Τελευταία Νέα

Ρύθμιση για να εφαρμόσει ο ΔΕΔΔΗΕ τηλεδιαχείριση σε σχέση με τις περικοπές - Υποχρεωτική η εγκατάσταση εξοπλισμού για τους παραγωγούς

Ρύθμιση για να εφαρμόσει ο ΔΕΔΔΗΕ τηλεδιαχείριση σε σχέση με τις περικοπές - Υποχρεωτική η εγκατάσταση εξοπλισμού για τους  παραγωγούς

Αφορά ισχύ μεγαλύτερη των 400 kW -  Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι αρχές κατανομής του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου στους χρήστες και λύσεις για την καλύτερη αξιοποίηση και διαχείρισή του με συν-εγκατάσταση και υβριδοποίηση έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης

Με το αίτημα της αγοράς για την υποχρεωτική ανάπτυξη από τον ΔΕΔΔΗΕ συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης όλων των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με ισχύ μεγαλύτερη των 400 kW, φαίνεται ότι συντάσσεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σήμερα, όπως είναι γνωστό όταν η παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση και δεν μπορεί να εξαχθεί σε άλλες χώρες τότε αυτή δεν χρησιμοποιείται και εφόσον δεν μπορεί ακόμη να αποθηκευτεί, αναπόφευκτα περικόπτεται για λόγους ασφάλειας του ηλεκτρικού συστήματος.


Όπως αναφέρει παράγοντας της αγοράς, ο ΑΔΜΗΕ έχει σύγχρονα συστήματα και μπορεί να περικόπτει με …χειρουργική ακρίβεια τις μονάδες που πρέπει, όταν πρέπει. «Ο ΔΕΔΔΗΕ όμως ο οποίος δεν διαθέτει συστήματα τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης, όταν χρειαστεί κόβει μια ολόκληρη γραμμή, μαζί με όσα έργα συνδέονται σε αυτή, ανεξαρτήτως εάν χρειάζεται ή όχι, διότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά», υπογραμμίζει. Συνδεδεμένα με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ είναι φωτοβολταϊκά έργα ισχύος περίπου 5 GW (γιγαβάτ) τα οποία ο Διαχειριστής δεν μπορεί να …δει αφού δεν διαθέτει συστήματα ελέγχου ενώ δεν διαθέτει και τηλεμετρία.

Ανάπτυξη συστημάτων και εξοπλισμός

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του «worldenergynews.gr», αναμένεται άμεσα να προωθηθεί στη Βουλή σχετική ρύθμιση, η οποία θα υποχρεώνει τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) να αναπτύσσει δυνατότητες τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης μέσω κατάλληλων συστημάτων, όλων των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με ισχύ μεγαλύτερη των 400 kW. Παράλληλα όμως, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν εντός των σταθμών τους τον εξοπλισμό εκείνο, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη της τηλεποπτείας και του ελέγχου, έπειτα από υπόδειξη του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ρύθμιση, η οποία αναμένεται να εισαχθεί σύντομα σε κάποιο από τα επόμενα νομοσχέδια που θα ψηφιστούν, θα εξειδικευθεί αργότερα με υπουργική απόφαση η οποία θα ορίζει το πλαίσιο και τις συνθήκες έκδοσης εντολών διαχείρισης της παραγωγής των έργων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και των έργων αποθήκευσης ενέργειας, αλλά και εφαρμογής των περιορισμών και περικοπών παραγωγής στα έργα, ενώ θα περιλαμβάνει και τις αρχές επιμερισμού των περιορισμών έγχυσης σε σταθμούς παραγωγής και αποθήκευσης.

Αποζημιώσεις για απώλεια εσόδων

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προσδιοριστούν και τυχόν αποζημιώσεις για επιμέρους κατηγορίες έργων για απώλεια εσόδων που θα προκύπτει από την εφαρμογή των περιορισμών και των περικοπών παραγωγής. Υποχρεώσεις θα έχουν και οι επενδυτές ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τους οποίους θα τεθούν στενές προθεσμίες εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού, ανάλογα με την ισχύ και το έτος ενεργοποίησης τους, αλλά και κυρώσεις σε περίπτωση που δεν τον εγκαταστήσουν.

Ακόμη, με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι αρχές κατανομής του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου στους χρήστες και λύσεις για την καλύτερη αξιοποίηση και διαχείρισή του με συν-εγκατάσταση και υβριδοποίηση έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης, καθώς και με αξιοποίηση ετεροχρονισμού παραγωγής.

Επιπλέον, για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα των περικοπών θα τεθούν με απόφαση υπουργού οι υποχρεώσεις των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης που τους εκπροσωπούν, αλλά και οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες των Διαχειριστών Συστήματος και Δικτύου, του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και του ΔΑΠΕΕΠ στην διαχείριση των περιορισμών που επιβάλλονται σε έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης