Τελευταία Νέα

ΥΠΕΝ: Έρχεται ρύθμιση για παράταση της λειτουργικής ενίσχυσης στα φ/β με οικιοθελείς περικοπές

ΥΠΕΝ: Έρχεται ρύθμιση για παράταση της λειτουργικής ενίσχυσης στα φ/β με οικιοθελείς περικοπές

Οι κάτοχοι σταθμών θα μπορούν να υποβάλουν προς τον αρμόδιο Διαχειριστή αίτημα οικειοθελούς υποβολής περιορισμού ισχύος στα έργα τους

 

Παράταση της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης φωτοβολταϊκών σταθμών που ήδη λειτουργούν σε περίπτωση που εθελοντικά προβούν σε περικοπές ενέργειας θα περιλαμβάνει νέα νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να αυξηθούν τα περιθώρια ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα επιβολής περιορισμών ισχύος και σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς που βρίσκονται σε λειτουργία.


Ειδικότερα, οι κάτοχοι σταθμών που ήδη λειτουργούν και είναι συνδεδεμένοι είτε με το σύστημα του ΑΔΜΗΕ, είτε με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σταθερής τιμής ή σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησής θα μπορούν να υποβάλουν προς τον αρμόδιο Διαχειριστή αίτημα οικειοθελούς υποβολής περιορισμού ισχύος στα έργα τους.


Τροποποίηση σύμβασης με παράταση χρονικής διάρκειας

Στην περίπτωση αυτή θα τροποποιείται η σύμβαση σύνδεσης και στα συγκεκριμένα έργα θα εφαρμόζεται μόνιμος περιορισμός της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού και παράλληλα θα παρατείνεται η χρονική διάρκεια της σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης.

Το ύψος του μόνιμου περιορισμού της μέγιστης ισχύος παραγωγής των φωτοβολταϊκών σταθμών ανά ώρα της ημέρας, σε συνδυασμό με τον χρόνο παράτασης της σχετικής σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης, οι κατηγορίες των σταθμών, οι ώρες της ημέρας που θα εφαρμόζεται ο περιορισμός έγχυσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα οριστούν αργότερα με υπουργική απόφαση.

Στόχος είναι η διατήρηση υψηλών ρυθμών ένταξης ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής στο ηλεκτρικό σύστημα και δίκτυο. Και γι΄ αυτό απαιτείται μια νέα στρατηγική ώστε εκτός από τη δημιουργία νέου ηλεκτρικού χώρου με νέες επενδύσεις, να αξιοποιηθεί και ο ήδη υπάρχον χώρος με τον βέλτιστο τρόπο. Σήμερα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στη χώρα μας έχει ξεπεράσει τα 11,5 GW, εκ των οποίων περίπου 5 GW είναι συνδεδεμένα στο σύστημα μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ και τα υπόλοιπα στο δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ.

Το πρόβλημα του ηλεκτρικού χώρου

Συνολικά έχουν δοθεί σε νέα έργα ΑΠΕ 15,5 GW Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης (13,5 GW από τον ΑΔΜΗΕ και 2 GW από τον ΔΕΔΔΗΕ).Τα συγκεκριμένα έργα που δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο, αναμένεται να λειτουργήσουν σε ορίζοντα πενταετίας, αυξάνοντας την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ από 11 GW σε 27 GW, ακόμη και πριν το 2030. Αν προστεθούν και τα 2 GW ηλεκτρικού χώρου που έχουν δεσμευθεί για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, η συνολική δέσμευση ηλεκτρικού χώρου έχει φτάσει τα 29 GW. Ταυτόχρονα, παρατηρείται ένα τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις ΑΠΕ, καθώς μόνο στον ΑΔΜΗΕ υπάρχουν αιτήματα για προσφορά σύνδεσης που «σωρεύουν» ισχύ άνω των 30 GW.

Με βάση το επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς εκτιμάται πως ο ηλεκτρικός χώρος για ΑΠΕ το 2030 θα είναι της τάξης των 29 GW. Αυτός ο ηλεκτρικός χώρος έχει καλυφθεί με τα σημερινά δεδομένα και γι΄ αυτό απαιτούνται ενέργειες για την βέλτιστη αξιοποίησή του.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης