Ενέργεια

ΔΕΣΦΑ: Aύξηση 29,1% στα 81,6 εκατ. ευρώ για τα καθαρά κέρδη το 2022

ΔΕΣΦΑ: Aύξηση 29,1% στα 81,6 εκατ. ευρώ για τα καθαρά κέρδη το 2022

 Νέες επενδύσεις 430 εκατ. ευρώ για την αύξηση δυναμικότητας επί συνόλου 1,23 δισ στο σύνολο του επενδυτικού προγράμματος

 

Βελτιωμένα αποτελέσματα δημοσιοποίησε ο ΔΕΣΦΑ για το 2022. Τα λειτουργικά κέρδη του Διαχειριστή αυξήθηκαν κατά 26,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021 και διαμορφώθηκαν στα 112,667 εκατ. ευρώ έναντι 86.410 εκατ. ευρώ το 2021.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 18,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 81,607 εκατ. ευρώ από 63,135 εκατ. ευρώ το 2021 και τα έσοδα κατά 75,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των ρυθμιζόμενων εσόδων κατά 69,2 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρίας, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανισορροπία των φορτωτών (shipeers) (εξισορρόπιση), στις λειτουργικές ανάγκες του δικτύου (ιδιοκατανάλωση και απώλειες), στις υψηλότερες δεσμεύσεις εξαγωγών προς Βουλγαρία, στην μίσθωση και τον ανεφοδιασμό της πλωτής μονάδας αποθήκευσης (FSU) και στη νέα διαχείριση (pass-through) του κόστους ενέργειας από 1η Ιουλίου 2022.

Έσοδα

Τα μη ρυθμιζόμενα έσοδα του ΔΕΣΦΑ αυξήθηκαν το 2022 κατά 6,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των υπηρεσιών του έργου KIPIC,καθώς η σύμβαση υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης με την KIPIC ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου. Τα λοιπά έσοδα περιλαμβάνουν διάφορα στοιχεία, όπως τα τέλη σύνδεσης και τους αντιλογισμούς των προβλέψεων για νομικές διαφορές.

Το συνολικό κόστος των πωλήσεων και των λειτουργικών εξόδων αυξήθηκε κατά 82,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας (υψηλότερες τιμές ανά kWh σε σχέση με το 2021) και των απωλειών της ιδιοκατανάλωσης φυσικού αερίου (λόγω των υψηλότερων τιμών φυσικού αερίου το 2022).

Η εταιρία εμφανίζει αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις το 2022 , λόγω της ανάγκης για αυξημένα κεφάλαια κίνησης προκειμένου να προχωρήσουν οι επενδύσεις. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στις 31/12/2022 ήταν 233.170 εκατ. ευρώ έναντι 123.167 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021. Ο συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης αυξήθηκε στο 22,47% το 2022 από 14,50% το 2021 και ο δείκτης ρευστότητας περιορίστηκε στο 1,39 από 1,51 το 2021. Η απόδοση ιδιών κεφαλαίων ανέβηκε στο 9,68% από 7,63% το 2021 και η απόδοση στοιχείων ενεργητικού στο 5,19% από 4,67% το 2021.

Νέα έργα

Να σημειωθεί ότι το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΣΦΑ για την περίοδο 2023-2032 προβλέπει επενδύσεις 1,27 δις. ευρώ, εκ των οποίων τα 548 εκατ. ευρώ αφορούν νέα έργα και τα υπόλοιπα σε έργα που ήδη έχουν εγκριθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης 2022-2031. Από τα νέα αυτά έργα, 430 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ορισμένα που δημιουργούν νέα δυναμικότητα στο σύστημα, με σημαντικότερα:

  • Τον «Διπλασιασμό του κλάδου υψηλής πίεσης Καρπερή-Κομοτηνή» που στοχεύει στην παροχή αδιάλειπτης δυναμικότητας από το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών (ΕΣΣ) σε όλα τα Σημεία Εξόδου του συγκεκριμένου κλάδου και από όλα τα Βορειοανατολικά Σημεία Εισόδου σε όλα τα Σημεία Εξόδου του κλάδου
  • Τον «Διπλασιασμό του κλάδου υψηλής πίεσης Πάτημα – Λιβαδειά» που αποσκοπεί κυρίως στην παροχή αδιάλειπτης δυναμικότητας στους χρήστες του FSRU της Διώρυγα Gas και, ως εκ τούτου, θα υλοποιηθεί υπό την προϋπόθεση της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης της Διώρυγα Gas.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης