Ενέργεια

ΔΕΗ: Διατήρηση στο 30% για το πλαφόν των διμερών αποφασίζει η ΡΑΑΕΥ

ΔΕΗ: Διατήρηση στο 30% για το πλαφόν των διμερών αποφασίζει η ΡΑΑΕΥ
Στο τραπέζι οι παρατηρήσεις που υπέβαλε η ΔΕΗ για το δεκαετές του ΑΔΜΗΕ κατά την διαβούλευση
Σχετικά Άρθρα

Στο 30% θα παραμείνει και για το 2024 το επιτρεπόμενο όριο συναλλαγών επί του συνόλου των πωλήσεών της που μπορεί να συμβολαιοποιεί η ΔΕΗ μέσω διμερών συμβολαίων . Η Ολομέλεια της
ΡΑΑΕY στη σημερινή της συνεδρίαση αναμένεται να εγκρίνει τη σχετική εισήγηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, το οποίο παρ ότι διαπιστώνει, ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ελάχιστη χρήση της δυνατότητας υπογραφής διμερών συμβολαίων από τους προμηθευτές ενέργειας , ωστόσο το πλαφόν είναι ιδιαίτερης βαρύτητας για τη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ Προθεσμιακής Αγοράς και της Αγοράς της Επόμενης Ημέρας, σε ότι αφορά στη διατήρηση συνθηκών επαρκούς ρευστότητας και διαμόρφωσης των τιμών, που να αντανακλούν το βραχυπρόθεσμο οριακό κόστος παραγωγής.

Το όριο που είχε τεθεί αρχικά για τη ΔΕΗ με κριτήριο το μερίδιο αγοράς της ήταν 20% και ανέβηκε στο 30% το 2023 με στόχο να ικανοποιήσει αίτημα της βιομηχανίας μέσης και υψηλής τάσης για τις οποίες έληξαν το 2022 τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια σταθερής τιμής με τη ΔΕΗ.

Η παραμονή του πλαφόν εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών με τη ΔΕΗ στη βάση των πωλήσεών της ως προμηθευτής ωστόσο είναι σήμερα άνευ ουσίας για την βιομηχανία σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, αφού μπορούν να υπογράφουν διμερή συμβόλαια με τη ΔΕΗ ως παραγωγό.

Το πλαφόν για τις συμβάσεις που μπορούν να υπογράφουν εκτός Χρηματιστηρίου προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είχε θεσπιστεί από τη ΡΑΕ με την έναρξη λειτουργίας του target model η ΡΑΕ για τους προμηθευτές με μερίδιο άνω του 4%, δηλαδή τη ΔΕΗ, την Protregia την Elpedioson και την Ηρων. Η ρυθμιστική αυτή παρέμβαση στόχο είχε να μη διαταραχθεί η ρευστότητα του Χρηματιστηρίου. Αρχικά τέθηκε ένα όριο 20% και για τους τέσσερις παρόχους , το οποίο το 2022 καταργήθηκε για τους τρεις ιδιώτες και στη συνέχεια το 2023 για τη ΔΕΗ αυξήθηκε στο 30% επίπεδο στο οποίο θα παραμείνει και για το 2024.


Στο τραπέζι οι παρατηρήσεις που υπέβαλε η ΔΕΗ για το δεκαετές του ΑΔΜΗΕ

Στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ θα συζητηθούν και οι παρατηρήσεις που υπέβαλε η ΔΕΗ στη διαβούλευση του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ περιόδου 2024-2033. Η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες θα λάβει σοβαρά υπόψη της τις παρατηρήσεις της ΔΕΗ τόσο για τα δύο πιλοτικά έργα αποθήκευσης που έχει εντάξει ο ΑΔΜΗΕ στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης και την μελέτη επάρκειας του συστήματος όσο και για τις εφεδρείες στα νησιά, ενώ αναμένεται να ζητήσει από τον ΑΔΜΗΕ διευκρινήσεις και περισσότερα στοιχεία για κάποια έργα, πριν προχωρήσει στην έγκριση του προγράμματος.

Η ΔΕΗ στην επιστολή της προς τη ΡΑΑΕΕ επισημαίνει, ότι η μελέτη επάρκειας που συνοδεύει το υπό διαβούλευση πρόγραμμα ανάπτυξης, είναι η ίδια που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και ζητάει από τον ΑΔΜΗΕ την επικαιροποίησή της, καθώς θα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ζητάει επίσης από τον ΑΔΜΗΕ να δημοσιεύσει μελέτη και πρόταση σχετικά με το πρόγραμμα απόσυρσης των συμβατικών μονάδων παραγωγής, στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης και των στόχων του ΕΣΕΚ. Η ΔΕΗ εκφράζει επίσης την αντίθεσή της στα πιλοτικά έργα αποθήκευσης που έχει συμπεριλάβει ο ΑΔΜΗΕ στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης (σε Θήβα και Νάξο). Υποστηρίζει ότι αφενός δεν τεκμαίρεται, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου, ο χαρακτηρισμός ''πιλοτικό" και αφετέρου η αποθήκευση ενέργειας δεν αποτελεί ρυθμιζόμενη δραστηριότητα.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης