RMI: Οι μπαταρίες στον δρόμο αντικατάστασης 50% των ορυκτών καυσίμων στην 20ετία;

RMI: Οι μπαταρίες στον δρόμο αντικατάστασης 50% των ορυκτών καυσίμων στην 20ετία;

Μπορούν να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα κατά το ήμισυ έως το 2045; (energypost.eu)

Μια νέα έκθεση της RMI αναφέρει ότι οι μπαταρίες βρίσκονται στο δρόμο για να αντικαταστήσουν 175 EJ ζήτησης ορυκτών καυσίμων στον τομέα της ενέργειας, 86 EJ ορυκτών καυσίμων από τις οδικές μεταφορές και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο άλλα 23 EJ από τη ναυτιλία και την αεροπορία.

Αυτό σημαίνει σταδιακή κατάργηση της μισής παγκόσμιας ζήτησης ορυκτών καυσίμων τις επόμενες 2 δεκαετίες.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μπορούν να πετύχουν την ταχεία κατάργηση του μισού της παγκόσμιας ζήτησης ορυκτών καυσίμων και να συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση των εκπομπών των μεταφορών και της ενέργειας.

Οι Daan Walter, Sam Butler-Sloss και Kingsmill Bond στην RMI συνοψίζουν τα ευρήματα σε 6 γραφήματα με επεξηγήσεις.

Οι πωλήσεις μπαταριών αυξάνονται εκθετικά όπως και οι καλύτερες τεχνολογίες αναστάτωσης.

Το κόστος συνεχίζει να μειώνεται, ενώ η ενεργειακή πυκνότητα αυξάνεται.

Ένα φαινόμενο ντόμινο έχει καταρρεύσει τις εξελίξεις στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης στις μεταφορές και τα δίκτυα.

Οι κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής θα ενισχυθούν (μέχρι το 2030, οι ενεργειακές πυκνότητες κορυφαίας βαθμίδας θα είναι μεταξύ 600 και 800 Wh/kg, το κόστος θα μειωθεί στα 32–54 $/kWh και οι πωλήσεις μπαταριών θα αυξηθούν μεταξύ 5,5–8 TWh/έτος).

Η ζήτηση για μπαταρίες αυξάνεται εκθετικά, λόγω του ντόμινο της υιοθέτησης που μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα και από τομέα σε τομέα.

Αναλυτικά:

1. Οι πωλήσεις μπαταριών αυξάνονται εκθετικά μέχρι τις καμπύλες S

Οι πωλήσεις μπαταριών αυξάνονται εκθετικά μέχρι τις κλασικές καμπύλες S που χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που προκαλούν αναστάτωση. Για 30 χρόνια, οι πωλήσεις διπλασιάζονταν κάθε 2 έως 3 χρόνια, απολαμβάνοντας μέσο ρυθμό ανάπτυξης 33%.

Την τελευταία δεκαετία, λόγω της απογείωσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι πιο κοντά στο 40%.

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_1_11.png

2. Το κόστος της μπαταρίας συνεχίζει να μειώνεται ενώ η ποιότητα αυξάνεται

Καθώς αυξάνονταν οι όγκοι, το κόστος της μπαταρίας μειώθηκε κατακόρυφα και η ενεργειακή πυκνότητα (μια βασική μέτρηση της ποιότητας μιας μπαταρίας) αυξήθηκε σταθερά.

Τα τελευταία 30 χρόνια, το κόστος της μπαταρίας μειώθηκε κατά 99%.

Εν τω μεταξύ, η πυκνότητα των κυψελών ανώτερης βαθμίδας έχει πενταπλασιαστεί.

Όπως συμβαίνει με πολλές αρθρωτές τεχνολογίες, όσο περισσότερες μπαταρίες χρησιμοποιούμε, τόσο φθηνότερες γίνονται, κάτι που με τη σειρά του τροφοδοτεί περισσότερη ανάπτυξη.

Για κάθε διπλασιασμό της ανάπτυξης, το κόστος της μπαταρίας μειώθηκε κατά 19%.

Συνδυάστε αυτές τις μειώσεις κόστους με κέρδη πυκνότητας 7% για κάθε ανάπτυξη διπλασιασμού και οι μπαταρίες είναι η ταχύτερα βελτιωμένη τεχνολογία καθαρής ενέργειας.

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_2_7.png

3. Τι είναι το ντόμινο μπαταρίας

Καθώς το κόστος της μπαταρίας μειώνεται και η πυκνότητα ενέργειας βελτιώνεται, η μία εφαρμογή μετά την άλλη ανοίγει.

Αυτό το ονομάζουμε φαινόμενο ντόμινο μπαταρίας: η πράξη μιας αγοράς να λειτουργεί με ηλεκτρική μπαταρία φέρνει την κλίμακα και τις τεχνολογικές βελτιώσεις στην επόμενη.

Η τεχνολογία μπαταριών πρωτοεμφανίστηκε στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, στη συνέχεια στα δίκυκλα και τρίκυκλα και στα αυτοκίνητα. Τώρα θα ακολουθήσουν φορτηγά και αποθήκευση μπαταριών. Μέχρι το 2030, οι μπαταρίες πιθανότατα θα αποκτήσουν μερίδιο αγοράς στη ναυτιλία και την αεροπορία επίσης.

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_3_5.png

4. Οι κατεστημένοι μοντελιστές παραμένουν πίσω από την καμπύλη

Όσον αφορά την ανάπτυξη των μικρών αρθρωτών τεχνολογιών, υπάρχουν 2 εμπειρικοί κανόνες: ο 1ος είναι ότι οι ανώτερες τεχνολογίες που υφίστανται ταχεία μείωση κόστους τείνουν να αναπτύσσονται εκθετικά.

Ο 2ος είναι ότι οι περισσότεροι αναλυτές χάνουν το πρώτο. Οι μπαταρίες δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, καθώς υποτιμώνται σταθερά από τους μοντελιστές.

Τα τελευταία χρόνια, πολλές προβλέψεις για τις μπαταρίες έχουν προβλέψει ουσιαστικά γραμμική ανάπτυξη.

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4, οι πραγματικές πωλήσεις συνεχίζουν να ξεπερνούν αυτές τις προβλέψεις και ως αποτέλεσμα οι αναλυτές συνεχίζουν να αναθεωρούν τις προβλέψεις τους προς τα πάνω. Η προσοχή μιας τέτοιας γραμμικής σκέψης μπορεί, επιφανειακά, να φαίνεται λογική, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς λάθος.

 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_4_3.png

 5. Οι οδηγοί της αλλαγής θα ενισχυθούν - Πρόβλεψη

Αν προσβλέπουμε στα επόμενα 7 χρόνια, βλέπουμε τους μοχλούς της αλλαγής να ενισχύονται.

Συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι το κόστος συνεχίζει να μειώνεται, η στήριξη της πολιτικής συνεχίζει να αυξάνεται και ο ανταγωνισμός μεταξύ των οικονομικών μπλοκ συνεχίζει να οδηγεί έναν αγώνα προς την κορυφή.

Ενώ υπάρχουν εμπόδια στην υιοθέτηση της μπαταρίας στον ορίζοντα, το πνεύμα, η θέληση και το κεφάλαιο της ανθρωπότητας κλιμακώνονται αναλογικά πιο γρήγορα.

Επομένως, δεν βλέπουμε ένα σενάριο αργής υιοθέτησης ως αξιόπιστο.

Αντίθετα, μοντελοποιούμε 2 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης: γρήγορα ή πιο γρήγορα. Η πραγματικότητα είναι πιθανό να βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα δύο.

Η RMI προβλέπει ότι το 2030, η πυκνότητα κορυφαίας βαθμίδας θα είναι μεταξύ 600 και 800 Wh/kg, το κόστος θα μειωθεί στα 32-54 $ ανά kWh και οι πωλήσεις μπαταριών θα αυξηθούν μεταξύ 5,5-8 TWh ετησίως. Για να έχετε μια αίσθηση αυτής της ταχύτητας αλλαγής, το σενάριο του κατώτερου ορίου (ή το «γρήγορο» σενάριο) εκτελείται σύμφωνα με το σενάριο Net Zero της BNEF. Το ταχύτερο σενάριο καμπύλης S το υπερβαίνει.

 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_5_3.png

 6. Ενεργοποίηση της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων

Η καλύτερη στρατηγική για την ταχεία κατάργηση των ορυκτών καυσίμων είναι να επιταχυνθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών που μειώνουν τη ζήτηση ορυκτών καυσίμων.

Οι μπαταρίες βρίσκονται στο δρόμο για να εκτοπίσουν 86 exajoules (EJ) ορυκτών καυσίμων από τις οδικές μεταφορές (που εκπέμπουν 6 GtCO2 ετησίως) και να θέτουν σε κίνδυνο άλλα 23 EJ (ή 1,6 GtCO2/έτος) από τη ναυτιλία και την αεροπορία. Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι μπαταρίες συγχρονίζουν τους φυσικούς ρυθμούς του ήλιου και του ανέμου με το χρονοδιάγραμμα της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλουν στη μείωση επιπλέον 175 EJ ζήτησης ορυκτών καυσίμων (ή σχεδόν 15 GtCO2/έτος).

Οι μπαταρίες μεγαλώνουν γρήγορα, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να επαναπαυόμαστε. Η συνεχής ανάπτυξη θα απαιτήσει συνεχή προσπάθεια.

Οι μπαταρίες έφτασαν εδώ μέσα από ακούραστες, συντονισμένες προσπάθειες εταιρειών, κυβερνήσεων, ερευνητών και υποστηρικτών του κλίματος.

Είτε το κίνητρο είναι οι χαμηλότερες τιμές, το γεωπολιτικό πλεονέκτημα ή το κλίμα, είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η γρήγορη μετάβαση ταχύτερη.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_6_2.png
www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης