Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βουλή των Λόρδων: Προτροπή για την αποθήκευση μακράς διάρκειας

Βουλή των Λόρδων: Προτροπή για την αποθήκευση μακράς διάρκειας

Η Βουλή των Λόρδων με έκθεσή της προτείνει να διασφαλιστεί ότι οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας μακράς διάρκειας (LDES) μπορούν να συμβάλουν στην απαλλαγή από τον άνθρακα

Η Επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε στις 13 Μαρτίου μια έκθεση μέσω της οποίας υποστηρίζει  ότι «η κυβέρνηση πρέπει να λάβει σημαντικές αποφάσεις για τις μελλοντικές ενεργειακές υποδομές».

Η έκθεση μακράς διάρκειας αποθήκευσης ενέργειας τονίζει ότι η κυβέρνηση πρέπει να «δράσει γρήγορα» για να διασφαλίσει ότι οι τεχνολογίες αποθήκευσης μακράς διάρκειας ενέργειας (LDES) μπορούν να κλιμακωθούν και να συμβάλουν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Αυτός ο στόχος απέχει μόλις 11 χρόνια.

Η Επιτροπή που δημοσίευσε την έκθεση απαρτίζεται από έναν αριθμό επιλεγμένων επιτροπών που συστάθηκαν από τη Βουλή των Λόρδων, την άνω βουλή του κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ανεξάρτητη από την εκλεγμένη Βουλή των Κοινοτήτων.

Οι επιτροπές διορίζονται για να εξετάσουν και να διερευνήσουν γενικά θέματα που επηρεάζουν τη χώρα.

 

Αποκλεισμός των μπαταριών ιόντων λιθίου από το LDES


Σε μια προσπάθεια να υποστηριχθεί η τεχνολογία, η έκθεση της επιτροπής υπογράμμιζε ότι απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια για να ξεκλειδωθούν οι επενδύσεις στο LDES
και να διασφαλιστεί ότι παρέχεται στρατηγικό απόθεμα αποθήκευσης τόσο για την επίτευξη καθαρού μηδενισμού όσο και για την προστασία του ΗΒ από μελλοντικούς κλυδωνισμούς στον ενεργειακό εφοδιασμό. προοπτική που μοιράζονται διάφορα μέλη από όλη την ενεργειακή βιομηχανία.

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που έθεσε η βιομηχανία ενέργειας ως απάντηση στη διαβούλευση της κυβέρνησης για τις τεχνολογίες LDES ήταν η απόφαση να αποκλειστούν οι μπαταρίες ιόντων λιθίου από το επιχειρηματικό μοντέλο LDES.

Για παράδειγμα, ο Luke Gibson (υπεύθυνος ανάπτυξης μπαταριών Field), δήλωσε ότι η εξαίρεση της τεχνολογίας ιόντων λιθίου σε διάρκεια 6 ωρών «θα πρέπει να επανεξεταστεί».

Η έκθεση συζήτησε επίσης αυτό το θέμα, με την επιτροπή να δηλώνει ότι ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια στις τεχνολογίες LDES ήταν η μεγαλύτερη εστίαση στις μπαταρίες ιόντων λιθίου. Είπε, «Ένα από τα βασικά εμπόδια είναι ότι υπάρχει ακόμη υπερβολική εστίαση στα ιόντα λιθίου».

 

Ανησυχίες για την ευθύνη εφαρμογής των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων


Ενώ η Επιτροπή χαιρέτισε τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης στο ενεργειακό σύστημα, (δέσμευση για την υλοποίηση ενός Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδίου Ενέργειας), η έκθεση εγείρει ανησυχίες ότι δεν είναι σαφές ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου ή πώς θα διαχειρίζονται μελλοντικές κρίσεις ενεργειακού εφοδιασμού.

Η αποθήκευση υδροηλεκτρικής ενέργειας με αντλία είναι μεταξύ των τεχνολογιών που αναμένεται να συμπεριληφθούν στα προγράμματα στήριξης του ΗΒ για το LDES.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης