Επιχειρήσεις

Η RSM στο Delphi Economic Forum

Η RSM στο Delphi Economic Forum

Ευρωπαϊκή Κεφαλαιαγορά, Επιτόκια, και κουλτούρα συγχωνεύσεων οι κύριοι άξονες των ομιλιών

Τον αντίκτυπο των επιτοκίων στην παγκόσμια οικονομία, τη ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς και τη δημιουργία κουλτούρας συγχωνεύσεων για συνεχή ανάπτυξη ανέλυσε η ομάδα ανώτατων στελεχών της RSM, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό που συμμετείχε στο Delphi Economic Forum 2024.

Μαζί με την RSM Greece, συμμετείχαν στο Φόρουμ στελέχη από τις εταιρίες -μέλη RSM US, RSM UK, RSM Canada, RSM Germany, εκπροσωπώντας το 6ο μεγαλύτερο δίκτυο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων παγκοσμίως σε μια σειρά από πάνελ και συνεντεύξεις, συζητώντας καίρια θέματα τόσο της παγκόσμιας όσο και της ελληνικής οικονομίας.

Συμβάλλοντας στη κεντρική θεματολογία του Φόρουμ «The Great Transition», τα στελέχη της RSM μοιράστηκαν τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις εμπειρίες τους, κάνοντας πράξη το σκοπό του δικτύου παγκοσμίως, Instilling Confidence in a World of Change.

Η συμμετοχή των στελεχών της RSM σε καίριες συζητήσεις

Ο κ. Joe Brusuelas, Principal & Chief Economist RSM US στο panel discussion με θέμα Capital Markets & Capital Market Union και με συνομιλητές τους κ. Thomas Wieser, Non-Resident Fellow του Bruegel και ex-president του Euroworking Group, κ. Kaidi Ruusalepp, ιδρύτρια και CIO της Venturebeam, κ. Απόστολο Γκουτζίνη, Partner Milbank LLP.

Αναλυτικά, ο κ. Joseph Brusuelas, Principal & Chief Economist RSM US LLP κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στο μέτωπο των επιτοκίων διεθνώς, αλλά και στο ρόλο που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «Η δημιουργία μιας ενοποιημένης Ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς προκύπτει τόσο ως κάτι απαραίτητο όσο και επιθυμητό. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας, η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με υψηλά επιτόκια, καθώς επίσης φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ξένα κεφάλαια. Καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχεδιάζει μειώσεις στα επιτόκια, η υιοθέτηση αυτής της ευκαιρίας για οικονομικότερο κεφάλαιο αποτελεί γεγονός καίριας σημασίας».

Ξεκαθάρισε παράλληλα πως, ακόμα και αν τα πράγματα οδεύουν προς την σωστή κατεύθυνση η ΕΚΤ θα συνεχίζει να δίνει τον ρυθμό στις αγορές μέσω της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της  ομιλίας του έδωσε ξεχωριστή έμφαση στην πράσινη μετάβαση, στην ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και στη χρηματοδότηση των αναγκών αυτών.

Ο κ. Βασίλης Πετίνης, Managing Partner της RSM Greece στο panel discussion με θέμα The M&A Mosaic: Crafting an Ecosystem for Collaborative and Impactful Deals, και με συνομιλητές τους κ. Θεόφιλο Βασιλειάδη, CEO του Kariera Group, κ. Απόστολο Αποστολάκη, Founder and Partner, VentureFriends, κ. Άννα Μαντά, Partner της Karatzas & Partners, κ. Τάσο Ζάχο, CEO και Editor in Chief, Fortune Greece.

Από την πλευρά του, ο κ. Βασίλης Πετίνης, Managing Partner της RSM Greece έδωσε αρχικά μία γενική εικόνα της πορείας των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ελλάδα και την επίδραση των υφιστάμενων μακροοικονομικών παραμέτρων σε αυτές. Ειδικότερα, η RSM Greece τα τελευταία δύο χρόνια έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περισσότερες των 20 συναλλαγών με equity value άνω των 800 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κύριο Πετίνη, «Μια πετυχημένη συγχώνευση προϋποθέτει ένα αποτελεσματικό post merger integration. Η ουσιαστική ενσωμάτωση μετά τη συγχώνευση είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα της διαδικασίας και αυτό που ως εξωτερικοί σύμβουλοι μπορούμε να προσδώσουμε πολυεπίπεδη αξία. Απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός του πλάνου 100 ημερών στο οποίο θα εξειδικεύονται το όραμα, οι στόχοι, οι αξίες, οι συνέργειες και πώς αυτές θα επιτευχθούν. Η υποστήριξη από ένα PMO Office που θα παρακολουθεί την ενσωμάτωση, τις προτεραιότητες και την συνεχή επικοινωνία σε όλο τον οργανισμό, θα διασφαλίσει την τήρηση του πλάνου. Σε αυτό το πλαίσιο, το σημαντικότερο στοιχείο για μια επιτυχημένη συναλλαγή είναι η δημιουργία της κατάλληλης κουλτούρας – όχι της κουλτούρας της μεγαλύτερης εταιρίας -  που θα συνάδει με τα στρατηγικά πλεονεκτήματα και τους μακροχρόνιους στόχους, έτσι ώστε οι συγχωνευμένες επιχειρήσεις να συνεχίσουν ως ένας ενιαίος οργανισμός την αναπτυξιακή τους πορεία.»

Παράλληλα, εστίασε στο ρόλο του Χρηματιστηρίου, όπου παρά τις δυσκολίες του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, είχε μια σημαντική σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ τόνισε πως εντός του 2023 στην Ελλάδα επενδύθηκαν  6 δισ. ευρώ για πάνω από 120 σημαντικές συναλλαγές.

Τέλος, έγινε αναφορά στα κίνητρα που έχουν δοθεί για συγχωνεύσεις και των λόγων που αρκετές συγχωνεύσεις αποτυγχάνουν.

Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερε πως «το υφιστάμενο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων δεν έχει δώσει ουσιαστικά κίνητρα για συγχωνεύσεις. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι συναλλαγές δεν είναι στο DNA των Ελληνικών επιχειρήσεων νοουμένου ότι φοβούνται ότι συγχώνευση σημαίνει «χάνω την επιχείρηση μου», οι υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις φαίνεται ότι δεν έχουν βοηθήσει ουσιαστικά και κινητοποιήσει τις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις να αντιληφθούν τη συνολική και μακροχρόνια αξία μιας συγχώνευσης.»

Σημειώνεται ότι, πέρα από τη συμμετοχή ως ομιλητές σε επιδραστικά πάνελ, τα στελέχη της RSM είχαν την δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και εκτιμήσεις για την οικονομία με κορυφαία στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, έλαβαν μέρος σε μια σειρά από εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Φόρουμ, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών και αναλύσεων προς όφελος των συνεργατών της εταιρείας.

Πληροφορίες για την RSM - Η RSM είναι το 6ο μεγαλύτερο δίκτυο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο, με 820 γραφεία σε πάνω από 120 χώρες και περισσότερα από 64.000 στελέχη.

Η RSM Ελλάδος είναι το μέλος της RSM για την Ελλάδα.

Η Εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες την καθιστούν βασικό συνεργάτη των πελατών της στην αναπτυξιακή τους πορεία και περιλαμβάνουν υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών, Λογιστικών και Φοροτεχνικών Συμβουλών, Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων (χρηματοοικονομικών, διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου κλπ), καθώς και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Υπηρεσίες Μισθοδοσίας και Υπηρεσίες Εργατικών και Ασφαλιστικών Συμβουλών. Τα στελέχη μας έχουν περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους, όπως των τραπεζών, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των τροφίμων, της υγείας με παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η RSM είναι μέλος του “Forum of Firms”.

Ο σκοπός του Forum αυτού είναι η προώθηση προτύπων υψηλής ποιότητας οικονομικών και ελεγκτικών πρακτικών διεθνώς.

 www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης