Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Και με υπουργική βούλα τα 6μηνα σταθερά τιμολόγια - Όλη η απόφαση

Και με υπουργική βούλα τα 6μηνα σταθερά τιμολόγια - Όλη η απόφαση
Όλοι οι οικιακοί καταναλωτές εάν συναινέσουν ρητά μπορούν να υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας κατ ελάχιστον έξι μηνών και όχι 1 έτος
UPD (08.15) Πλήρης επιβεβαίωση του WEN για τα σταθερά τιμολόγια αφού σήμερα (1/2) το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και συμβολαίων τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας από τους παρόχους.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ

Μεικτά προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και συμβόλαια τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας μπορούν να προσφέρουν οι πάροχοι. Αυτές οι δύο δυνατότητες θεσμοθετούνται προς όφελος των καταναλωτών, με Απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.

Με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση τροποποιείται προγενέστερη, που αφορούσε στην εφαρμογή του πράσινου τιμολογίου και στη επισήμανση προϊόντων προμήθειας και λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Βάσει της νέας Απόφασης, ως μεικτά προϊόντα νοούνται αυτά που συνδυάζουν χαρακτηριστικά κάποιων από τις τέσσερις κατηγορίες τιμολογίων (σταθερά: μπλε, ειδικό: πράσινο, κυμαινόμενα: κίτρινα και δυναμικά: πορτοκαλί). Τα «μεικτά» ορίζεται πως εμπίπτουν στα προϊόντα προμήθειας κίτρινης σήμανσης.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται πως η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) δημοσιεύει, μηνιαίως, στην ιστοσελίδα της τις χρεώσεις που εφαρμόζονται, εκτός του ειδικού τιμολογίου (πράσινο) που ήδη υλοποιείται, κάθε προϊόντος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αναλόγως και της διάρκειάς του. Πρόκειται, ειδικότερα, για τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δημοσιεύονται υπό τη μορφή πίνακα στο εργαλείο σύγκρισης τιμών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. με ειδική επισήμανση, για λόγους ενισχυμένης διαφάνειας και ενημέρωσης, όσον αφορά στη διάρκεια του προϊόντος.

Στην περίπτωση χορήγησης εκπτώσεων από τους παρόχους, δημοσιεύονται οι αντίστοιχες πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον υπολογισμό αυτών, καθώς και η προϋπόθεση, βάσει της οποίας χορηγείται η έκπτωση.

Αναφορικά με τη διάρκεια των συμβολαίων, η Απόφαση προβλέπει πως η προσφερόμενη από τον πάροχο ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους να προσφέρουν στους πελάτες τους και συμβόλαια μικρότερης χρονικής διάρκειας, εφόσον το αιτηθεί ο καταναλωτής ή/και συναινέσει στη σχετική προσφορά προμήθειας που θα προτείνεται από τον πάροχο. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφερομένων τιμολογίων προμήθειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών.

Η θεσμοθέτηση αυτών των δυνατοτήτων συμπληρώνει την επιτυχημένη -από πλευράς ενίσχυσης του ανταγωνισμού- εισαγωγή του πράσινου τιμολογίου και γίνεται με κριτήριο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτή.

Η τροποποίηση του παραπάνω θεσμικού πλαισίου στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τίθεται άμεσα σε ισχύ, με τη δημοσίευση της σχετικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

FEK-2024-Tefxos B-00742

Τι έγραφε το WEN σήμερα

Το δρόμο για την διάθεση στην αγορά σταθερών τιμολογίων διάρκειας έξι μηνών έως και 1 έτους βάζει η υπουργική απόφαση που υπέγραψε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης. Η απόφαση ενσωματώνει το άρθρο 28 του Κώδικα Προμήθειας που αναφέρεται στη διάρκεια των συμβάσεων προμήθειας, αφού δεν μπορεί να παρακαμφθεί νομικά ο Κώδικας και ουσιαστικά θεσμοθετεί μία και μοναδική ερμηνεία στο άρθρο που έρχεται σε αντίθεση με αυτή που έχει εκφράσει η ΡΑΑΕΥ με αφορμή το σταθερό τιμολόγιο 8μηνης διάρκειας της Φυσικό Αέριο.

Η ερμηνεία αυτή λέει συνοπτικά ότι η ελάχιστη διάρκεια σύμβασης σε μικρό πελάτη ορίζεται σε 1 έτους, εκτός εάν ο μικρός πελάτης αιτείται ή και συναινεί στη σύναψη σύμβασης για μικρότερο χρονικό διάστημα, με την επιφύλαξη συγκεκριμένης περίπτωσης (παραγράφου 3) που ορίζει ρητά ότι η διάρκεια των συμβάσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών. Κατά τον υπουργό ο Κώδικας αναφέρεται γενικά σε μικρούς πελάτες και άρα όλοι οι οικιακοί καταναλωτές εάν συναινέσουν ρητά μπορούν να υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας κατ ελάχιστον έξι μηνών και όχι 1 έτος, όπως διατείνεται η ΡΑΑΕΥ κάνοντας μια ¨ακραία ερμηνεία του Κώδικα.


Η υπουργική απόφαση που έχει πάρει το δρόμο για ΦΕΚ αναμένεται να βάλει τέλος και στη διαμάχη της ΡΑΑΕΥ με την Φυσικό Αέριο. Η θυγατρική της ΔΕΠΑ έχει κληθεί από την αρμόδια Αρχή να δώσει εξηγήσεις για το τιμολόγιο σταθερής χρέωσης διάρκειας 8 μηνών που λάνσαρε μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου (χθες) στην αγορά και το οποίο εξαντλήθηκε μέσα σε τρεις εβδομάδες. Το ραντεβού με τη ΡΑΑΕΥ έχει οριστεί για τις 12 Φεβρουαρίου και είχε κλειστεί πριν την υπουργική απόφαση Σκυλακάκη που ανέτρεψε τα δεδομένα υπέρ της Φυσικό Αέριο αφού και η εταιρία στηρίζει την νομιμότητα του τιμολογίου της στον Κώδικα Προμήθειας. Το κατά πόσο ήταν αναγκαία η παρέμβαση του υπουργού θα φανεί και από την ανταπόκριση της αγοράς, από το εάν δηλαδή και άλλοι προμηθευτές θα διαθέσουν σταθερά τιμολόγια διάρκειας μικρότερης του ενός έτους.

Η τροποποίηση της απόφασης (120637/2107/21.11.2023) για τον καθορισμό του μηχανισμού διακύμανσης και των συντελεστών του Ειδικού Τιμολογίου που υπογράφουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης και η υφυπουργός Ενέργειας κ. Αλεξάνδρα Σδούκου αναφέρει χαρακτηριστικά σε σχέση με το επίμαχο θέμα της χρονικής διάρκειας των σταθερών τιμολογίων.

«Η προσφερόμενη από τον Προμηθευτή ελάχιστη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας σε Μικρό Πελάτη ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή, εκτός αν ο Μικρός Πελάτης αιτείται ή/και συναινεί στη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας για μικρότερο χρονικό διάστημα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832/09.04.2013)

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο του ΥΠΕΝ


www.worldenergynews.gr

 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης