Ενέργεια

ΔΑΠΕΕΠ: Πλεονασματικός ο ΕΛΑΠΕ το 2024 - Έσοδα 100 εκατ. ευρώ από το πράσινο τέλος

ΔΑΠΕΕΠ: Πλεονασματικός ο ΕΛΑΠΕ το 2024 - Έσοδα 100 εκατ. ευρώ από το πράσινο τέλος

Το 2023 προβλέπεται ότι θα κλείσει με έλλειμμα μόλις 27,05 εκατ. ευρώ, αφού το λογαριασμός των νέων έργων θα είναι θετικός κατά 66,93 εκατ ευρώ και ο λογαριασμός των παλαιών έργων αρνητικός κατά 93,99 εκατ ευρώ

 

Οριακά πλεονασματικός εκτιμά ο ΔΑΠΕΕΠ ότι θα είναι ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ στο τέλος του 2024 γεγονός που προκύπτει κυρίως από τα έσοδα που εισφέρουν στον Λογαριασμό τα νέα έργα ΑΠΕ που είναι ενταγμένα στους στόχους του ΕΣΕΚ και έχουν συνδεθεί στο σύστημα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2021.

Είναι ενδεικτικό ότι το σωρευτικό υπόλοιπο του λογαριασμού των νέων έργων στο τέλος του 2024 ανέρχεται σε πλεόνασμα 173,35 εκατ. ευρώ αντισταθμίζοντας το έλλειμμα ύψους 167,52 εκατ. ευρώ των παλαιών έργων και οδηγώντας σε οριακό θετικό αποτέλεσμα 5,84 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να καταλήξει σε αυτό το πλεόνασμα για το 2024, ο ΔΑΠΕΕΠ θεωρεί ότι το 2023 θα κλείσει με έλλειμμα μόλις 27,05 εκατ. ευρώ, αφού το λογαριασμός των νέων έργων θα είναι θετικός κατά 66,93 εκατ ευρώ και ο λογαριασμός των παλαιών έργων αρνητικός κατά 93,99 εκατ ευρώ.
Σε ότι αφορά δε το έλλειμα του 2023 ο ΔΑΠΕΕΠ υπολογίζει ότι θα εισπράξει τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ από το πράσινο τέλος που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο κίνησης, γεγονός που μειώνει το αρχικό έλλειμμα των παλαιών έργων ΑΠΕ ύψους 194,02 εκατ. ευρώ σε 93,99 εκατ ευρώ.

Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι ο ΔΑΠΕΕΠ για το 2024 εκτιμά πως εντός του έτους θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019, 2020 και 2021 με αποτέλεσμα να προκύψουν επιπλέον έσοδα που στο σύνολο τους υπολογίζεται από τον Διαχειριστή ότι θα ανέλθουν σε 216,64 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το σωρευτικό υπόλοιπο του ΕΛΑΠΕ το 2024 για τα παλαιά έργα από -167,52 εκατ. ευρώ να μετατρέπεται σε πλεόνασμα 49,30 εκατ. ευρώ.

Τιμή Εκκαθάρισης

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπολογισμοί του ΔΑΠΕΕΠ χρησιμοποιούν ως μέση τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης ημέρας για το 2024 τα 105,4 ευρώ/MWh. Επίσης η ανά μήνα εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το υπόλοιπο του έτους 2024 λαμβάνεται στα 80 ευρώ/tn, ενώ ως ποσοστό εισροής προς τον ΕΛΑΠΕ έχει χρησιμοποιηθεί το ισχύον για το 2023 δηλαδή 3,8%. Τέλος η Χρέωση Βάσης ΕΤΜΕΑΡ λαμβάνεται ίση με 17 ευρώ/MWh.

Eκτιμάται ότι εντός του 2024 θα προστεθούν 2.014 MW νέων έργων ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών με τα φωτοβολταϊκά να συνεχίζουν να έχουν τον πρώτο λόγο αφού θα εγκατασταθούν 1.567 MW και ακολουθούν τα αιολικά με μόλις 376 MW.
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΔΑΠΕΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2023 η μέση αξία του συνόλου των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (αποζημίωση) στην Επικράτεια εκτός των Μονάδων ΑΠΕ που έχουν ενεργοποιηθεί μετά την 01.01.2021, είναι 127,9 ευρώ/MWh. Για την πληρωμή της αποζημίωσης αυτής το έσοδο από την Αγορά και τις Αποκλίσεις εισφέρει το 40,75 %, το ΕΤΜΕΑΡ εισφέρει στο 29,64 %, το Σύνολο Εισροών ΜΔΝ (χωρίς ΕΤΜΕΑΡ) 3,86 %, το Ειδικό Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού 0,07 % και το έσοδο από την πώληση των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου συνεισφέρει στο 2,87 % ενώ το 22,81 % της συνολικής αποζημίωσης δεν ανακτάται από τον ΕΛΑΠΕ γεγονός που οδηγεί και στο έλλειμμα του λογαριασμού των παλαιών έργων.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης