Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη λειτουργία των νέων Σημείων του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη και Κομοτηνή

ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη λειτουργία των νέων Σημείων του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη και Κομοτηνή
Η ΡΑΑΕΥ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί της συνημμένης εισήγησης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα άρθρα 23, 69 και 88 του ν. 4001/2011 θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) έως την έναρξη λειτουργίας των νέων Σημείων αυτού, Αμφιτρίτη και Κομοτηνή. Οι ως άνω ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες από τον Διαχειριστή για την πραγματοποίηση των δοκιμών καλής λειτουργίας στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ Αλεξανδρούπολης και για την αύξηση της πίεσης λειτουργίας του τμήματος αγωγού Κήποι-Κομοτηνή για την εφαρμογή της ενδιάμεσης λύσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2023-2032 (Απόφαση Κλάδου Ενέργειας ΡΑΑΕΥ Υπ΄αριθμ. E-68/2023).

Η ΡΑΑΕΥ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί της συνημμένης εισήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@raaey.gr ή εγγράφως, μέχρι και την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης