Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΔΕΗ: Ζητά μεγάλη μείωση για ενδεχόμενα πρόστιμα στο αέριο εκκένωσης του FSRU Αλεξανδρούπολης

ΔΕΗ: Ζητά μεγάλη μείωση για ενδεχόμενα πρόστιμα στο αέριο εκκένωσης του FSRU Αλεξανδρούπολης

Οι θέσεις της ΔΕΗ στο πλαίσιο της διαβούλευσης

Τις ενστάσεις της ως προς το πρόστιμο που αφορά στο Αέριο Εκκένωσης (Evacuation Gas) το οποίο προτείνεται στον υπό αναθεώρηση Κώδικα Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου της Αλεξανδρούπολης, εκφράζει η ΔΕΗ στο πλαίσιο της διαβούλευσης που είχε ξεκινήσει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).


Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα που είχε τεθεί σε διαβούλευση, τυχόν Αέριο Εκκένωσης που θα προκύψει, θα χρεώνεται επίσης από τον Διαχειριστή Τερματικού με πρόστιμο 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh). Η ΔΕΗ θεωρεί ότι η τιμή του προστίμου δεν θα πρέπει να είναι σταθερή, αλλά να διαμορφώνεται ποσοστιαία, βάσει κάποιου αντιπροσωπευτικού δείκτη της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, όπως για παράδειγμα είναι η τιμή του βάθρου εμπορίας φυσικού αερίου ή η οριακή τιμή πώλησης του αερίου εξισορρόπησης.

«Θεωρούμε ότι το προβλεπόμενο ποσοστό δεν θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 100% του κόστους αερίου και να εξεταστεί να είναι της τάξης του 5%-10% του δείκτη, ο οποίος θα επιλεχθεί και θα ορισθεί ρυθμιστικά», επισημαίνεται από την διευθύντρια ρυθμιστικών θεμάτων της ΔΕΗ κ. Ευαγγελία Γκότζου.

Σύμφωνα με την ίδια, με αυτόν τον τρόπο δε θα δίνονται λάθος σήματα στην αγορά αερίου και θα αποφευχθούν καταστάσεις που η τιμή του προστίμου για τον χρήστη θα είναι πολλαπλάσια του κόστους κτήσης του προϊόντος, γεγονός που ξεφεύγει από το πλαίσιο του αποτρεπτικού χαρακτήρα του προστίμου. «Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο χρήστης θα έχει χρηματική επιβάρυνση σε σχέση με το κόστος κτήσης του προϊόντος», σημειώνει η επιχείρηση, ενώ επιπρόσθετα, οι χρεώσεις αυτές καταλήγουν και επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή.


Χωρίς πρόστιμο όταν ο χρήστης δεν φταίει

Γι΄ αυτό η επιχείρηση θεωρεί σκόπιμο να προβλεφθούν και περιπτώσεις επιβολής αερίου εκκένωσης στον χρήστη, χωρίς άμεση υπαιτιότητά του, όπως π.χ. μη διαθέσιμη δυναμικότητα προς δέσμευση, ή αέριο εκκένωσης για διατήρηση της ασφάλειας του τερματικού σταθμού εξαιτίας τεχνικών ή και λειτουργικών προβλημάτων κλπ. Γι΄ αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται από τη ΔΕΗ να μην επιβάλλεται πρόστιμο. «Στις περιπτώσεις αυτές, καθίσταται πιο επιτακτική η προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, χωρίς υπέρμετρη και αναίτια επιβάρυνση των χρηστών, αλλά και των τελικών καταναλωτών», υπογραμμίζει στην επιστολή της η ΔΕΗ.

Να σημειωθεί ότι το Αέριο Εκκένωσης (Evacuation Gas) μπορεί να προκύψει από χρήστη που δεν κατοχυρώνει τα απαραίτητα δικαιώματα ώστε να μπορεί να μεταφερθεί η ποσότητα αεριοποιημένου ΥΦΑ στη δήλωσή του, από χρήστη που δεν έχει διασφαλίσει την αντιστοίχιση της δήλωσής του με οποιονδήποτε διαχειριστή για να αποδεχτεί την ποσότητα του αεριοποιημένου ΥΦΑ ή μπορεί να προκύψει από την απαίτηση διατήρησης της ασφάλειας και της ακεραιότητας του Τερματικού Σταθμού για οποιονδήποτε λόγο π.χ. σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω ατυχημάτων, λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών, σε περιστατικά πυρκαγιάς κ.λπ. οπότε το αέριο πρέπει να «εκτονωθεί».


Ίδιοι κανόνες για τους τερματικούς Αλεξανδρούπολης και Ρεβυθούσας

Σχετικά με τις υπηρεσίες ευελιξίας για επαναεριοποιημένο LNG, η ΔΕΗ θεωρεί ορθότερο οι προθεσμίες δηλώσεων και επαναδηλώσεων να εναρμονιστούν με τις αντίστοιχες του συστήματος του ΔΕΣΦΑ και ειδικότερα με εκείνες της Ρεβυθούσας. «Η εφαρμογή των ίδιων κανόνων κινείται προς την κατεύθυνση ισότιμης αντιμετώπισης των χρηστών των σταθμών της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, με πολλαπλά οφέλη τόσο για το σύστημα όσο και για τους συμμετέχοντες», τονίζει η ΔΕΗ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σε περίπτωση υστέρησης στις προβλέψεις ευελιξίας του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, σε σχέση με την άμεσα ανταγωνιστική Ρεβυθούσα, είναι πιθανό, αφενός να δημιουργηθούν αυξημένα κόστη στους χρήστες της Αλεξανδρούπολης, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί χωρίς να επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή και αφετέρου να καταστήσουν αναίτια τον σταθμό της Αλεξανδρούπολης, λιγότερο ελκυστικό εμπορικά, έναντι του σταθμού της Ρεβυθούσας.

Επίσης, η ΔΕΗ προτείνει μηνιαία εκκαθάριση, και όχι ετήσια όπως προβλέπει ο προτεινόμενος Κώδικας, μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματικών μεγεθών διότι έτσι τα κόστη αγοράς θα υπολογίζονται και θα γνωστοποιούνται προς τους χρήστες με μεγαλύτερη ακρίβεια και εγγύτερα στον πραγματικό χρόνο που αφορούν, ενώ θα διευκολύνεται και η λογιστική απεικόνιση και διαχείρισή τους, αποφεύγοντας ταυτόχρονα ex post εκκαθαρίσεις για μακρύ χρονικό διάστημα, έως και 12 μήνες πίσω.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης