Ενέργεια

ΥΠΕΝ: H διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την λειτουργία Απευθείας Γραμμών μεταφοράς ρεύματος

ΥΠΕΝ: H διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την λειτουργία Απευθείας Γραμμών μεταφοράς ρεύματος

Τι ορίζει η απόφαση για την διαδικασία αδειοδότησης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο ελέγχου και χορήγησης των αδειών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία Απευθείας Γραμμών μεταφοράς ρεύματος, καθώς και τη διαδικασία αδειοδότησης τους, ορίζει απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.


Ουσιαστικά αφορούν είτε γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία συνδέει μια μεμονωμένη μονάδα παραγωγής ενέργειας με έναν μεμονωμένο πελάτη, είτε γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία συνδέει έναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας με μία επιχείρηση προμήθειας ρεύματος, η οποία προμηθεύει απευθείας τις δικές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές επιχειρήσεις αλλά και επιλέγοντες πελάτες. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο, ο τέως υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας με απόφασή του είχε θεσπίσει τον Κανονισμό Αδειών Κυριότητας και Διαχείρισης Απευθείας Γραμμής.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης παραγωγής ή Ειδικών Έργων ή Εξαιρούμενου Σταθμού ή πελάτης επιθυμεί να συνδέσει και στο ΕΣΜΗΕ, μια εγκατάστασή του που ήδη συνδέεται σε Απευθείας Γραμμή ή πρόκειταινα συνδεθεί σε Απευθείας Γραμμή, οφείλει να υποβάλει στον ΑΔΜΗΕ, αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης της εγκατάστασης, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Παράλληλη Σύνδεση από κοινού με τον κάτοχο της άδειας διαχείρισης και κυριότητας της Απευθείας Γραμμής αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες της.

Τι απαιτείται

Στα δικαιολογητικά πρέπει να περιλαμβάνονται η άδεια κυριότητας και διαχείρισης της Απευθείας Γραμμής, η όδευσή της και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της (τάση, χωρητικότητα, εναέρια/υπόγεια/υποβρύχια, μήκος κλπ), τα τοπογραφικά διαγράμματα αποτύπωσής της, η ΑΕΠΟ του έργου κλπ.

Ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να απαιτήσει, εάν χρειαστεί, να τροποποιήσουν τις εγκαταστάσεις τους ή να εγκαταστήσουν νέο εξοπλισμό στα σημεία σύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ και με την Απευθείας Γραμμή. Επίσης, μπορεί κατά περίπτωση, να εκπονεί εκτεταμένες μελέτες για την πληρέστερη αξιολόγηση των επιπτώσεων της υφιστάμενης ή μελλοντικής σύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ για κάθε Χρήστη Απευθείας Γραμμής και να απαιτήσει από τον κάτοχο της άδειας Απευθείας Γραμμής και τους χρήστες της, την καταβολή των δαπανών που προκύπτουν για την εκπόνηση των μελετών.

Για τον προσδιορισμό της ποσότητας ενέργειας που διέρχεται από την Απευθείας Γραμμή, ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης και κυριότητας οφείλει να εγκαταστήσει και να συντηρεί μετρητές στα σημεία που θα υποδειχθούν από τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος θα συλλέγει τις μετρήσεις μέσω συστήματος τηλεμέτρησης και θα τις πιστοποιεί.
Οι χρήστες Απευθείας Γραμμής με παράλληλη σύνδεση μπορούν να συμμετέχουν στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αγορές Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης), χωρίς καμία παρέκκλιση.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης