Τελευταία Νέα

ΥΠΕΝ: Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την αλλαγή στις προτεραιότητες των έργων ΑΠΕ

ΥΠΕΝ: Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την αλλαγή στις προτεραιότητες των έργων ΑΠΕ
Επιβεβαιώθηκε το πρωινό ρεπορτάζ του WEN από το περιεχόμενο της τροπολογίας που κατατέθηκε
Σχετικά Άρθρα
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του ΥΠΕΝ με την οποία δίνεται απόλυτη προτεραιότητα σύνδεσης στο δίκτυο στα έργα ΑΠΕ των οποίων η παραγωγή διοχετεύεται, μέσω διμερών συμβολαίων, στις ενεργοβόρες βιομηχανίες και στους αγρότες.

Αναλυτικότερα, ορίζεται ότι λαμβάνουν απόλυτη προτεραιότητα οριστική προσφορά σύνδεσης έργα που υποβάλλουν διμερή σύμβαση ή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρηματοοικονομική διευθέτηση ή φυσική παράδοση με προμηθευτή που επιθυμεί να εκπροσωπήσει κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος, για ισχύ που αντιστοιχεί στο 30% της ετήσιας κατανάλωσης των εν λόγω κατόχων.
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται σχετικά:

Προωθείται η υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), κατά απόλυτη προτεραιότητα, προς ενίσχυση των αγροτών και της ενεργοβόρου βιομηχανίας.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των αγροτών, οι προμηθευτές καταρτίζουν συμβάσεις κατ’ ελάχιστον δεκαετούς διάρκειας, χρονικού διαστήματος 2 μηνών από την ανακοίνωση των χαρακτηριστικών του «Τιμολογίου ΓΑΑ» που προσφέρουν στους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος.

Παράλληλα, αναλαμβάνουν να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από προηγούμενο προμηθευτή των εν λόγω κατόχων έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και υποκαθίστανται στα δικαιώματα του προηγούμενου προμηθευτή, με διμερή σύμβαση ορίζονται οι συνέπειες περίπτωση καταγγελίας πριν από τη λήξη διάρκειας της σύμβασης. Επίσης, ορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι κάτοχοί έργων ΑΠΕ και ρυθμίζονται ζητήματα διαχείρισης των έργων ΑΠΕ, κριτήρια ένταξης, γεωγραφική κατανομή των έργων και διαδικασία ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών.

Επιπλέον, προβλέπεται σε διμερείς συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση χρηματοοικονομική διευθέτηση που θα καταρτιστούν με τελικούς πελάτες οικιακής χρήσης για έργα ΑΠΕ που υπάγονται στην ομάδα έργων προτεραιότητας Β του άρθρου 2 υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/12.08.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ παραγωγών και ενεργοβόρου βιομηχανικού καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας του Παραρτήματος του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης (ΤΠΕ) κατά προτεραιότητα χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, αντίστοιχη αναφορά των έργων ΑΠΕ στις συμβάσεις και οι κυρώσεις περίπτωση πρόωρης καταγγελίας σύμβασης τους Προμηθευτές. Παράλληλα, τα έργα ΑΠΕ πρέπει να ξεπερνούν μέγιστο όριο ισχύος των προσφορών που ορίζει Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος, προωθείται διακανονισμός των απλήρωτων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας παροχή αγροτικής χρήσης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης