ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τον καθορισμό των περιθωρίων διείσδυσης ΑΠΕ και Υβριδικών Σταθμών στη Σύμη

ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τον καθορισμό των περιθωρίων διείσδυσης ΑΠΕ και Υβριδικών Σταθμών στη Σύμη
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@rae.gr έως και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τον ν. 4685/2020 (άρθρο 14), τον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ (άρθρο 220 και 221) και τον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (άρθρο 16), θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων (ΗΣ) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» αναφορικά με τον καθορισμό των περιθωρίων διείσδυσης ΑΠΕ και Υβριδικών Σταθμών (ΥΒΣ) για τη νήσο «Σύμη».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@rae.gr έως και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023.

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η  ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Σχετικά αρχεία:

1) Κείμενο δημόσιας διαβούλευσης (εισήγηση Διαχειριστή ΜΔΝ)

www.worldenergynews.gr

 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης