Ενέργεια

ΥΠΕΝ: Πώς θα μοιραστεί ηλεκτρικός χώρος 2,5 GW σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά, αγρότες

ΥΠΕΝ: Πώς θα μοιραστεί ηλεκτρικός χώρος 2,5 GW σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά, αγρότες
Τουλάχιστον το 20% του διαθέσιμου περιθωρίου ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών, ανά σύστημα ΜΔΝ, θα διατίθεται σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς, με ανώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος
Σε ανακατανομή του ηλεκτρικού χώρου, ο οποίος είχε δεσμευθεί στα ηλεκτρικά δίκτυα της χώρας πριν από ενάμιση χρόνο προχωρά το ΥΠΕΝ. Σύμφωνα με ρυθμίσεις οι οποίες έχουν περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που τέθηκε το μεσάνυχτα του Σαββάτου σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για τα 10 MW (μεγαβάτ) από κάθε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή συνολικά περίπου 2,5 GW (γιγαβάτ) σε όλη τη χώρα που είχαν δεσμευθεί το καλοκαίρι του 2022.

Αυτός ο επιπλέον ηλεκτρικός χώρος, ακόμη και σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα (εκτός των μη διασυνδεδεμένων νησιών - ΜΔΝ), είχε τότε κατανεμηθεί κατά 40% στα νοικοκυριά, κατά 30% σε αγρότες και κατά 30% στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα (μεταποίηση, εμπορικές - τουριστικές επιχειρήσεις, βιομηχανία κλπ.) για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών. Όμως, καθώς οι προτεραιότητες έχουν πλέον αλλάξει, έπρεπε να βρεθεί περισσότερος ηλεκτρικός χώρος για την παραγωγική δύναμη της χώρας, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έργα ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοπαραγωγούς ενέργειας που δε διοχετεύουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Έτσι, σύμφωνα με την προωθούμενη ρύθμιση, από τα 10 MW του κάθε Υποσταθμού τα 6MW θα κατανεμηθούν ως εξής:
Έως και 3 MW (μεγαβάτ) σε σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από τους αυτοπαραγωγούς και αφορούν οικίες (νοικοκυριά), συμπεριλαμβανομένων σταθμών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων

Έως και 3 MW σε σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον πρωτογενή τομέα (αγρότες)
Για τη διάθεση του συγκεκριμένου περιθωρίου, ο Διαχειριστής του Δικτύου θα χορηγεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης (όπου υφίστανται) ή Συμβάσεις Σύνδεσης με ανώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος για τα νοικοκυριά τα 10, 8 KW (κιλοβάτ) ανά παροχή κατανάλωσης ενώ για τους αγρότες τα 50 kW. Εάν το περιθώριο κάποιας κατηγορίας εξαντληθεί, ο Διαχειριστής θα μπορεί να αξιοποιεί περιθώριο από την άλλη κατηγορία.

Τα υπόλοιπα 4 MW του περιθωρίου ανά Υποσταθμό για τους σταθμούς αυτοπαραγωγής θα αφορούν τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα (βιομηχανία, βιοτεχνίες, εμπορικές επιχειρήσεις, γραφεία κλπ.), τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και τις Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών. Για τη διάθεση του συγκεκριμένου περιθωρίου στα δίκτυα, ο Διαχειριστής θα χορηγεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης (όπου υφίστανται) ή Συμβάσεις Σύνδεσης με ανώτατο όριο εγκατεστημένης τα 200 kW.

 Σταθμοί αυτοπαραγωγής ενεργειακού συμψηφισμού

Ειδικά για σταθμούς αυτοπαραγωγής ενεργειακού συμψηφισμού που θα υλοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, καθώς και από Δήμους και Περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων, των δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων, το όριο ισχύος ορίζεται στα 100 kW.

Εάν το περιθώριο ενός εκ των κατηγοριών εξαντληθεί, ο Διαχειριστής θα μπορεί και σε αυτές τις περιπτώσεις να ανακατανέμει το περιθώριο, διασφαλίζοντας για κάθε περίπτωση ελάχιστο διαθέσιμο περιθώριο υποδοχής ισχύος 1 MW.

Αν το περιθώριο απορρόφησης ισχύος των 10 MW ανά Υποσταθμό εξαντληθεί, ο Διαχειριστής θα εξετάζει τα δεδομένα και εφόσον είναι τεχνικά εφικτό θα μπορεί να επεκτείνει το περιθώριο ανά μετασχηματιστή (και όχι μόνο ανά υποσταθμό) υψηλής και μέσης τάσης.

Περιθώρια στα νησιά

Τουλάχιστον το 20% του διαθέσιμου περιθωρίου ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών, ανά σύστημα ΜΔΝ, θα διατίθεται σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς, με ανώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος
α) τα 10,8 kW, ανά παροχή κατανάλωσης, και αφορούν οικιακές χρήσεις (νοικοκυριά), συμπεριλαμβανομένων σταθμών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων και
β) τα 50kW ανά παροχή κατανάλωσης, και αφορούν τον πρωτογενή τομέα, καθώς και τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα (λοιπές χρήσεις), Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών.

Αν η συνολική ισχύς που έχει δεσμευτεί για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ανά σύστημα ΜΔΝ δεν ξεπερνά το 10% του συνολικού περιθωρίου ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών στο σύστημα αυτό, ο Διαχειριστής ΜΔΝ θα μπορεί να χορηγεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης και Συμβάσεις Σύνδεσης, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου περιθωρίου ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών του αντίστοιχου συστήματος ΜΔΝ και μέχρι κάλυψης του ποσοστού.

Άλλες προβλέψεις του νομοσχεδίου

Επιπλέον, στο νομοσχέδιο προβλέπεται για υφιστάμενους εν λειτουργία χρήστες του δικτύου Μέσης Τάσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) ότι, μετά από υπόδειξη του Διαχειριστή του Δικτύου, θα υποχρεούνται να ελέγξουν και να αναβαθμίσουν ή να αντικαταστήσουν, με δικές τους δαπάνες τα μέσα ζεύξης και προστασίας και τον λοιπό εξοπλισμό των ηλεκτρικών τους εγκαταστάσεων για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασής τους λόγω σχεδιαζόμενης αύξησης της στάθμης βραχυκύκλωσης του δικτύου της περιοχής στα 350 MVA, από τον Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ.

Ακόμη, από την έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων, η υποβολή νέων αιτήσεων σε ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή, επιτρέπεται αποκλειστικά για τις περιπτώσεις σταθμών ΑΠΕ του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», σταθμών ΑΠΕ με ισχύ μέχρι 30 kW που αναπτύσσονται από αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτικών χρήσεων, σταθμών ΑΠΕ από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς καθώς και σταθμών ΑΠΕ που αναπτύσσονται αποκλειστικά, για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή ένδεια.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης