Ενέργεια

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Υψηλή κερδοφορία με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Υψηλή κερδοφορία με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα
Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση

Από το ξεκίνημά της, η ΔΕΠΑ αποτέλεσε την εταιρεία συνώνυμο της προμήθειας φυσικού αερίου αλλά και της ενεργειακής ασφάλειας στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό μετασχηματισμό της σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή επιχείρηση με υψηλή καθετοποίηση, μέσα από επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα που δημιουργούν προοπτική και θεμελιώνουν ένα μέλλον με ισχυρή δυναμική.

Απόρροια αυτού του σχεδιασμού είναι και η υψηλή ανθεκτικότητα που εμφάνισε μέσα στην ενεργειακή κρίση, αλλά και την πανδημία, που της επέτρεψε να ανταποκριθεί πλήρως στις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν και να στηρίξει έμπρακτα την κοινωνία. 

Σήμερα η ΔΕΠΑ είναι μια υγιής επιχείρηση, με μηδενικό δανεισμό, χωρίς υποχρεώσεις προς τρίτους και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. Η εταιρεία καταγράφει ισχυρή κερδοφορία και το 2022, τόσο σε επίπεδο εταιρείας, όσο και Ομίλου.

Πιστή στο όραμα και την υψηλή κοινωνική της ευθύνη, η ΔΕΠΑ επέστρεψε στην κοινωνία το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική της ανάπτυξη. Συνολικά διέθεσε περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ, μέσω εκπτώσεων σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, απορροφώντας σημαντικό μέρος των ανατιμήσεων στη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου, αλλά και μερίσματα στο Ελληνικό Δημόσιο.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ και νέες τεχνολογίες

Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση εφαρμόζοντας, εδώ και τέσσερα χρόνια, μία στρατηγική που προωθεί την καινοτομία με νέα εργαλεία και μεθόδους που εξασφαλίζουν επαρκή τροφοδοσία, ωφέλιμη για την ανάπτυξη, χρήσιμη για την κοινωνία αλλά και φιλική για το περιβάλλον.

Τα νέα εργαλεία και η τεχνολογία είναι αυτά που «οδηγούν» και το μέλλον και ωθούν προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα πράσινα καύσιμα.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας ισχυροποιεί ολοένα και περισσότερο την παρουσία της στον τομέα των ΑΠΕ, έχοντας ήδη δημιουργήσει ένα  «πράσινο» χαρτοφυλάκιο σε φωτοβολταϊκά πάρκα που ξεπερνά τα 700MW και άμεσο στόχο να σπάσει το φράγμα του 1 GW. Οι θυγατρικές της North Solar, New Spes Concept και North Solar 1, κινούνται δυναμικά, έχοντας δρομολογήσει ήδη τη διαδικασία για το διαγωνισμό δύο νέων έργων, ενώ παράλληλα σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης βρίσκονται και τα υπόλοιπα έργα ΑΠΕ. Παράλληλα, εκπονεί projects που συνδυάζουν τις ΑΠΕ, το υδρογόνο και την αποθήκευση, σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς.

Αλλά και τα νέα έργα υποδομής φυσικού αερίου στα οποία συμμετέχει είναι συμβατά με τις νέες τεχνολογίες. Οι αγωγοί TAP, IGB και EastMed, και ο FSRU στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Είναι έργα που θα διαμορφώσουν το αυριανό ενεργειακό τοπίο καθώς είναι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέλλον και για καθαρές μορφές ενέργειας, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο.

Ο κρίσιμος ρόλος του φυσικού αερίου

Μέσα από τα μαθήματα των διαδοχικών κρίσεων, η Ευρώπη είναι πια προετοιμασμένη με άξονες, πέρα από τη μείωση της κατανάλωσης, τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, τη στενότερη διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ των χωρών. Στοιχεία που ήδη η ΔΕΠΑ έχει υιοθετήσει με επενδυτικές κινήσεις εξωστρέφειας, με συμμετοχή στα Χρηματιστήρια Ενέργειας της Ιταλίας και της Αυστρίας, αλλά και παρουσία σε κομβικές αγορές της Ν.Α Ευρώπης και όχι μόνο.

Η εταιρεία διαθέτει ένα ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο εμπορίας φυσικού αερίου που συνδυάζει μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας, αλλά και την ευκαιριακή αγορά φορτίων LNG στην αγορά spot, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση και εμβάθυνση της αγοράς φυσικού αερίου και την πλαισίωσή της με εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου.

Συγχρόνως, η ΔΕΠΑ επενδύει σε νέες σύγχρονες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο, όπως αυτή που αναπτύσσει, μαζί τη ΔΕΗ και την Damco, στην Αλεξανδρούπολη, απαραίτητες για τη σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες θα παραμείνουν τμήμα του ενεργειακού μείγματος για αρκετές δεκαετίες ακόμα, λόγω της μεταβλητότητας των ΑΠΕ και της αργής ανάπτυξης των τεχνολογιών αποθήκευσης.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, ως μια εταιρεία με όραμα, φροντίζει καθημερινά να βελτιώνεται και να εξελίσσεται. Σε αυτή την πορεία στηρίζει συνολικά τη χώρα, την ελληνική οικονομία αλλά και την κοινωνία, φροντίζοντας για την  ενεργειακή επάρκεια, για προσιτές τιμές για επιχειρήσεις, βιομηχανίες και πολίτες, αλλά και για την επιτυχή μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης