Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης
Η πλωτή μονάδα έχει μήκος 288,6 μέτρα, 44 μέτρα πλάτος και ύψος 26,2 μέτρα
Σχετικά Άρθρα

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, Gastrade, σχετικά με την 1η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη, όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. 565/1/ΚΣ/17.11.2023 έγγραφο του Διαχειριστή του ΑΣΦΑ, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο Μέρος Γ, Τμήμα ΙΙ, Παράρτημα 3 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄3430/17.08.2018).

Σημειώνεται ότι τα Παραρτήματα C, D και E του Κώδικα έχουν ήδη τεθεί διακριτά σε δημόσια διαβούλευση (C, D, E).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@raaey.gr ή εγγράφως.

Η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Κείμενο πρότασης 1ης Αναθεώρησης Κώδικα

Κείμενο πρότασης 1ης Αναθεώρησης Κώδικα με σήμανση αλλαγών

www.worldenergynews.gr


Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης