Ρυθμίσεις για τις περικοπές ισχύος σταθμών ΑΠΕ - Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ  

Ρυθμίσεις για τις περικοπές ισχύος σταθμών ΑΠΕ - Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ   
Ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει κατάλληλα συστήματα τηλεποπτείας και ελέγχου σε όλους τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 400 kW

Υποχρεώσεις για τους Διαχειριστές ηλεκτρικού δικτύου (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ) αλλά και για τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εισάγουν οι ρυθμίσεις για την αύξηση του ηλεκτρικού χώρου που θα συμπεριλάβει το ΥΠΕΝ στο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα. 

Οι υποχρεώσεις καθίστανται αναγκαίες για να μπορούν να γίνονται αποτελεσματικά οι προβλεπόμενες περικοπές έγχυσης ισχύος στο δίκτυο και αφορούν στην αναβάθμιση και εγκατάσταση υποδομών από πλευράς των Διαχειριστών και των παραγωγών ΑΠΕ. 

Συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει κατάλληλα συστήματα τηλεποπτείας και ελέγχου σε όλους τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 400 kW. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ δεν διαθέτει σύστημα παρακολούθησης των άνω των 6,5 GW έργων ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυό του με αποτέλεσμα τα έργα αυτά να μην μπορούν να συμμετάσχουν στις περικοπές και το βάρος να πέφτει στα μεγάλα έργα που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ

Εγκατάσταση εξοπλισμού

Η ίδια ρύθμιση υποχρεώνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ να εγκαταστήσουν με δικές τους δαπάνες ,  μετά από υπόδειξη και συμφωνά με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που θα ανακοινώσει ο ΔΕΔΔΗΕ , εντός των σταθμών τους τον αναγκαίο εξοπλισμό για να καταστεί δυνατή η λήψη και εφαρμογή των εντολών τηλεποπτείας και ελέγχου από τον αρμόδιο Διαχειριστή. 

Ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με άλλη ρύθμιση, θα μπορεί να εκδίδει εντολές περιορισμού έγχυσης προς σταθμούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ και σταθμούς αποθήκευσης ή ομάδες σταθμών ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ και σταθμούς αποθήκευσης ή ιδιωτικά δίκτυα μέσης τάσης που έχουν συνάψει συμβάσεις και διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τον περιορισμό της ισχύος που εγχέουν στο σύστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβασή τους καθώς επίσης να εκδίδει εντολές προς τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής προκειμένου αυτοί να εκδίδουν εντολές περικοπών στις μονάδες ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ που είναι συνδεδεμένες με τα δίκτυά τους. 

Υποδομές

Στην ίδια ρύθμιση, προβλέπεται ότι οι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμοί αποθήκευσης, ή ομάδες αντίστοιχων σταθμών όπως και ιδιωτικά δίκτυα με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 1 MW , υποχρεούνται να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τον περιορισμό ισχύος που εγχέουν μετά από εντολή του Διαχειριστή. Σταθμοί αυτής της ισχύος που κατά την έναρξη της εν λόγω ρύθμισης, δεν διαθέτουν τέτοιες υποδομές, υποχρεούνται να τις εγκαταστήσουν  με δαπάνες του παραγωγού, σε διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης. Σε περίπτωση μη υλοποίησης των αναγκαίων αυτών υποδομών εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος εφαρμόζονται κυρώσεις.

Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ρύθμιση που καθιστά υποχρεωτική την προσθήκη σταθμού αποθήκευσης σε όλα τα νέα μεγάλα έργα ΑΠΕ προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την διασφάλιση λειτουργικής ενίσχυσης. Οι περιορισμοί έγχυσης ισχύος στο δίκτυο τίθενται επίσης ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς. 
Οι επιλέξιμοι σταθμοί που, σύμφωνα με τη ρύθμιση,  θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν σταθμό αποθήκευσης θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε τροποποίηση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση. Από την πλευρά τους, οι αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές θα χειρίζονται τις σχετικές αιτήσεις κατά απόλυτη προτεραιότητα. Οι λεπτομέρειες για την διενέργεια των διαγωνισμών και τους περιορισμούς  έγχυσης ισχύος παραπέμπονται στην έκδοση απόφασης του υπουργού ΠΕΝ έπειτα από γνωμοδότηση της ΡΑΑΕΥ. 

  

www.wolrdenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης