Τελευταία Νέα
Ορυκτά καύσιμα

Αποδόσεις Vs Επενδύσεις: Τι περιμένουν μέτοχοι και θεσμικοί από τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Αποδόσεις Vs Επενδύσεις: Τι περιμένουν μέτοχοι και θεσμικοί από τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Deloitte:  Η πλειοψηφία των στελεχών και των επενδυτών στις εταιρείες  εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου (O&G) εκφράζει εμπιστοσύνη στην ικανότητα του κλάδου να εξισορροπήσει την οικονομική διαχείριση και την περιβαλλοντική ευθύνη.

 

Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει ξεπεράσει τον ευρύτερο S&P 500 κατά περισσότερο από 45% από το 2021. 

Η Wall Street περιμένει τρία πράγματα από τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου (O&G): Διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, διατήρηση των υψηλών μερισμάτων και αύξηση των επενδύσεων σε επιχειρήσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα  σύμφωνα με έκθεση της Deloitte, "Από την απόκλιση στη σύγκλιση: Εξέταση των προσδοκιών ενεργειακής μετάβασης των στελεχών και των επενδυτών πετρελαίου και φυσικού αερίου” που δημοσιεύθηκε στο offshore. 

 Σύμφωνα με την έκθεση αυτές οι αυξημένες προσδοκίες των επενδυτών μπορεί να φαίνονται παράδοξες, αλλά μπορεί να λειτουργήσουν ως καταλύτης, συμβάλλοντας στην ώθηση της διοίκησης των εταιρειών O&G για την βελτίωση τόσο στη μείωση των εκπομπών όσο και στην οικονομική απόδοση.

Οι εταιρείες O&G συνεχίζουν να διερευνούν ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο στις βασικές τους δραστηριότητες όσο και στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

 Ποιες είναι οι διαφορετικές προσδοκίες γύρω από την ενεργειακή μετάβαση που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν τη στρατηγική κατανομής κεφαλαίων του κλάδου ή την ανάπτυξη ελεύθερων ταμειακών ροών; 

 Η Deloitte ρώτησε πρόσφατα 150 στελέχη του κλάδου και 75 θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως για να ανακαλύψει εάν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κεφάλαια είτε πίσω στον πυρήνα της δραστηριότητας, στους μετόχους, είτε σε νέα καύσιμα και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

 

Περιοχές απόκλισης

 Η πρόκληση για την αύξηση των επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια δεν έγκειται στη διαθεσιμότητα κεφαλαίων, αλλά στις αποδόσεις και στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο ζήτησης καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

Περίπου το 60% των ερωτηθέντων στελεχών O&G δηλώνουν ότι θα επένδυαν σε έργα χαμηλών εκπομπών άνθρακα εάν οι αποδόσεις από αυτά τα έργα υπερβαίνουν το 12% έως 15%. Αυτή η απαιτούμενη απόδοση είναι περίπου 1,5 έως 2 φορές υψηλότερη από αυτή των έργων ανανεώσιμης ενέργειας (κυρίως ηλιακής και αιολικής ενέργειας), η οποία ήταν κατά μέσο όρο 6% έως 8% τα τελευταία τρία χρόνια.

 Ομοίως, αναγνωρίζεται ότι ο κλάδος O&G προσφέρει υψηλή και σταθερή μερισματική απόδοση, η οποία ήταν κατά μέσο όρο 3,75% το 2022. 

Όταν οι επενδυτές ρωτήθηκαν για την προθυμία τους να μειώσουν τα μερίσματα υπέρ της κατανομής περισσότερων πόρων προς τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, οι ερωτηθέντες επενδυτές φάνηκαν πιο δεκτικοί από ό,τι περίμεναν τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα. Αλλά οι επενδυτές ήταν σαφείς ότι οποιαδήποτε μείωση των μερισμάτων θα εξακολουθούσε να εξαρτάται από μια ελάχιστη απόδοση. Περίπου το 80% των ερωτηθέντων επενδυτών ήταν πρόθυμοι να μειώσουν τα μερίσματα υπέρ των αυξημένων επενδύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υπό την προϋπόθεση ότι η μερισματική απόδοση θα παραμείνει πάνω από το 3%.

 Η απόκλιση είναι επίσης εμφανής στην κατανομή του κεφαλαίου και στις μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της επιτυχίας στη μείωση των εκπομπών. 

 Όσον αφορά την κατανομή κεφαλαίων, τα στελέχη O&G που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν πιο θετικοί για το φυσικό αέριο και παρεμφερή καύσιμα, όπως τα βιοκαύσιμα και το υδρογόνο/αμμωνία.

Αντίθετα, οι ερωτηθέντες θεσμικοί επενδυτές επιδεικνύουν περισσότερο ενθουσιασμό για μετασχηματιστικές πηγές ενέργειας, όπως λύσεις αποθήκευσης μπαταριών και κινητικότητας.


Στελέχη και επενδυτές ρωτήθηκαν από την Deloitte ποια καύσιμα/τεχνολογία χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι ο οργανισμός σας πιο ανοδικός ή θετικός;

 Γραφημα.webp

 

 

Όσον αφορά τις μετρήσεις, τα στελέχη O&G που συμμετείχαν στην έρευνα αξιολογούν την πρόοδό τους μέσω κριτηρίων που βασίζονται στα αποτελέσματα, όπως οι βελτιώσεις της λειτουργικής απόδοσης και η μείωση των εκπομπών του Πεδίου 1 και 2. 

Αντίθετα, οι ερωτηθέντες επενδυτές δίνουν έμφαση στα αποτελέσματα κατά την αξιολόγηση της προόδου της επιχείρησής τους, εστιάζοντας στο ποσοστό των επενδύσεων σε έργα αιολικής, ηλιακής ενέργειας και δέσμευσης άνθρακα.

 

Από την απόκλιση στη σύγκλιση


Δεδομένης της ταχείας, πολύπλοκης και αβέβαιης φύσης της ενεργειακής μετάβασης, είναι φυσικό οι προσδοκίες να ποικίλλουν αναφέρει η έκθεση. 

 Ωστόσο, και οι δύο ομάδες που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν σταθερά σε βασικά σημεία: την επιτακτική ανάγκη της ταχείας λήψης αποφάσεων για τη διατήρηση της δυναμικής, τον κρίσιμο ρόλο της υποστήριξης της πολιτικής για την προώθηση της καινοτομίας και τον μετριασμό των επενδυτικών κινδύνων και τη ζωτική αναγκαιότητα της αποτελεσματικής κλιμάκωσης των λειτουργιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω μέτρων όπως η τιμολόγηση του άνθρακα, οι ισχυρές συμφωνίες απορρόφησης και η απρόσκοπτη ενσωμάτωση διαφορετικών πηγών χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

 Η πλειοψηφία (75%) τόσο των στελεχών όσο και των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα εκφράζουν εμπιστοσύνη στην ικανότητα του κλάδου να εξισορροπήσει την οικονομική διαχείριση και την περιβαλλοντική ευθύνη.

 Αυτό το ενιαίο υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης υπογραμμίζει την ιδέα ότι η συνέχιση μιας προσέγγισης με επίκεντρο τους μετόχους και η ευθυγράμμιση με τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες O&G να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη μετάβαση προς έναν κόσμο χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

 

 

Το άρθρο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην Ειδική Έκθεση Executive Perspectives 2023, στο τεύχος Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 2023 του περιοδικού Offshore.

 

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης