Ενέργεια

Oι οίκοι Αξιολόγησης αλλάζουν τις αποτιμήσεις τους για τα ορυκτά καύσιμα - Το ρίσκο της Κλιματικής Αλλαγής

Oι οίκοι Αξιολόγησης αλλάζουν τις αποτιμήσεις τους για τα ορυκτά καύσιμα - Το ρίσκο της Κλιματικής Αλλαγής

Έκθεση του Ινστιτούτου Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, υποστηρίζει ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβαθμίζουν τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο

Ανατροπή των όσων μέχρι τώρα ξέραμε για την κλιματική αλλαγή και τα ορυκτά καύσιμα, δείχνει η έρευνα του IEEFA (Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης) η οποία παρουσιάζει τις οικονομικές διατάσεις που έχουν.

 

«Οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναγνωρίζουν πλέον ξεκάθαρα ότι η κλιματική αλλαγή έχει γίνει η δική της κατηγορία κινδύνου», εξηγεί ο Tom Sanzillo στον IEEFA, ο οποίος συνοψίζει την έκθεσή του.

Οικονομικά, οι τομείς του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου υπηρέτησαν τον κόσμο για δεκαετίες. Ωστόσο, λόγω ρυθμιστικών, νομικών, οικονομικών, χρηματοοικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών ανησυχιών, ο άνθρακας είναι πιστωτικός αρνητικός και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν είναι πλέον θετικά.

 

Συνοπτικά το περιεχόμενο της έκθεσης

Η έκθεση του Sanzillo εστιάζει στη θεσμική αλλαγή.

Καταγράφει τη σταδιακή διάβρωση της αξιοπιστίας του κλάδου από τη δεκαετία του 1960, όπως φαίνεται από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Χαρακτηρίζει την εξέλιξη των σχολίων των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σχετικά με τους κινδύνους των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής από το 2000 έως σήμερα.

Αυτή η έρευνα αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή ως έναν οικονομικό κίνδυνο που απαιτεί οικονομικές ενέργειες.

Τα ορυκτά καύσιμα έχουν περάσει από το 28% του αμερικανικού χρηματιστηρίου που κυριαρχούσε στην αγορά τη δεκαετία του 1980 σε ένα πενιχρό 2% τον Οκτώβριο του 2020.

Σήμερα αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό σε όλο το φάσμα των τελικών χρηστών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεταφορές και τα πετροχημικά.

 

Σημαντικά ευρήματα

Οι μεγάλοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έχουν εισέλθει σε μια νέα φάση αυστηρότερων πιστωτικών προτύπων σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Οι φωνές της κοινότητας και του κλίματος έχουν γίνει νέοι συμμετέχοντες που διαμορφώνουν την αγορά γενικά και τους πιστωτικούς οργανισμούς ειδικότερα.

Η αγορά είναι πιθανό να συνεχίσει να επιβραβεύει επενδύσεις με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και χωρίς ορυκτά.

Η κλιματική αλλαγή έχει γίνει η δική της κατηγορία κινδύνου για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας λόγω ρυθμιστικών, νομικών, οικονομικών, οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών ανησυχιών.

Οι οικονομικοί κίνδυνοι των ορυκτών καυσίμων

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (Moody's Investors Service, Standard and Poor's και Fitch Ratings) έχουν κάνει στροφή 180 μοιρών στην οπτική τους για τα ορυκτά καύσιμα τα τελευταία 20 χρόνια.

Κάποτε θεωρούσαν τα ορυκτά καύσιμα ως «πιστωτικά θετικά». Τώρα οι τρεις μεγάλοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εκδίδουν σαφείς, συγκεκριμένες προειδοποιήσεις σχετικά με τους οικονομικούς κινδύνους των ορυκτών καυσίμων.

 

Ο Moody's, για παράδειγμα, έχει μετατοπίσει τη θέση του για τον άνθρακα από πιστωτικό θετικό σε πιστωτικό αρνητικό. Σχετικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο τα θεωρεί επικίνδυνα, ενώ κάποτε τα συμπεριλάμβανε στα πιστωτικά θετικά.

Η διάβρωση του ενεργειακού και χρηματοοικονομικού ηγετικού ρόλου των τομέων άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου χαρτογραφεί τη φθίνουσα σημασία των ορυκτών καυσίμων στον υπολογισμό της οικονομικής ανάπτυξης που υπηρετεί τον κόσμο για δεκαετίες.

 

Οι αντιδράσεις των ακτιβιστών του κλίματος

Η έκθεση στην οποία αναφερόμαστε, προσδιορίζει επίσης ένα νέο παράγοντα στην κατηγορία «φωνές της κοινότητας και του κλίματος».

Στην αρχή απορρίφθηκαν, αυτές οι φωνές (επιστημονικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, κοινοτικές και επιχειρηματικές) που έχουν ως προτεραιότητά τους την κλιματική αλλαγή.

Μερικοί υπερασπίζονται τις κοινότητες που πλήττονται από τοξική ρύπανση. Άλλοι έχουν δημιουργήσει καινοτόμα εργαλεία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Άλλοι πάλι βλέπουν την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα ως δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Συνολικά, αυτές οι φωνές έχουν σχηματίσει μια εναλλακτική, ακόμη εξελισσόμενη άποψη για μια βιώσιμη οικονομία και επιστρατεύουν τα απαραίτητα εργαλεία για να αμφισβητήσουν τις δήθεν μονοπωλιακές ρυθμίσεις ενέργειας που έχουν υποστηρίξει τη χρήση ορυκτών καυσίμων για δεκαετίες.


Πετυχημένα σχέδια του 1960 - Αποτυχίες του 2000

Η τρέχουσα ιστορία ξεκινά τη δεκαετία του 1960, καταγράφοντας 40 χρόνια ανάπτυξης άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου που τροφοδοτούν την παγκόσμια οικονομία με αυξανόμενα τριμηνιαία έσοδα και μερίδιο αγοράς. Επιπλέον παρέχουν σημαντική συνεισφορά στον παγκόσμιο πλούτο, τις συντάξεις και τα θεσμικά ταμεία.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν ένα σχέδιο επέκτασης της χρήσης άνθρακα με γνώμονα την αγορά 151 νέες μονάδων.

Αυτό το σχέδιο όπως και άλλα που αφορούσαν την έναρξη μιας νέας χρυσής εποχής άνθρακα απέτυχαν εν μέσω μιας σειράς οπισθοδρομήσεων στην αγορά και αυξανόμενων ανησυχιών του κοινού.

Σήμερα, τα εργοστάσια άνθρακα είναι πιστωτικά αρνητικά και οι επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο είναι παρακμάζουζες.

Η αλληλεπίδραση των δυνάμεων της αγοράς και οι οργανωμένες φωνές της κοινότητας και του κλίματος υπονόμευσαν πλήρως τα σχέδια ανάπτυξης του άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η θέση του άνθρακα προσθέτει αρνητικά στοιχεία στα προφίλ κινδύνου της εταιρείας.

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (πιο ισχυρός και σημαντικός παράγοντας σε κάθε οικονομικό λογισμό) χάνουν επίσης την ανταγωνιστική θέση τους, την αποτίμηση στην αγορά, τη ζήτηση και τη λαϊκή υποστήριξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ_9.png

Το κλίμα έχει γίνει η δική του κατηγορία κινδύνου

Οι εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, έχουν περάσει όλοι στην αρένα… της συνολικής πιστωτικής ανάλυσης, αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής σε παραδοσιακούς τομείς κινδύνου (ρυθμιστικούς, νομικούς, οικονομικούς, χρηματοοικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς).

Το ζήτημα έχει πάρει τέτοιο μέγεθος που το κλίμα έχει γίνει η δική του κατηγορία κινδύνου.

Η διάβρωση της ζήτησης για ορυκτά καύσιμα μειώνει τα έσοδα, οι νέες ενεργειακές ευκαιρίες που οδηγούνται από τεχνολογίες εξοικονόμησης κόστους αντικαθιστούν τα ορυκτά καύσιμα και η ενεργειακή μετάβαση είναι μια ιστορία υπό κατασκευή.

Συνολικά, η κλιματική αλλαγή είναι ένας οικονομικός κίνδυνος. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι απαιτούν οικονομικές ενέργειες για τη διαχείριση ή την εξάλειψή τους.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_14.png


Κρίσιμο μέλλον για οίκους αξιολόγησης και περιβαλλοντολόγους

Τα επόμενα βήματα για την αγορά, τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τις φωνές της κοινότητας και του κλίματος θα είναι εξαιρετικά σημαντικά.

Η αγορά είναι πιθανό να συνεχίσει να επιβραβεύει επενδύσεις με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και χωρίς ορυκτά.

Είναι επίσης πιθανό να αρχίσει να τιμωρεί τις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα. Ακόμη και οι περιοδικές αυξήσεις των τιμών (αν και προσωρινά ωφέλιμες για τους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων) φαίνονται τώρα μέσα από το πρίσμα της αστάθειας, του πληθωρισμού, της κοινωνικής αναστάτωσης και της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.

Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να βελτιώσουν αυτά τα νέα πρότυπα καθώς τα εφαρμόζουν.

Από την πλευρά τους, οι φωνές της κοινότητας και του κλίματος έχουν ένα πολύ πιο περίπλοκο έργο.

Η αποστολή τους αλλάζει (αναπόφευκτα).

Από τη συγκέντρωση των γεγονότων και την εστίαση της παγκόσμιας προσοχής στην κλιματική αλλαγή, στο να έχουν επιλογές δύσκολες και αντιφατικές με  αβέβαια αποτελέσματα.


Οι οργανισμοί αξιολόγησης επηρεάζουν την πολιτική

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας εξυπηρετούν μια πολύ συγκεκριμένη λειτουργία στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Αποτελούν ένα ευρύ αναλυτικό εργαλείο που αξιολογεί την ικανότητα μιας επιχείρησης να αποπληρώσει χρέος.

Αυτό το έγγραφο καθιστά σαφές ότι η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει το πιστωτικό τοπίο, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου που διαδραματίζουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στη διαδικασία διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής.

Περιγράφει επίσης πώς τα εξελισσόμενα σχόλια και οι εκτιμήσεις κινδύνου από τους πιστωτικούς οργανισμούς αντικατοπτρίζουν τη συνεχή διάβρωση της πιστοληπτικής ικανότητας των εταιρειών άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης