CleanTechnica: «Πράσινο Δάνειο» 11 δισ. δολ για το μεγαλύτερο αιολικό έργο στην ιστορία των ΗΠΑ

CleanTechnica: «Πράσινο Δάνειο» 11 δισ. δολ για το μεγαλύτερο αιολικό έργο στην ιστορία των ΗΠΑ
Ελπίδα να γίνει πρότυπο για τη χρηματοδότηση άλλων φιλόδοξων έργων ΑΠΕ

Κοσμογονικές αλλαγές αναμένονται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) των ΗΠΑ με την έναρξη κατασκευής του κορυφαίου αιολικού έργου (SunZia) στην ιστορία της χώρας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα CleanTechnica, ξεκινά να κατασκευάζεται μετά από ένα πρόσφατα υπογεγραμμένο πακέτο χρηματοδότησης αξίας εντυπωσιακών 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2026.

Ο ανάδοχος του έργου, αναμένει ότι το SunZia θα χρησιμεύσει ως μοντέλο για τη χρηματοδότηση τέτοιων φιλόδοξων έργων ΑΠΕ υπό την ομπρέλα… των Αρχών του «Πράσινου Δανείου».


Αρχές του «Πράσινου Δανείου»

Οι Αρχές «Πράσινων Δανείων» είναι ένα σύνολο εθελοντικών, προσανατολισμένων στο περιβάλλον κατευθυντήριων γραμμών που βασίζονται στις πιο γνωστές Αρχές Πράσινων Ομολόγων, οι οποίες θεσπίστηκαν μέσω της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγοράς το 2018.

«Οι Αρχές των Πράσινων Ομολόγων… επιδιώκουν να υποστηρίξουν τους εκδότες στη χρηματοδότηση περιβαλλοντικά υγιών και βιώσιμων έργων που προωθούν μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών και προστατεύουν το περιβάλλον», εξηγεί η ICMA (αυτορυθμιζόμενος οργανισμός και εμπορική ένωση για συμμετέχοντες στις κεφαλαιαγορές).

Ομοίως, οι Αρχές «Πράσινων Δανείων» δρομολογήθηκαν το 2018 για να «παρέχουν ένα πλαίσιο για αυτό που αναγνωρίζεται ως ένας ολοένα και πιο σημαντικός τομέας χρηματοδότησης.

Η αγορά πράσινων δανείων στοχεύει να διευκολύνει και να υποστηρίξει περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα», όπως περιγράφεται από τον διεθνή οργανισμό Loan Syndications and Trading Association (LSTA).

Οι Αρχές του «Πράσινου Δανείου» μοιράζονται επίσης ιδιότητες με την υπεύθυνη επενδυτική καθοδήγηση η οποία έχει επισημοποιηθεί υπό τη σημαία των αρχών ESG (περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση).

 

Επικρίσεις για την ESG

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ESG έχουν ήδη δεχθεί χειμαρρώδη κριτική από Ρεπουμπλικανούς κατόχους αξιωμάτων σε 20 περίπου πολιτείες. Οι Αρχές τέτοιου είδους δανείου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια μοίρα, αν και με βάση το ιστορικό του κινήματος κατά της ESG, είναι πιθανό η αντιπολίτευση να είναι αναποτελεσματική.

Οι αξιωματούχοι κατά της ESG έχουν δημιουργήσει πολύ θόρυβο, αλλά μέχρι στιγμής είχαν μικρό άμεσο αντίκτυπο εκτός από το να ενθαρρύνουν τους διαχειριστές χρημάτων να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την ESG.

Πολλά από τα 20 περίπου κράτη που έχουν προσχωρήσει επίσημα στο κίνημα κατά της ESG φιλοξενούν καινοτόμους και κατασκευαστές καθαρής ενέργειας, βοηθώντας στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης εντός των συνόρων τους και μάλιστα πολύ πιο πέρα.

Το τεράστιο έργο αιολικής ενέργειας των ΗΠΑ πληροί τις προϋποθέσεις για πράσινα δάνεια

Όσον αφορά το είδος των έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για δάνεια όπως τα προαναφερόμενα, αυτό υπόκειται σε ερμηνεία.

Οι αρχές των «πράσινων δανείων» είναι εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές «που εφαρμόζονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά σε βάση συμφωνίας προς συμφωνία ανάλογα με τα υποκείμενα χαρακτηριστικά της συναλλαγής οι οποίες επιδιώκουν να προωθήσουν την ακεραιότητα στην ανάπτυξη της αγοράς πράσινων δανείων διευκρινίζοντας τις περιπτώσεις στις οποίες ένα δάνειο μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως «πράσινο», εξηγεί ο LSTA.

Σαφώς, υπήρξε ευρεία συμφωνία σχετικά με την επιλεξιμότητα του έργου αιολικής ενέργειας SunZia για ένα πράσινο δάνειο.

 

Υπέρ του SunZia είναι η Pattern Energy

Άκρως θετικά εκφράστηκαν για το προαναφερόμενο έργο η Pattern Energy και στελέχη της.

«Οι χρηματοδοτήσεις είναι δομημένες ως διευκολύνσεις πράσινων… δανείων σε ευθυγράμμιση με τις αρχές τέτοιου δανείου», τόνισε στο δελτίο Τύπου της 27ης Δεκεμβρίου η Pattern Energy (αμερικανική εταιρεία που αναπτύσσει, κατέχει και λειτουργεί εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε κλίμακα κοινής ωφέλειας σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό).

Υποστήριξε ακόμη ότι η συμφωνία χρηματοδότησης για το έργο αιολικής ενέργειας SunZia παρέχει ένα μοντέλο για άλλα υπερμεγέθη έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Από την πλευρά του ο Hunter Armistead (Διευθύνων Σύμβουλος της Pattern) δήλωσε ότι «Ελπίζουμε ότι αυτή η επιτυχής χρηματοδότηση του μεγαλύτερου έργου υποδομής καθαρής ενέργειας στην αμερικανική ιστορία χρησιμεύει ως παράδειγμα για άλλες φιλόδοξες πρωτοβουλίες υποδομής για ανανεώσιμες πηγές που χρειάζονται για να επιταχυνθεί η μετάβασή μας σε ένα μέλλον χωρίς άνθρακα».

Ο Daniel Elkort (υπεύθυνος για τις δραστηριότητες του σχεδίου της Pattern Energy) θεωρεί ότι «Το μέγεθος και η κλίμακα τόσο του έργου SunZia όσο και αυτής της πολύπλευρης χρηματοδότησης δείχνουν ότι ο χώρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να εξασφαλίσει ελκυστικά κεφάλαια σε επίπεδα που προηγουμένως βρίσκονταν μόνο στην παραδοσιακή παραγωγή».

Εκτός από το ότι διαθέτει τις Αρχές Πράσινου Δανείου μπροστά και στο κέντρο, το πακέτο χρηματοδότησης SunZia αποτελείται από πολλά κινούμενα μέρη, τα οποία περιγράφονται από το Pattern ως «ένα ολοκληρωμένο κατασκευαστικό δάνειο και πιστωτική διευκόλυνση, δύο ξεχωριστές διευκολύνσεις διάρκειας, μια πιστωτική διευκόλυνση φάσης λειτουργίας, καινοτόμος διευκόλυνση δανείου με προθεσμιακό φορολογικό κεφάλαιο και διευκόλυνση δανείου από εταιρείες χαρτοφυλακίου».

Θα λειτουργήσει το 2026

Ο μακρύς δρόμος προς το SunZia είναι συντομότερος από αυτόν του Keystone

Το πακέτο χρηματοδότησης 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων σηματοδοτεί την έναρξη της πλήρους κατασκευής για τη SunZia και έχει περάσει πολύς καιρός. Το έργο αιολικής ενέργειας άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά το 2009, όταν το Pattern κέρδισε την αρχική έγκριση για μια νέα γραμμή μεταφοράς 550 μιλίων που συνδέει το τεράστιο αιολικό πάρκο SunZia 3,5 gigawatt στο Νέο Μεξικό με την Αριζόνα και δείχνει δυτικά.

Τώρα που η πλήρης κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη, η ολοκλήρωση και η θέση σε λειτουργία βρίσκονται σε καλό δρόμο για το 2026.


Το
έργο Grain Belt Express

Η επιμονή αποδίδει επίσης καρπούς για το έργο μετάδοσης αιολικής ενέργειας Grain Belt Express. Το διακρατικό έργο 800 μιλίων με κόστος 7 δισεκατομμύρια δολάρια, έλαβε τη διαδικασία έγκρισης το 2009, για να σταματήσει το 2015 μετά την αντιπολίτευση στο Μιζούρι.

Η Invenergy (σημερινή ιδιοκτήτρια του έργου), κέρδισε τελικά το Μιζούρι τον Οκτώβριο και αναμένουν ότι η κατασκευή θα είναι σε πλήρη εξέλιξη το 2025.

Η επιμονή του αιολικού έργου SunZia και του Grain Belt Express, είναι μια πλήρης αντίθεση με τη μοίρα αυτού του άλλου υψηλού προφίλ έργου ενεργειακής υποδομής των ΗΠΑ, του προτεινόμενου πετρελαιαγωγού Keystone XL με πίσσα άμμου. Αφού η πρόταση απέτυχε να κερδίσει την έγκριση κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Ομπάμα, η φιλική προς τα απολιθώματα κυβέρνηση Τραμπ είχε ελπίδες, αλλά ο κύριος του έργου τερμάτισε τελικά το έργο το 2021.

Άλλα περιβόητα έργα μεταφοράς ορυκτών ενέργειας τα πηγαίνουν κάπως καλύτερα. Από αυτόν το Νοέμβριο, οι περιβαλλοντικές ομάδες και οι τοπικές φυλές εξακολουθούν να μάχονται για τον πετρελαιαγωγό της Dakota Access, αν και φαίνεται ότι έχουν μόνο ένα τελευταίο χαρτί να παίξουν. Ομοίως, η αντίθεση στον αγωγό φυσικού αερίου Mountain Valley εκδηλώθηκε μετά την ταχεία παρακολούθηση του έργου από το Κογκρέσο.


Νέο σχέδιο δράσης ανακοίνωσε ο Μπάιντεν

Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε την έναρξη του νέου σχεδίου δράσης για την υπεράκτια αιολική μεταφορά του Ατλαντικού, με στόχο τον συντονισμό των συνδέσεων με το δίκτυο MISO (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος και Περιφερειακός Οργανισμός Μεταφοράς που παρέχει υπηρεσία μετάδοσης ανοικτής πρόσβασης και παρακολουθεί το σύστημα μετάδοσης υψηλής τάσης στις Μεσοδυτικές ΗΠΑ, στη Μανιτόμπα του Καναδά και σε μια περιοχή των νότιων Ηνωμένων Πολιτειών που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος του Αρκάνσας του Μισισιπή, και Λουιζιάνα.) και τις προσθήκες σε υποδομές μεταφοράς σε όλη την περιοχή.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης