρες, διάβρωση των ακτών και καταιγίδες.
Αυτό θέτει δυνητικά έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων σε κίνδυνο – περίπου το 40% του πληθυσμού της Ευρώπης ζει σε πόλεις, που ανέρχονται σε περίπου 300 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ως εκ τούτου, θα μπορούσε κάποιος να περιμένει ότι πολλές κυβερνήσεις των πόλεων έχουν καθορίσει πώς επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές στα επίσημα σχέδια.
Αυτά τα σχέδια δεν μπορούν να πουν όλη την ιστορία με όρους πραγματικής προόδου στη συλλογική μείωση - ή ανακατανομή - των κλιματικών κινδύνων, επειδή δεν τείνουν να παρακολουθούν την εφαρμογή ή την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων πολιτικών.

Ποιότητα, συνάφεια

Ωστόσο, μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και τη συνάφεια των διαδικασιών και των ενεργειών προσαρμογής και να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της πιθανότητας οι πόλεις να προωθήσουν τους στόχους προσαρμογής μειώνοντας τους κινδύνους και αυξάνοντας δίκαια την ανθεκτικότητα.
Όπως το έθεσε μια προηγούμενη μελέτη: «Η καλύτερη μέθοδος [για την] εξασφάλιση ισχυρής προσαρμογής είναι η εξασφάλιση αυστηρών διαδικασιών σχεδιασμού προσαρμογής».

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός συνόλου δεικτών για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της ποιότητας των σχεδίων αστικής προσαρμογής μπορεί να μας βοηθήσει να μάθουμε συλλογικά πώς να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις κλιματικές απειλές.
Έχουν ενσωματώσει τους δείκτες σε ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες της πόλης να αξιολογήσουν την ποιότητα των δικών τους σχεδίων και να αξιολογήσουν την πρόοδό τους σε σχέση με άλλους.

Καθορισμός της ποιότητας σχεδιασμού αστικής προσαρμογής: 6 αρχές

Αξιολογούν την ποιότητα του σχεδίου προσαρμογής σύμφωνα με έξι αρχές που έχουν ήδη καθιερωθεί σε προηγούμενες μελέτες:

- Στοιχεία επιπτώσεων και κινδύνων στην τοπική περιοχή.
- Στόχοι προσαρμογής.
- Μέτρα προσαρμογής.
- Λεπτομέρειες για την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής.
- Παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων προσαρμογής.
- Κοινωνική συμμετοχή στη δημιουργία σχεδίου.
- Επιπλέον, εισάγουν μια σχετικά νέα πτυχή σχετικά με τη «συνέπεια» των σχεδίων.

Συνέπεια σημαίνει ότι οι επιπτώσεις, οι κίνδυνοι, οι στόχοι, τα μέτρα, η παρακολούθηση και η συμμετοχή ευθυγραμμίζονται μεταξύ τους.

Για παράδειγμα, εάν μια πόλη εντοπίσει ότι είναι ευάλωτη στους καύσωνες, που θέτει τους ηλικιωμένους σε ιδιαίτερο κίνδυνο, τότε ένα καλό σχέδιο σχεδιάζει και εφαρμόζει συγκεκριμένα μέτρα που σχετίζονται με τη θερμότητα που στοχεύουν σε ηλικιωμένους και θέτει σε εφαρμογή μηχανισμούς για να αξιολογήσει εάν η ευθραυστότητά τους (ευαλωτότητα) στους κινδύνους θερμότητας μειώνονται μετά την εφαρμογή.

Με βάση έναν συνδυασμό αυτών των έξι αρχών και διαφόρων μέτρων συνέπειας, αναπτύσσουμε έναν νέο δείκτη "Αξιολόγηση Ποιότητας Σχεδίου ADAptation" (ADAQA).
Στη συνέχεια, το εφάρμοσαν σε σχέδια αστικής προσαρμογής σε ένα δείγμα 327 ευρωπαϊκών πόλεων που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2005 και 2020.

Ποιότητα σχεδίου σε ευρωπαϊκές πόλεις

Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει ποιες ευρωπαϊκές πόλεις (εμφανίζονται με εξάγωνα) και ποιες όχι (εμφανίζονται με γκρίζες κουκκίδες) έχουν σχέδια προσαρμογής.
Για πόλεις που έχουν σχέδια, το χρώμα του εξαγώνου δείχνει πόσο πρόσφατο είναι, από πριν από τα μέσα του 2015 (κίτρινο) έως από τα μέσα του 2015 έως τα μέσα του 2018 (μπλε) και μετά από τα μέσα του 2018 (πράσινο).

Το μέγεθος του εξαγώνου υποδεικνύει τη βαθμολογία ποιότητας του σχεδίου, με τα μεγαλύτερα εξάγωνα να σημαίνουν υψηλότερες βαθμολογίες.
1_46.PNG
Από το σύνολο του δείγματος, περίπου το 50%167 πόλειςέχει σχέδιο προσαρμογής.
Οι μεγαλύτεροι αριθμοί βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο (30 σχέδια), την Πολωνία και τη Γαλλία (22 σχέδια η καθεμία) και τη Γερμανία (19 σχέδια).

Εθνική νομοθεσία

Συνολικά 53 από αυτές τις 167 πόλεις (32%) αναπτύχθηκαν βάσει εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής νομοθεσίας που απαιτεί από τους δήμους (μερικές φορές πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο πληθυσμιακού μεγέθους) να αναπτύξουν ένα σχέδιο προσαρμογής του αστικού κλίματος.
Αυτό ισχύει για πόλεις στη Δανία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Οι πόλεις Σόφια στη Βουλγαρία και Γκάλγουεϊ και Δουβλίνο στην Ιρλανδία έχουν την υψηλότερη βαθμολογία στον δείκτη του σχεδίου προσαρμογής.
Συγκεκριμένα, η ιρλανδική κυβέρνηση απαιτεί από τις πόλεις να εκπονούν σχέδια προσαρμογής που περιλαμβάνουν ορισμένα χαρακτηριστικά – όπως η αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων για την αστική περιοχή – και αυτό συμβάλλει στην υψηλή βαθμολογία τους.

...Πρώτος σκόρερ: Galway, Ιρλανδία

Ειδικότερα, η Galway επιτυγχάνει την υψηλότερη βαθμολογία και αποδίδει ιδιαίτερα καλά στην πρώτη, τέταρτη και έκτη αρχή (επιπτώσεις, εφαρμογή και συμμετοχή, αντίστοιχα) καθώς και όσον αφορά τη λήψη υπόψη ευάλωτων τομέων στο σχέδιό της.

Η πόλη έχει θέσει σαφείς προτεραιότητες για διάφορες δράσεις, έχει προσδιορίσει υπεύθυνα μέρη, έχει ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση και έχει αναπτύξει έναν λεπτομερή προϋπολογισμό. Επιπλέον, περιέλαβε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων στη διαδικασία κατάρτισης σχεδίου.

Αξιολόγηση του κινδύνου

Το σχέδιο του Galway περιελάμβανε μια λεπτομερή αξιολόγηση κινδύνου για το πώς η κλιματική αλλαγή απειλεί ζωτικής σημασίας υποδομές, τη βιοποικιλότητα, το πολιτιστικό κεφάλαιο, τους υδάτινους πόρους και τις κοινοτικές υπηρεσίες στην πόλη.

Στη συνέχεια καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα και αναθέτει την ευθύνη σε συγκεκριμένες θέσεις και ομάδες εντός του δήμου.
Οι ειδικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη διενέργεια αξιολογήσεων κλιματικού κινδύνου όλων των κτιρίων και υποδομών του δήμου (όπως δρόμοι), την ενσωμάτωση της προσαρμογής στις αποφάσεις σχεδιασμού (όπως με τον περιορισμό της ανάπτυξης κοντά σε παράκτιες ζώνες διάβρωσης), την αναβάθμιση των συστημάτων αποχέτευσης όμβριων υδάτων και τη φύτευση δέντρων.

Η πόλη διεξάγει επίσης εκστρατείες για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με το πώς μπορούν να μειώσουν την έκθεσή τους στους κλιματικούς κινδύνους και για να ευαισθητοποιήσουν τις επιχειρήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη για να βοηθήσει στην προσαρμογή.
Η Galway δεσμεύεται να παρακολουθεί τακτικά τις κλιματικές επιπτώσεις και να αναθεωρεί ανάλογα τις πολιτικές της και να συντάσσει ετήσιες εκθέσεις που αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει το σχέδιο.

...Πρώτος σκόρερ: Σόφια Βουλγαρίας

Από την πλευρά της, η πόλη της Σόφιας εστιάζει περισσότερο στη βελτίωση των γαλαζοπράσινων υποδομών (όπως η ανακύκλωση του γκρίζου νερού), στη βελτίωση της διαχείρισης των επιφανειακών υδάτων, στην απόκτηση πρόσθετης γης για την αύξηση της έκτασης του πρασίνου, στη φύτευση ενός νέου δάσους σε ερημική ιδιοκτησία του δήμου και την αναβάθμιση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αντίθετα, ο Λίνκολν στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε το παλαιότερο σχέδιο στο δείγμα μας και –ίσως δεν αποτελεί έκπληξη– πέτυχε πολύ χαμηλότερη βαθμολογία. Το σχέδιο του Λίνκολν εγκρίθηκε από τον δήμο το 2005, αλλά δεν είχε ενημερωθεί πριν από την καταληκτική ημερομηνία στα τέλη του 2020. Αν και το Λίνκολν ήταν μπροστά από τις περισσότερες άλλες πόλεις εκείνη την εποχή (το σχέδιό του καθορίζει ιδέες για την καταπολέμηση διαφόρων κλιματικών απειλών) , δεν λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, ούτε καθορίζει σαφείς στόχους, χρονοδιαγράμματα ή προτεραιότητες δράσης.

Εξέλιξη της ποιότητας του σχεδίου με την πάροδο του χρόνου

Όπως τονίζει το παρακάτω διάγραμμα, διαπιστώνεται ότι η ποιότητα των σχεδίων προσαρμογής της πόλης έχει παρουσιάσει μικρή βελτίωση με την πάροδο του χρόνου.
Σε γραμμική βάση (διακεκομμένη γραμμή), η ποιότητα του σχεδίου αυξήθηκε κατά περίπου 1,3 μονάδες ετησίως από το 2005 έως το 2020.
2_32.PNG
Παρά την πρόοδο αυτή, βρίσκουμε σαφείς διαφορές όσον αφορά τις διάφορες αρχές ποιότητας του σχεδίου.
Αυτό φαίνεται με περισσότερες λεπτομέρειες στα παρακάτω γραφήματα, τα οποία αναλύουν τους βαθμούς ποιότητας σε καθεμία από τις έξι αρχές ξεχωριστά.

Καλύτερα στον καθορισμό στόχων

Κατά μέσο όρο, οι πόλεις βελτιώθηκαν περισσότερο όσον αφορά τον καθορισμό στόχων (δεύτερη αρχή) – προτείνοντας λεπτομερή και διαφορετικά μέτρα – και τον καθορισμό της προσέγγισης εφαρμογής (τέταρτη αρχή).

Τα σχέδια βελτιώθηκαν ελάχιστα όσον αφορά την παρακολούθηση (πέμπτη αρχή) –δηλαδή την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων– και τη συμμετοχή (έκτη αρχή), όπως η συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη σχεδίων.
3_18.PNG
Συνέπεια των σχεδίων διαχρονικά

Όπως αναφέρθηκε, ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά του δείκτη των επιστημόνων είναι η εστίασή του στη συνέπεια μεταξύ των εντοπισμένων κλιματικών κινδύνων και των μέτρων που σχεδιάζει και παρακολουθεί η πόλη.
Διαπίστωσαν ότι η συνέπεια βελτιώθηκε ελαφρώς με την πάροδο του χρόνου, ιδίως όσον αφορά την ευθυγράμμιση των κινδύνων με τους στόχους προσαρμογής και των ευάλωτων βιομηχανιών με μέτρα προσαρμογής.

Οι κίνδυνοι για τις ευάλωτες ομάδες και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι ομάδες συμμετείχαν στην ανάπτυξη του σχεδίου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθούνταν τα μέτρα προσαρμογής για τις ευάλωτες ομάδες με την πάροδο του χρόνου, ευθυγραμμίστηκαν επίσης καλύτερα στα μεταγενέστερα σχέδια.
Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός πόλεων που εμπλέκουν ευάλωτα άτομα στην ανάπτυξη σχεδίων και παρακολουθούν τον αντίκτυπο των μέτρων προσαρμογής σε αυτές τις ομάδες κινδύνου παραμένει πολύ χαμηλός.


Με άλλα λόγια, οι ευάλωτες ομάδες - όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα - σπάνια εμπλέκονται σε διαδικασίες συμμετοχής και η συντριπτική πλειονότητα των σχεδίων δεν κάνει καμία αναφορά σε παρακολούθηση και αξιολόγηση για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών τους.
Επιπλέον, τα σχέδια αστικής προσαρμογής χειροτέρεψαν με την πάροδο του χρόνου, καθορίζοντας μέτρα που απευθύνονται ιδιαίτερα σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες.
Αυτό σημαίνει ότι τα πιο πρόσφατα σχέδια περιλαμβάνουν λιγότερα μέτρα που αφορούν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες που έχουν εντοπιστεί.

Συνολικά, αν και η ποιότητα των σχεδίων αστικής προσαρμογής στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί από το 2005, πολλές πόλεις εξακολουθούν να υστερούν ή δεν έχουν ακόμη εκπονήσει σχέδιο.
Επιπλέον, τα περισσότερα από τα υπάρχοντα σχέδια δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ειδικές ανάγκες εκείνων των ατόμων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις κλιματικές επιπτώσεις.
«Ελπίζουμε», όπως καταλήγουν οι επιστήμονες, «η μελέτη μας –και το συνοδευτικό διαδικτυακό εργαλείο– μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σκεφτούν τι μπορούν να συμπεριλάβουν στα μελλοντικά σχέδια, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ανθεκτικότητας σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη και αλλού».

* Diana Reckien, Πανεπιστήμιο του Twente.
Attila Buzási, Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και Οικονομικών Επιστημών της Βουδαπέστης.
Marta Olazabal, Βασκικό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή.
Peter Eckersley, Πανεπιστήμιο του Nottingham Trent/Ινστιτούτο Leibniz για Έρευνα για την Κοινωνία και το Διάστημα στη Γερμανία.
Sofia G Simoes, Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας της Πορτογαλίας.
Monica Salvia και Filomena Pietrapertosa, Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας.
Πάρις Φωκαΐδης, Πανεπιστήμιο Frederick στην Κύπρος

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης