Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Mega deal ENEL για το 50% της EGP Australia στην INPEX CORPORATION

Mega deal  ENEL για το 50% της EGP Australia στην INPEX CORPORATION

Η συνολική συναλλαγή είχε θετικό αντίκτυπο περίπου 95 εκατ. ευρώ στο EBITDA του Ομίλου Enel

Μεγάλο deal επιτεύχθηκε στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεταξύ της Enel S.p.A. ("Enel") και της INPEX Corporation, που φέρνει τα πάνω κάτω στο συγκεκριμένο κλάδο.

Σήμερα, 29/9/2023 η Enel S.p.A. ("Enel"), ενεργώντας μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής της Enel Green Power S.p.A. ("EGP") έκλεισε την πώληση του 50% των δύο οντοτήτων που κατέχουν το σύνολο του Ομίλου δραστηριότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αυστραλία.

Συγκεκριμένα η Enel Green Power Australia Pty Ltd και η Enel Green Power Australia Trust (μαζί «Enel Green Power Australia» ή «EGPA»), επί του παρόντος εξ ολοκλήρου ιδιοκτησίας της EGP, στην INPEX Corporation («INPEX»), κατέληξαν σε συμφωνία πώλησης που υπογράφηκε στις 13 Ιουλίου 2023.

Σύμφωνα με την παραπάνω συμφωνία, η INPEX κατέβαλε συνολικό τίμημα περίπου 142 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμεί με εταιρική αξία 426 εκατ. ευρώ σε 100% βάση.

Η συνολική συναλλαγή είχε θετικό αντίκτυπο περίπου 95 εκατ. ευρώ στο EBITDA (κέρδη μίας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, και απόσβεση) του Ομίλου Enel.

Είχε επίσης θετική επίδραση στον ενοποιημένο καθαρό δανεισμό του Ομίλου περίπου 142 εκατ. ευρώ το 2023, ο οποίος δεν περιλαμβάνει περίπου 203 εκατ. ευρώ ως καθαρό χρέος που αποενοποιήθηκε το 2022, καθώς η ΕΓΠΑ είχε ήδη αναφερθεί ως «κρατούμενη προς πώληση».


Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία είναι σύμφωνη με το τρέχον Στρατηγικό Σχέδιο της Enel, το οποίο προβλέπει την υλοποίηση συνεργασιών σε ορισμένες επιχειρήσεις και γεωγραφικές περιοχές για την ενίσχυση της δημιουργίας αξίας. Με το κλείσιμο της συναλλαγής, η EGP και η INPEX αναμένεται να ελέγχουν από κοινού την EGPA, επιβλέποντας το τρέχον χαρτοφυλάκιο παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της εταιρείας και συνεχίζοντας την ανάπτυξη του αγωγού έργου της, με στόχο την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος της EGPA.

Αυτό διασφαλίζει ότι η EGPA θα συνεχίσει να οδηγεί την ενεργειακή μετάβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αυστραλία, επιταχύνοντας τη συμβολή της στην επίτευξη του καθαρού μηδενικού στόχου της χώρας.


Ποια είναι η EGPA που θα ελέγχεται από EGP και INPEX

Η Enel Green Power (ιταλική πολυεθνική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με έδρα τη Ρώμη) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχνολογιών στο εργοστάσια των ΑΠΕ.

Ιδρύθηκε ως θυγατρική της Enel (εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) τον Δεκέμβριο του 2008.

Δραστηριοποιείται σε 5 ηπείρους που παράγουν ενέργεια από ηλιακές, γεωθερμικές, αιολικές και υδροηλεκτρικές πηγές.

Η EGPA λειτουργεί επί του παρόντος 3 μονάδες συνολικής εγκατεστημένης μικτής ισχύος 310 MW με ηλιακή ενέργεια, ένα αιολικό έργο ισχύος 76 MW και ένα ηλιακό έργο 93 MW που βρίσκεται υπό κατασκευή.

Η εν λόγω εταιρεία αναπτύσσει επίσης ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο αιολικών, ηλιακών, αποθήκευσης και υβριδικών έργων σε όλη την Αυστραλία, παράλληλα με την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε καινοτόμες λύσεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων λιανικής και εμπορίας της.

Πρόκειται για παγκόσμιο ηγέτη… στην καθαρή ενέργεια, με συνολική χωρητικότητα περίπου 60 GW1 και ένα μείγμα παραγωγής που περιλαμβάνει αιολική, ηλιακή, γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης