ΔΕΠΑ Εμπορίας: Αίτημα στη ΡΑΕ για άδεια ΦοΣΕ

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Αίτημα στη ΡΑΕ για άδεια ΦοΣΕ
Αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 500 MW
Αίτημα χορήγησης άδειας για δραστηριότητα ΦοΣΕ υπέβαλε στη ΡΑΕ, η ΔΕΠΑ Εμπορίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΠΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής επί της οδού ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 92, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 14121, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-348253/29.3.2023 (Γ-09386) αίτηση χορήγησης Άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 500 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης