Τα λιμάνια και η ναυτιλία είναι το «κλειδί» για τη δέσμευση και αποθήκευση Co2 στην Ευρώπη

Τα λιμάνια και η ναυτιλία είναι το «κλειδί» για τη δέσμευση και αποθήκευση Co2 στην Ευρώπη
Σημαντικό ρόλο στην εντεινόμενη προσπάθεια δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) πρόκειται να διαδραματίσουν οι λιμένες και συνολικά ο ναυτιλιακός τομέας στην Ευρώπη, βοηθώντας καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης.

Σύμφωνα με το Offshore Energy, το θέμα αυτό ήταν από τα βασικά που συζητήθηκαν σε μια σημαντική συζήτηση που διοργανώθηκε στις 6 Μαρτίου.

«Οι λιμένες και οι υποδομές αγωγών CO2 θα αποτελέσουν βασικά τμήματα της αλυσίδας του CCS, εάν θέλουμε να επιτύχουμε τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040. Απαιτούνται ανανεωμένες συνδέσεις μεταξύ ξηράς και θάλασσας για τη δημιουργία ενός πολυτροπικού δικτύου μεταφοράς CO2. Οι λιμένες και οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να είναι έτοιμες να αδράξουν την ευκαιρία και να συμμετάσχουν στο να προωθήσουν το CCS στην Ευρώπη, καθώς και να συμβάλουν σημαντικά στην πράσινη μετάβαση», τόνισε ο Bjarne Løf Henriksen, εκπρόσωπος της της δανέζικης ναυτιλίας στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη διαχείριση του διοξειδίου του άνθρακα, πρέπει να δεσμευτούν 280 εκατομμύρια τόνοι CO2, εάν η ΕΕ θέλει να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040.

Τα λιμάνια και ο θαλάσσιος τομέας θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της μεταφοράς του CO2 στις διαδικασίες CCS.

Ένα βασικό σημείο της συζήτησης που εκτυλίχθηκε ανάμεσα στους Ευρωπαίους αντιπροσώπους της ευρωπαϊκής ναυτιλίας ήταν ότι ο συντονισμός όσον αφορά τις ανάγκες των λιμένων είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση του πλαισίου γύρω από μια αγορά CCS, γεγονός που θα συμβάλει επιπλέον στην άρση του ρίσκου των επενδύσεων.

Το έργο Greensand χαράζει το δρόμο

«Η σημερινή εκδήλωση υπογραμμίζει τη σημασία της εστίασης στην αποθήκευση CO2 στην Ευρώπη. Η τεχνολογία για την επίτευξη των απαραίτητων μειώσεων μέσω της αποθήκευσης CO2 είναι διαθέσιμη - αλλά τώρα η εστίαση πρέπει να δοθεί στη δημιουργία του καλύτερου δυνατού πλαισίου πολιτικής για τη δέσμευση και την αποθήκευση, προς όφελος της ανάπτυξης, της απασχόλησης και, κυρίως, του κλίματος. Ανυπομονώ να εργαστώ προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο τώρα όσο και κατά την προσεχή πολιτική θητεία», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Bergur Løkke Rasmussen.

«Με το έργο Greensand, αποδείξαμε ότι είναι τεχνικά εφικτή η μεταφορά CO2 πέρα από τα εθνικά σύνορα και η αποθήκευσή του στην ανοικτή θάλασσα. Τώρα, πρέπει να επεκτείνουμε τη δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα. Τα ευρωπαϊκά λιμάνια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλυσίδα αξίας», επεσήμανε ο Peter Hindsberger, Senior Regulatory & Public Affairs Manager της INEOS Energy Denmark.

Τα λιμάνια και οι ναυτιλιακές εταιρείες ανοικτής θαλάσσης έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες και είναι έτοιμες να κάνουν το καθήκον τους προς την πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και οικονομίας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης