Special Report – Energy Transition 2024

Πολύ-ενεργειακός μετασχηματισμός προς την ενεργειακή αυτονομία

Πολύ-ενεργειακός μετασχηματισμός προς την ενεργειακή αυτονομία

Η Motor Oil θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά να οδηγεί τη μετάβαση προς ένα νέο, βιώσιμο, πολύ-ενεργειακό τοπίο που θα μας φέρει πιο κοντά στη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας

Ο Όμιλος Motor Oil μετασχηματίζεται με γνώμονα το αύριο ενός ευμετάβλητου και σύνθετου πολυενεργειακού περιβάλλοντος και διαμορφώνει δυναμικά έναν στρατηγικό σχεδιασμό που τον αναδεικνύει σε ηγέτη και στον τομέα της διαφοροποιημένης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η πολύ-ενεργειακή στρατηγική του Ομίλου συναρθρώνεται μέσα από τέσσερεις διακριτούς αλλά αλληλένδετους πυλώνες που θέτουν τις βάσεις για ένα πολυμορφικό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο:

  • Κινητικότητα & Retail
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Εναλλακτικά καύσιμα & κυκλική οικονομία
  • Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία

Το φιλόδοξο πλάνο του Ομίλου με ορίζοντα το 2030 και συνολικού ύψους €4 δισεκατομμυρίων, αντανακλά τη δέσμευσή του να οδηγήσει την ενεργειακή μετάβαση. Αυτό συμβαίνει ήδη μέσω σημαντικών επενδύσεων και συνεργασιών, με μεθοδικές κινήσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στις νέες βιώσιμες τεχνολογίες που θα επιτρέψουν την παροχή καινοτόμων λύσεων ενέργειας και κινητικότητας. €2,5 δισ. θα επενδυθούν στην ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση ενώ €1,5 δισ. ευρώ θα επενδυθεί στην ενίσχυση των υποδομών και της ανθεκτικότητας.

Παρά τις συνεχείς εξωγενείς κρίσεις και ανατροπές που συνεχίζουν να επηρεάζουν το ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, ο Όμιλος, με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας στο ενεργειακό προσκήνιο της χώρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επιδεικνύει ευελιξία και συνέπεια ηγούμενος των προσπαθειών για την εξασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας και εξέλιξης.


02_6.jpg

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος επιτάχυνε και ολοκλήρωσε επενδύσεις-ορόσημα που αλλάζουν το ενεργειακό τοπίο και ενισχύουν τη βιωσιμότητα αλλά και την παραγωγή πιο καθαρής ενέργειας. Ενδεικτικά, το δίκτυο ηλεκτροκίνησης αναπτύσσεται πλέον σε ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, αυξάνοντας τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων πλέον σε πάνω από 1.000, και προχωρώντας σταθερά προς τον στόχο των 4000, μέχρι το 2030.

Καταλύτη για την πράσινη μετάβαση και την ανάδειξη του Ομίλου σε πρωταγωνιστή στο νέο ενεργειακό περιβάλλον, αποτελεί η θυγατρική εταιρεία MORE (Motor Oil Renewable Energy). Σήμερα, η MORE διαθέτει ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο εγκατεστημένης ισχύος 837 MW, το 94% του οποίου είναι μονάδες παραγωγής με βάση την αιολική ενέργεια, έχοντας τριπλασιαστεί από το 2021, και βάζοντας πλώρη για την επίτευξη του στόχου των 2GW μέχρι το τέλος της δεκαετίας. 

Μάλιστα, η MORE, αδειοδότησε περισσότερα από 450 MW νέων έργων με περιβαλλοντικές άδειες και έλαβε τελικούς όρους σύνδεσης με το δίκτυο για 287MW. Κατά τα επόμενα 4 χρόνια, αναμένεται να κατασκευαστούν 311 MW νέας λειτουργικής δυναμικότητας σε έργα που είναι έτοιμα προς κατασκευή ή έχουν ήδη εξασφαλίσει την τελική σύνδεση με το δίκτυο.

Η επένδυση σε νέες βιώσιμες τεχνολογίες, αλλά και η παροχή εναλλακτικών λύσεων ενέργειας αναδεικνύονται σαφώς σε σημεία-κλειδιά για τον πράσινο μετασχηματισμό του ενεργειακού κλάδου εν γένει.  Το ανανεώσιμο  και χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος υδρογόνο αναμένεται να αποτελέσει μια αξιόπιστη ενεργειακή λύση για τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό συστάθηκε στις αρχές του χρόνου και η εταιρεία Hellenic Hydrogen, που αποτελεί σύμπραξη της Motor Oil με τη ΔΕΗ, με αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου.
62_1.jpg21_9.jpgΟ Όμιλος έχει εκπονήσει έναν ολιστικό σχεδιασμό, υπό το πρόγραμμα Blue Med, ώστε να αναπτυχθεί αλυσίδα αξίας υδρογόνου στην Ελλάδα. Η υλοποίηση του Blue Med περιλαμβάνει μια σειρά καινοτόμων και εμβληματικών έργων, όπως το IRIS (σύστημα δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης CO2 καθώς και παραγωγής μεθανόλης), το EPHYRA (σύστημα ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου), το TRIERES (ανάπτυξη κοιλάδας υδρογόνου), και τα REA/REAH2 (πρατήρια υδρογόνου) τα οποία ήδη υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από το Innovation Fund, το Clean Hydrogen Partnership/Horizon Europe και το CEF-Transport αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις του Ομίλου στο πράσινο υδρογόνο, αλλά και στον τομέα του e-mobility, υποστηρίζονται από δανειοδοτική σύμβαση που έχει συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Τέλος, και στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, ο Όμιλος αναδεικνύεται σε πρωτοπόρο, μέσα από στρατηγικές συμμαχίες και εμβληματικές επενδύσεις, μέσα από τις θυγατρικές εταιρείες LPC, Thalis και Verd.

Με δυναμικά και συνάμα προσεκτικά βήματα, με τολμηρές επενδύσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν καθοριστικά ώστε η χώρα να εξελιχθεί σε στρατηγικό περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, προχωράμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Η Motor Oil, με συνέπεια, σταθερότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά να οδηγεί τη μετάβαση προς ένα νέο, βιώσιμο, πολύ-ενεργειακό τοπίο που θα μας φέρει πιο κοντά στη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας.95_3.jpg

O κ. Κωνσταντίνος Χατζηφώτης είναι Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομίλου Motor Oil

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης