ΡΑΑΕΥ: Σε διαβούλευση η τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ

ΡΑΑΕΥ: Σε διαβούλευση η τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
Τι ζητά ο Διαχειριστής

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 96 παρ, 1 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ περί τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για την ενσωμάτωση των αναγκαίων ρυθμίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 139 του ν. 5037/2023, αναφορικά με τον επιμερισμό του κόστους σύνδεσης έργων επέκτασης του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μεταξύ, αφενός του Διαχειριστή Μεταφοράς και αφετέρου των παραγωγών ή καταναλωτών Υψηλής Τάσης.

Η ΡΑΑΕΥ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί της συνημμένης τροποποίησης του Κώδικα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@raaey.gr ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία:

  1. Εισήγηση αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (με επισήμανση αλλαγών)

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης