Ενέργεια

ΡΑΕ: Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για επιτρεπόμενο έσοδο και τιμολόγια του ΔΕΣΦΑ για το 2024

ΡΑΕ: Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για επιτρεπόμενο έσοδο και τιμολόγια του ΔΕΣΦΑ για το 2024
Οι συμμετοχές στη διαβούλευση

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 20 Μαρτίου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027 και των Τιμολογίων για το έτος 2024 του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες οι συμμετέχοντες αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 18.05.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-350695

Αποστολέας: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

  1. Ημερομηνία αποστολής: 19.05.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-350764 (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)

Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

  1. Ημερομηνία αποστολής: 22.05.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-350835

Αποστολέας: EDISON SpA


www.worldenergynews.gr

 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης