Τελευταία Νέα

ΕΕ: 65 εκατ. ευρώ για 17 καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας - Ένα ελληνικό  

ΕΕ: 65 εκατ. ευρώ για 17 καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας - Ένα ελληνικό   

Τα επιλεγμένα έργα αναμένεται να αποφύγουν πάνω από 1,8 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμων εκπομπών CO2 εντός των πρώτων δέκα ετών της λειτουργίας τους 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε σήμερα 17 μικρής κλίμακας καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας για να λάβουν  στήριξη άνω των 65 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας της ΕΕ σύμφωνα με  σχετική ανακοίνωση. 

 Αυτά τα κεφάλαια θα βοηθήσουν τις εταιρείες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιχειρήσεων, να φέρουν πρωτοποριακές τεχνολογίες στην αγορά σε βιομηχανίες έντασης ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση ενέργειας. 

 Τα επιλεγμένα έργα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή εξαρτημάτων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γυαλιού, κεραμικών και δομικών υλικών. Υπάρχουν επίσης έργα στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, της ηλιακής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του σιδήρου και του χάλυβα, των διυλιστηρίων, των χημικών, του τσιμέντου και του ασβέστη και του υδρογόνου.

 Τα επιλεγμένα έργα αναμένεται να αποφύγουν πάνω από 1,8 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμων εκπομπών CO2 εντός των πρώτων δέκα ετών της λειτουργίας τους, συμβάλλοντας στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια της Ευρώπης. Με αυτά τα νέα έργα, το Ταμείο Καινοτομίας επεκτείνει τη γεωγραφική του εμβέλεια για να καλύψει έργα σε συνολικά 24 χώρες, με έργα της Λετονίας και της Ουγγαρίας να λαμβάνουν στήριξη για πρώτη φορά.

 

Τα έργα που επιλέχθηκαν είναι:

 

Βιομηχανίες έντασης ενέργειας: 8 έργα που λαμβάνουν 32,6 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας

 - Τρία έργα για γυαλί, κεραμικά και δομικά υλικά στην Ιταλία.

 - Ένα έργο στον τομέα του διυλιστηρίου και 1 σε τσιμέντο και ασβέστη, και τα δύο στην Ισπανία.

 - Ένα έργο υδρογόνου στην Κροατία.

 - Ένα έργο για σίδηρο και χάλυβα και 1 στον χημικό τομέα, και τα δύο στην Ιταλία.

 

Αποθήκευση ενέργειας: 2 έργα λαμβάνουν 8,4 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας

 -Ένα έργο στη Γαλλία για ένα έξυπνο δίκτυο πολλαπλής ενέργειας και 

- Ένα στη Δανία για την αποθήκευση θερμικής ενέργειας.

 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: 7 έργα λαμβάνουν 24,4 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας

 - Τρία έργα για την κατασκευή εξαρτημάτων για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Γαλλία, την Ουγγαρία και τη Λετονία.

 - Δύο  έργα ηλιακής ενέργειας σε Γαλλία και Ελλάδα.

 - Δύο έργα σχετικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τη βιομηχανία flexoprinting – ένα στην Ολλανδία και ένα δεύτερο σε πολλαπλές τοποθεσίες: Σουηδία, Φινλανδία και Νορβηγία.


Καθένα από τα 17 έργα θα λάβει επιχορηγήσεις από το Ταμείο Καινοτομίας που κυμαίνονται από 1,6 έως 4,5 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτούμενα από έσοδα που παράγονται από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS). 

Τα ακριβή ποσά επιχορήγησης θα γίνουν γνωστά μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία προετοιμασίας της συμφωνίας επιχορήγησης. 

 Το ένα τρίτο των δικαιούχων είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εκτός από τα 17 επιλεγμένα έργα, 4 άλλα πολλά υποσχόμενα έργα εξετάζονται για βοήθεια ανάπτυξης έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία μπορεί να παράσχει εξατομικευμένη υποστήριξη και να τις βοηθήσει να κλείσουν οικονομικά και να τεθούν σε λειτουργία.

 Συνολικά, υποβλήθηκαν 72 προτάσεις, εκ των οποίων οι 48 κρίθηκαν επιλέξιμες και αποδεκτές. 

Τα επιλέξιμα έργα υποβλήθηκαν σε περαιτέρω αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με βάση τα πέντε κριτήρια του Ταμείου Καινοτομίας: βαθμός καινοτομίας, δυνατότητα αποφυγής αερίων θερμοκηπίου, ωριμότητα του έργου, επεκτασιμότητα και αποδοτικότητα κόστους.

 

Το Ταμείο καινοτομίας

 Με εκτιμώμενα έσοδα 40 δισεκατομμυρίων ευρώ από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ μεταξύ 2020 και 2030, το Ταμείο Καινοτομίας στοχεύει να δημιουργήσει οικονομικά κίνητρα για τις εταιρείες και τις δημόσιες αρχές να επενδύσουν σε τεχνολογίες και υποστήριξη αιχμής χαμηλών εκπομπών άνθρακα και καθαρού μηδενικού άνθρακα. Το Ταμείο Καινοτομίας έχει ήδη χορηγήσει περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε περισσότερα από 100 καινοτόμα έργα μέσω προηγούμενων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

 Τα επιτυχημένα έργα στο πλαίσιο αυτής της τρίτης πρόσκλησης μικρής κλίμακας θα αρχίσουν τώρα να προετοιμάζουν τις μεμονωμένες συμφωνίες επιχορήγησης με τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA), τον φορέα υλοποίησης του Ταμείου. Αυτά αναμένεται να οριστικοποιηθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2024, επιτρέποντας στην Επιτροπή να εγκρίνει την αντίστοιχη απόφαση χορήγησης επιχορήγησης και να ξεκινήσει τη διανομή των επιχορηγήσεων. Αυτή ήταν η τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων μικρής κλίμακας που ορίστηκαν ως έργα με συνολικό επενδυτικό κόστος έως 7,5 εκατ. ευρώ.

 Στις 23 Νοεμβρίου 2023, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο νέες προσκλήσεις για έργα. Η πρώτη πιλοτική δημοπρασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ για τους προγραμματιστές έργων στον ΕΟΧ, και μια άλλη πρόσκληση με προϋπολογισμό 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για καθαρές μηδενικές τεχνολογίες σε διάφορους τομείς. Αυτή η νέα πρόσκληση περιλαμβάνει έργα μικρής κλίμακας, αλλά αυτά ορίζονται πλέον ότι έχουν συνολικό επενδυτικό κόστος κάτω από 20 εκατ. ευρώ.

 

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης