Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη

To πόρισμα του πραγματογνώμονα για τον διαγωνισμό των μικρών φωτοβολταϊκών του ΔΕΔΔΗΕ - Τι προτείνει ο ΣΠΕΦ

To πόρισμα του πραγματογνώμονα για τον διαγωνισμό των μικρών φωτοβολταϊκών του ΔΕΔΔΗΕ - Τι προτείνει ο ΣΠΕΦ
Οι προτάσεις του ΣΠΕΦ για τον διαγωνσιμό των μικρών φωτοβολταϊκών της Πελοποννήσου

Το WEN παρουσιάζει τα συμπεράσματα της έκθεσης που διενήργησε πραγματογνώμονας για τον διαγωνισμό των μικρών φωτοβολταϊκών του ΔΕΔΔΗΕ και η οποία έχει κοινοποιηθεί στη ΡΑΕ. 

Η ΡΑΕ έχει παραπέμψει στο ΥΠΕΝ το εν λόγω θέμα.

Παράλληλα, ο ΣΠΕΦ προτείνει μεταξύ άλλων να λάβουν όρους σύνδεσης όσοι συνδέθηκαν στην πλατφόρμα και ανέβασαν πλήρη στοιχεία και δικαιολογητικά για την αίτηση τους, είτε έλαβαν είτε όχι αύξοντα αριθμό.

Αν αντί αυτού δια μίας πολιτικής τυχόν λύσης περιοριστεί η προσφορά όρων σύνδεσης μόνο σε όσους έλαβαν αύξοντα αριθμό στον επίδικο διαγωνισμό, τότε επιτείνεται η νοθεία που συνέβη εκεί και δια της πλαγίας θα παρακαμφθεί η αναμενόμενη από τη ΡΑΕ απόφαση περί του διαγωνισμού αυτού.  Πολύ χειρότερα,  σε μια τέτοια κατάσταση αποκλείονται αδίκως όσοι ανέβασαν πλήρη στοιχεία και δικαιολογητικά αλλά επειδή η πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ κατέρρεε συνεχώς, τους καθυστέρησε υπερβολικά και έτσι δεν μπήκαν στην ζώνη ούτε των επιλαχόντων που έλαβαν αύξοντα αριθμό, παρότι ολοκλήρωσαν την αίτηση τους. Επιπρόσθετα αυτοί ακριβώς οι συμμετέχοντες συνιστούν και τους καταγγέλλοντες του διαγωνισμού, που μια τέτοια τυχόν πολιτική λύση θα τους αδικήσει ακόμα περισσότερο.

Πρόταση επίλυσης του ζητήματος του προβληματικού διαγωνισμού του ΔΕΔΔΗΕ για τα φωτοβολταϊκά της Πελοποννήσου. 

Στον τεχνικά προβληματικό διαγωνισμό φωτοβολταϊκών στην Πελοπόννησο της 21/10/22, ο συνολικός αριθμός όσων συμμετείχαν, δηλαδή όσοι έκαναν log-in με κωδικούς taxisnet και ανέβασαν όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και έγγραφα στην πλατφόρμα (τοπογραφικό γηπέδου εγκατάστασης, παραστατικά νόμιμης χρήσης γηπέδου εγκατάστασης, μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο, εγγυητική επιστολή κλπ) σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα στην διαδικασία, είτε τελικώς πήραν είτε όχι Α/Α, ανέρχεται πληθυσμιακά κατά μέγιστο στους 1,243 χρήστες σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε.  Δηλαδή αφορούσε maximum 1,243 x 400 kW έκαστος= 497 MW.  Και αναφέρουμε maximum 497 MW επειδή ούτε οι 1,243 που συμμετείχαν ανέβασαν πλήρως και σωστά όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο διαγωνισμό αλλά ούτε και οι αιτήσεις ήταν όλες για πάρκα των 400 kW αλλά και για μικρότερα λ.χ. των 100 kW, 200 kW κλπ.   

Τα 497 MW κατά μέγιστο λοιπόν αυτά συμπεριλαμβάνουν και όσους τελικά δεν έλαβαν αύξοντα αριθμό (Α/Α) επειδή τα κολλήματα, οι καταρρεύσεις και τα προβλήματα της πλατφόρμας τους ανάλωσαν πάρα πολύ χρόνο με αποτέλεσμα αν και ολοκλήρωσαν την υποβολή και τα uploads, να μην λάβουν τελικώς Α/Α λόγω των χρονικών καθυστερήσεων αυτών και της προηγούμενης εξάντλησης από άλλους του διατιθέμενου περιθωρίου των 86 MW αλλά και της επιλαχούσας ζώνης του επιπλέον 200%, ήτοι των επιπλέον 172 MW.  Αυτοί λοιπόν που ενώ ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εν τέλει δεν έλαβαν όχι από ευθύνη τους Α/Α αλλά λόγω των προβλημάτων της πλατφόρμας που τους καθυστέρησε καταστροφικά, είναι και οι πιο αδικημένοι και δεν νοείται πολιτική λύση που δεν θα τους περιλαμβάνει ισότιμα.

Τα 497 MW κατά μέγιστο αυτά ως σύνολο γενικά χωρούν στους υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ του ΔΕΔΔΗΕ στην Πελοπόννησο που φαίνονται όλοι πράσινοι και με μεγάλα περιθώρια μάλιστα σύμφωνα με την ειδική εφαρμογή του Διαχειριστή, αφού από το 2012 που κηρύχθηκε ο κορεσμός από την ΡΑΕ δεν υπήρξαν έργα που να αναλώσουν το περιθώριο τους.  Σε κάθε περίπτωση σε επίπεδο Υ/Σ η αξιολόγηση θα γίνει σε επόμενο στάδιο τεχνικά από τον Διαχειριστή ανά project, ούτως ή άλλως έτσι θα γινόταν σε κάθε περίπτωση και δεν αφορά το προβληματικό στάδιο του διαγωνισμού.  Είναι μάλιστα προτιμότερο η αξιολόγηση να γίνει απευθείας ανά Υ/Σ, διότι άλλως αθροίζονται MW σε εντελώς διαφορετικές περιοχές μεταξύ τους και που κανείς δεν γνωρίζει αν έτσι αποκλείονται αδίκως έργα που ο τοπικός Υ/Σ θα μπορούσε να τα υποδεχθεί, την στιγμή που σε άλλους Υ/Σ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.  Αν πάλι συμβεί σε κάποιον υποσταθμό οι αιτήσεις να υπερβαίνουν την διαθέσιμη χωρητικότητα του, τότε οι όροι σύνδεσης σε αυτόν θα εκδοθούν με μικρότερη ισχύ ανά αίτηση pro rata σε όλους (το όλους αφορά όσους συμμετείχαν στο διαγωνισμό και ανέβασαν πλήρη και σωστά έγγραφα, είτε έλαβαν είτε όχι Α/Α και που απευθύνονται στον εν λόγω Υ/Σ).

Με γνώμονα να λυθεί πολιτικά και χωρίς περαιτέρω νομικές διεκδικήσεις κατά του ΔΕΔΔΗΕ και των στελεχών του το πρόβλημα του πλημμελούς τεχνικά διαγωνισμού στην Πελοπόννησο που λόγω των χρονικών καθυστερήσεων που προκάλεσαν τα προβλήματα και οι καταρρεύσεις της πλατφόρμας στέρησε Α/Α σε κατά τα άλλα πλήρεις υποβολές, εκτιμούμε πως θα χωρούσαν από τώρα ή εν πάσει περιπτώση έστω υπό τον ειδικό όρο μέχρι να λειτουργήσει και ο ανατολικός διάδρομος σε 1-2 χρόνια να "κουμπώσουν" με προσωρινά έστω μικρότερη μέγιστη ενεργό ισχύ όλα τα Φ/Β πάρκα που συμμετείχαν στον προβληματικό διαγωνισμό και υπέβαλαν πλήρη έγγραφα, είτε έλαβαν δηλαδή Α/Α είτε όχι.   

Ως προς το σκέλος αυτό υπογραμμίζεται πως σύμφωνα με το άρθρο 10, του ν. 4951 κάθε πάρκο που αιτείται σύναψη σύμβασης σύνδεσης μετά τον νόμο αυτό και συνδέεται μετά την 1/1/23 οφείλει να ρυθμιστεί στους αντιστροφείς του ώστε να αποδίδει στο  73% της μέγιστης (εγκατεστημένης) ισχύος του (κάτι που  σε απώλεια παραγόμενης ενέργειας ετησίως αντιστοιχεί σε 5%).  Έτσι κάθε πάρκο των 400 kW εν προκειμένω στην περίπτωση μας ισοδυναμεί με 290kW.  Με την ρύθμιση αυτή τα κατά μέγιστο 497 MW της Πελοποννήσου είναι σαν 497 x 0.73= 362 MW κατά μέγιστο. 

Όλα αυτά στο πλαίσιο:

  • Άμεση και δίκαιη λύση που δεν θα εκθέσει κανέναν φορέα
  • Λύση που δεν θα αδικεί όσους υπέβαλαν πλήρεις αιτήσεις και δικαιολογητικά αλλά δεν έλαβαν τελικώς Α/Α, λόγω των προβλημάτων της πλατφόρμας που τους ανάλωσε με τις καταρρεύσεις της πολύτιμο χρόνο με αποτέλεσμα το περιθώριο να εξαντληθεί από άλλους.
  • Λύση που δεν θα ευνοεί περαιτέρω την νοθεία δηλαδή όσους έλαβαν με επίπλαστο τρόπο Α/Α (επιλαχόντες ή μη) σε βάρος όσων δεν έλαβαν Α/Α όχι από ευθύνη τους και ενώ υπέβαλαν πλήρη δικαιολογητικά. 
  • Λύση που δεν θα παραπέμπει σε επόμενο άνοιγμα τους αδικημένους που ενώ υπέβαλαν πλήρη δικαιολογητικά δεν έλαβαν όχι από ευθύνη τους Α/Α. Θα είναι εξαιρετικά μεγάλη αδικία να παραπεμφθούν αυτοί σε επόμενο άνοιγμα, που τα περιθώρια των Υ/Σ θα είναι ακόμη μικρότερα στην περιοχή, αφού οι ευνοημένοι που έλαβαν επίπλαστο Α/Α θα τα ανάλωναν προηγουμένως, στην υποθετική και απευκταία περίπτωση που μόνο αυτοί τώρα λάμβαναν όρους σύνδεσης.  

Σε ότι αφορά την Απόφαση 663 της ΡΑΕ του 2019 περί των 1,900 MW διαθέσιμου περιθωρίου, για τα ΦΒ εν προκειμένω προέβλεπε περιθώριο 900 MW.  Το περιθώριο αυτό θα καταλαμβανόταν κατά προτεραιότητα από τις εγκλωβισμένες (λόγω της κήρυξης του κορεσμού με την Αποφ ΡΑΕ 699/2012) από το 2012 αιτήσεις ΦΒ που από το ενιαίο αρχείο ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ αθροίζουν 342 MW και κατόπιν από νέες υποδοχές.  Οπότε βάσει της Απόφασης ΡΑΕ του 2019 υπάρχει περιθώριο 900 - 342= 558 MW, όταν η προτεινόμενη εδώ λύση ζητά maximum 497 MW.  Επιπλέον με την ρύθμιση του άρθρου 10, του ν. 4951 για περιορισμένη μέγιστη ισχύ στο 73% της εγκατεστημένης, μιλάμε για κατά μέγιστο μόλις 362 MW.  

Συγκρίνοντας το μέγεθος αυτό με τα ~15 GW της ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 του περασμένου Αυγούστου περί προτεραιοτήτων στους όρους σύνδεσης, όπου τα 7,700 ΜW από αυτά της Α' κατηγορίας μετατράπηκαν από δυνατότητα έκδοσης ατύπως και παραδόξως σε βεβαιότητα έκδοσης και που στο ίδιο μοτίβο ακολουθούν και άλλα 4,000 MW της Β´ κατηγορίας, δεν θα μπορούσε να γίνει κατανοητή η τυχόν δυστοκία στην υιοθέτηση της εδώ προτεινόμενης δίκαιης λύσης, τοις πράγμασι των κατά μέγιστο μόλις 362 MW που αφορά 1,243 επενδυτές!


Τα συμπεράσματα του πραγματογνώμονα

11_2.jpg


12.jpg13.jpg


14_1.jpg

5.jpg6_1.jpg7_1.jpg


88_1.jpg


9.jpg


10.jpg


11_3.jpg

12_1.jpg13_1.jpg


14_2.jpg


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης