Βιομηχανία & Απανθρακοποίηση

Ινδία: Θα διαθέσει 1 τρισεκ. δολάρια στην μετάβαση ως το 2030 - Η ακριβότερη προσαρμογή

Ινδία: Θα διαθέσει 1 τρισεκ. δολάρια στην μετάβαση ως το 2030 - Η ακριβότερη προσαρμογή
Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι απαιτήσεις πράσινης χρηματοδότησης στην Ινδία θα μπορούσαν να είναι τουλάχιστον 2,5% του ΑΕΠ ετησίως σύμφωνα με το Reuters
Η Ινδία θα δαπανήσει περίπου 85,6 τρισεκατομμύρια ρουπίες  ή 1,05 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 για να προσαρμόσει τις διάφορες βιομηχανίες της ώστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες για την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.
Οι κεντρικές τράπεζες, ως χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές, έχουν στη διάθεσή τους πολλά εργαλεία πολιτικής για να επηρεάσουν τις επενδυτικές αποφάσεις και την κατανομή πόρων και πιστώσεων για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, ανέφερε η Έκθεση της Reserve Bank of India (RBI) για το Νόμισμα και τα Οικονομικά, που συντάχθηκε σε συνεργασία με το  Τμήμα Οικονομικής και Πολιτικής Έρευνας.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι απαιτήσεις πράσινης χρηματοδότησης στην Ινδία θα μπορούσαν να είναι τουλάχιστον 2,5% του ΑΕΠ ετησίως για την αντιμετώπιση του κενού υποδομής που προκαλείται από τα κλιματικά φαινόμενα.
Η έκθεση ανέφερε ότι απαιτείται μια τομεακή προσέγγιση για τον μετριασμό του κλιματικού κινδύνου, εν όψει των δύσκολων αντισταθμίσεων πολιτικής μεταξύ του περιορισμού των βραχυπρόθεσμων δυσμενών επιπτώσεων στην παραγωγή λόγω των δεσμεύσεων NDC (εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς) έναντι μεγαλύτερων απωλειών παραγωγής μεσοπρόθεσμα λόγω έλειψης πολιτικής δράσης.

Προσαρμογή της στρατηγικής ανά τομέα

«Διαφορετικοί τομείς της οικονομίας έχουν διαφορετικά μεγέθη εκπομπών, καλό είναι να μην υπάρχει ενιαία στρατηγική μετριασμού του κλίματος σε όλους τους τομείς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι χωρίς καμία πολιτική δράση, τα επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της Ινδίας ενδέχεται να αυξηθούν σε 3,9 γιγατόνους έως το 2030, από 2,7 γιγατόνοι το 2021.
Η RBI αναμένεται να θέσει σύντομα ένα πλαίσιο σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και καθοδήγηση σχετικά με την ανάλυση σεναρίων για το κλίμα και τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων.

Η έκθεση, ωστόσο, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της ρύθμισης για το πράσινο κεφάλαιο, τα επισφαλή δάνεια στο τραπεζικό σύστημα έπρεπε να μειωθούν για να μετριαστούν οι πιθανοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι.
«Εάν η ρύθμιση των πράσινων κεφαλαίων ενισχύει τα μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία, θα μπορούσε να εμποδίσει τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τις τρέχουσες πολιτικές και τα NDCs, η επίδραση στον πληθωρισμό αναμένεται να είναι ελάχιστη, παρόλο που η μεταβλητότητά του αναμένεται να αυξηθεί, αναφέρει η έκθεση.
«Συνολικά, οι καθυστερημένες και επιεικές ενέργειες πολιτικής έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην ανάπτυξη όσο και στις προοπτικές για τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα».

www.worldnenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης