Ενέργεια

Νέες επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές φυσικού αερίου από τα τέλη εφοδιασμού

Νέες επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές φυσικού αερίου από τα τέλη εφοδιασμού
Ανήλθαν σε 160 εκατ το 2023 και μετακυλίονται ως το 2027

Σημαντικά αυξημένο προβλέπεται να είναι τα επόμενα χρόνια και έως το 2027 το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού για τους καταναλωτές φυσικού αερίου ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης και των μέτρων που ελήφθησαν για την ασφάλεια εφοδιασμού το τελικό κόστος των οποίων ανήλθε σε 160 εκατ. ευρώ για το 2023.

Η ΡΑΑΕΥ, που έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει διαμορφώσει το νέο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης για το επόμενο έτος προκειμένου να είναι έτοιμη η χώρα να αντιμετωπίσει χωρίς προβλήματα ενδεχόμενο ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, εξέδωσε πρόσφατα απόφαση με την οποία αναπροσαρμόζει το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού για το 2023. Παράλληλα προσδιορίζει τις προσαυξήσεις που θα πρέπει να πληρώσουν οι καταναλωτές φυσικού αερίου στο τέλος ασφάλειας εφοδιασμού των επόμενων ετών, έως και το 2027 προκειμένου να αποπληρωθεί το αυξημένο κόστος του 2023, το οποίο επί του παρόντος έχει αναλάβει να καλύψει ο ΔΕΣΦΑ.

Τι επιβαρύνεται η κάθε κατηγορία

Σύμφωνα με την αρχική απόφαση της ΡΑΑΕΥ το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού ανά κατηγορία πελατών φυσικού αερίου και με βάση τα τότε δεδομένα είχε προσδιοριστεί σε:

  • 0 €/MWh για την κατανάλωση φυσικού αερίου από διακόψιμους καταναλωτές
  • 2,49 €/MWh για την κατανάλωση φυσικού αερίου αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
  • 1,99 €/MWh για όλες τις υπόλοιπες καταναλώσεις φυσικού αερίου.
  • 2,84 €/MWh για την κατανάλωση φυσικού αερίου από προστατευόμενους καταναλωτές.


Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποσά αυτά είχαν προσδιοριστεί κατά τρόπο, ώστε να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της παρεχόμενης προστασίας που παρέχεται σε κάθε κατηγορία κατανάλωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτός είναι και ο λόγος που για τους καταναλωτές στους οποίους μπορεί να διακοπεί η παροχή φυσικού αερίου, η χρέωση είναι μηδενική ενώ αντιστρόφως η χρέωση στους προστατευόμενους καταναλωτές ήταν η υψηλότερη.
Ωστόσο το ποσό που απαιτήθηκε για την κάλυψη των μέτρων που ελήφθησαν κατά την περίοδο της κρίσης ήταν τελικώς πολύ υψηλότερο από το προυπολογιζόμενο και συγκεκριμένα ανήλθε σε 160 εκατ. ευρώ για το 2023.

Πόσο αυξήθηκε το επιμέρους κόστος

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ η μίσθωση του FSU κόστισε 19,5 εκατ ευρώ, η τήρηση αποθεμάτων στην Ιταλία και τη Βουλγαρία όπως επέβαλε σχετική απόφαση της ΕΕ σχεδόν 127 εκατ ευρώ, η διατήρηση αποθεμάτων LNG από ηλεκτροπαραγωγούς στο FSU και τη Ρεβυθούσα περισσότερα από 1 εκατ ευρώ και η τήρηση αποθεμάτων εναλλακτικών καυσίμων επίσης από ηλεκτροπαραγωγούς 12,5 εκατ ευρώ.
Με βάση αυτά τα δεδομένα η ΡΑΑΕΥ προσδιόρισε το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού για το 2023 σε :

0,50 €/MWh για τους ηλεκτροπαραγωγούς
0,40 €/MWh για τους υπόλοιπους καταναλωτές και
0,57 €/MWh για τους προστατευόμενους καταναλωτές.

Είναι σαφές ότι τα ποσά αυτά δεν είναι δυνατόν να καλύψουν το αυξημένο κόστος των μέτρων ασφάλειας εφοδιασμού και ως εκ τούτου η ΡΑΑΕΥ με την ίδια απόφαση της διαμοιράζει το κόστος στα επόμενα χρόνια έως και το 2027.
Έτσι οι καταναλωτές φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια επιπλέον του όποιου Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού, θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον μια προσαύξηση για να διαμοιραστούν οι χρεώσεις του 2023.

Οι προσαυξήσεις αυτές προσδιορίζονται με την απόφαση της ΡΑΑΕΥ ως εξής:

Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας τα έτη 2024,2025 και 2026 θα καταβάλουν επιπλέον + 0,44 €/MWh και το 2027 + 0,41 €/MWh.
Όλοι οι υπόλοιποι καταναλωτές τα έτη 2024,2025 και 2026 θα καταβάλουν επιπλέον + 0,35 €/MWh και το 2027 + 0,33 €/MWh.
Οι προστατευόμενοι καταναλωτές τα έτη 2024,2025 και 2026 θα καταβάλουν επιπλέον + 0,50 €/MWh και το 2027 + 0,47 €/MWh.
Όσο δε για το κόστος των μέτρων ασφάλειας εφοδιασμού του 2024 αυτό όπως προαναφέρθηκε θα προκύψει από το νέο σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα εκπονήσει η ΡΑΑΕΥ με βάση τις απαιτήσεις της ΕΕ αλλά και τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης