Χρηματιστήριο & Αγορές

Tι μας έδειξε το 9μηνο 2023 της Alpha bank; - Ενισχύθηκαν τα κεφάλαια στα 6,24 δισεκ. το ράλι στα έντοκα έσοδα μετριάζεται

Tι μας έδειξε το 9μηνο 2023 της Alpha bank; - Ενισχύθηκαν τα κεφάλαια στα 6,24 δισεκ. το ράλι στα έντοκα έσοδα μετριάζεται
Τα αποτελέσματα της Alpha bank είναι θετικά και αξιοπρεπή αλλά όπως όλων των τραπεζών στηρίζονται στα έντοκα έσοδα τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα με το Euribor 3 μηνών στο 4%
Τι μας έδειξε το 9μηνο 2023 της Alpha bank;
Υπάρχουν κάποιες γενικές παρατηρήσεις και ειδικές…
Οι γενικές παρατηρήσεις είναι ότι η Alpha bank συνεχίζει να ενισχύει τα κεφάλαια της ήδη έφθασαν τα ενσώματα ίδια κεφάλαια στα 6,24 δισεκ. στοιχείο ενθαρρυντικό λόγω της κερδοφορίας.
Η σχέση χρηματιστηριακής τιμής στα 3,42 δισεκ. προς ίδια κεφάλαια 6,24 δισεκ. P/BV 0,55… συνεχίζει να αποτιμάται χαμηλά και προφανώς έχει περιθώρια ανόδου…
Με βάση τα εκτιμώμενα κεφάλαια του 2025 στα 7 δισεκ. διαμορφώνεται το P/BV στο 0,49.
Ωστόσο μια τάση που θα αρχίσουμε να βλέπουμε προσεχώς είναι ότι τα έντοκα έσοδα έχοντας σημειώσει έκρηξη στα προηγούμενα τρίμηνα θα αρχίσουν να επιβραδύνονται και από το 2024 η τάση αυτή θα είναι εντονότερη…
 
Η Alpha bank στις ανακοινώσεις υπερτονίζει το deal με την UniCredit στην Ρουμανία από την οποία θα πάρει 300 εκατ και θα κατέχει το 9,9% σε μια νέα τράπεζα που δυνητικά μπορεί να καταγράψει υψηλή κερδοφορία…

Ποια τα βασικά συμπεράσματα

1)Τα κέρδη της Alpha bank στο 9μηνο 2023 ανήλθαν σε 491 εκατ ευρώ με το γ΄ τρίμηνο ωστόσο στα 188 εκατ να σημειώνει οριακή επιβράδυνση σε σχέση με τα 191 εκατ του β΄ τριμήνου 2023.
Στο 9μηνο 2023 η Alpha bank οι αναλογούντες φόροι ανέρχονται σε 205 εκατ.

2)Τα καθαρά έντοκα έσοδα NII ανήλθαν σε 1,34 δισεκ. εκ των οποίων 440 εκατ στο β΄ τρίμηνο και 477 εκατ στο γ΄ τρίμηνο 2023.

3)Οι Προμήθειες ανήλθαν σε 294 εκατ σημειώνοντας περαιτέρω βελτίωση στο γ΄ τρίμηνο 109 εκατ έναντι 97 εκατ στο β΄ τρίμηνο 2023.

4)Τα προ προβλέψεων έσοδα (PPI core) ανήλθαν σε 955 εκατ

5)Οι Προβλέψεις για προβληματικά δάνεια στα 222 εκατ με 76 εκατ να διενεργούνται στο γ΄ τρίμηνο 2023.

5)Τα κεφάλαια της Alpha bank στα 6,24 δισεκ. βελτιώθηκαν περαιτέρω και ο στόχος για 7 δισεκ. ενσώματα κεφάλαια το 2025 είναι επιτεύξιμος.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι επιχειρηματικοί στόχοι είναι πλήρως επιτεύξιμοι.

Με 18,2% συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και 13,9% CET1 ή 4,5 δισεκ. η Alpha bank ενισχύει τον ισολογισμό της αν και το RWA το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό αυξήθηκε στα 32,8 δισεκ. χωρίς να αλλοιώνει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας λόγω ανάλογης αύξησης των κεφαλαίων.
Το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ανέρχεται στα 2,6 δισεκ. εμφανίζει η Alpha bank την χαμηλότερη φορολογική απαίτηση…

6)Τα NPEs στο 7,2% ή σε απόλυτα μεγέθη 2,7 δισεκ. εκ των οποίων 1,3 δισεκ. στεγαστικά.
Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις διαμορφώνεται στο 41%.

Συμπέρασμα

Τα αποτελέσματα της Alpha bank είναι θετικά και αξιοπρεπή αλλά όπως όλων των τραπεζών στηρίζονται στα έντοκα έσοδα τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα με το Euribor 3 μηνών στο 4%.
Αυτή την περίοδο οι τράπεζες ενισχύουν τα κεφάλαια τους και αποκτούν υγεία στους ισολογισμούς τους… μόνο σε ένα τέτοιο πεδίο πρέπει να αξιολούνται τα κέρδη...
Τα κέρδη που καταγράφουν και παρουσιάζουν στους ισολογισμούς τους δεν απηχεί την πραγματικότητα, αφού σε βάθος χρόνου, το Euribor θα μειωθεί.
Η εικόνα των κερδών της Alpha bank είναι θετική αλλά δεν υπάρχει κάτι ακραίο για ενθουσιασμό, κάτι που ισχύει για όλες τις τράπεζες…
Στις αναλύσεις τα έντοκα έσοδα δεν αντικατοπτρίζουν ρεαλισμό, είναι υπαρκτά κέρδη αλλά έχουν ημερομηνία λήξεως.

www.bankingnews.gr

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης