Τελευταία Νέα

Περιορισμοί ισχύος και Αποζημιώσεις στην βουλή: Τι ζήτησαν ΑΔΜΗΕ, ΕΣΗΑΠΕ και ΠΟΣΠΗΕΦ

Περιορισμοί ισχύος και Αποζημιώσεις στην βουλή: Τι ζήτησαν ΑΔΜΗΕ, ΕΣΗΑΠΕ και ΠΟΣΠΗΕΦ
Που επικεντρώθηκαν Μπουλαξής, Σεϊμανίδης και Παναγής

Το θέμα των περιορισμών ισχύος και των αποζημιώσεων, κυριάρχησαν στις τοποθετήσεις των φορέων που συζήτησαν χθες το νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας στη Βουλή.
Ο ΑΔΜΗΕ ζήτησε ο μηχανισμός αντιστάθμισης να ισχύσει από τις αρχές του 2024 αφου ήδη γίνονται σημαντικές περικοπές, ο ΕΣΗΑΠΕ ζήτησε να αναρτώνται με διαφάνεια οι περικοπές που γίνονται και ο ΠΟΣΠΗΕΦ αναφέρθηκε στο πρόβλημα που δημιουργείται στα δάνεια το χρονικό όριο 31/08/2024 για να κατασκευαστούν τα έργα για να μη χάσουν την εγκεκριμένη ταρίφα.

Ειδικότερα, εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ ο κ. Νικόλαος Μπουλαξής, Γενικός Διευθυντής Ρυθμιστικής Πολιτικής ΑΔΜΗΕ αναφέρθηκε στο πλαίσιο που επιχειρείται να θεσπιστεί για τις περικοπές, την διαχείριση του ηλεκτρικού χώρου και των σταθμών ΑΠΕ που έχουμε.  Όπως είπε είναι μία προσπάθεια να ενσωματωθούν κυρίως τα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού του 943/2019 και κυρίως τα άρθρα 12 και 13 που αφορούν αυτή τη διαχείριση.

Είπε ότι ο ΑΔΜΗΕ συμφωνεί με την εισαγωγή ενός τέτοιου πλαισίου, το οποίο αυξάνει τα εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να διαχειριστεί το σύστημα της χώρας. Ειδικά αναφέρθηκε στην ανάγκη για εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης σε άλλους σταθμούς κυρίως το δίκτυο διανομής που σήμερα δεν υπάρχουν με αποτέλεσμα να έχουμε μη ορθολογική διαχείριση των σταθμών.

Σημείωσε ότι η τεχνική αυτή αδυναμία εισάγει μια διάκριση μεταξύ των σταθμών, κόβονται άλλοι περισσότερο και άλλοι καθόλου και γι’ αυτό σωστά εισάγεται ο μηχανισμός αντιστάθμισης που προβλέπεται στο άρθρο 109 παράγραφος 5. Όπως είπε ο ΑΔΜΗΕ ζητάει την επέκταση αυτού του μηχανισμού αφού αναγνωρίζεται αυτή η τεχνική αδυναμία ήδη από το νόμο και πριν από την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται να καθιερώσει το πλαίσιο, ήδη δηλαδή από τις αρχές του 2024 που είναι κάπως έντονες οι περικοπές.

Σημείωσε ότι «η επέκταση αυτού του μηχανισμού θα πρέπει να γίνει και για άλλες περιπτώσεις που ο ίδιος ο Κανονισμός 943 προβλέπει για αποζημίωση εκείνων που θεμελιώνουν δικαιώματα, όχι όλων και όχι σε κάθε αγορά κυρίως στην αγορά ανακατανομής και πραγματικού χρόνου».

Για το άρθρο 113 που αφορά την επέκταση του συστήματος σε νησιά με 400 KW διασύνδεση, είπε ότι η πρόβλεψη της καταβολής των ποσών από τον ΑΔΜΗΕ στους παραγωγούς που φτιάχνουν το δίκτυο σε πολύ πρώιμο στάδιο είναι ένα σημείο που πρέπει κάπως να βελτιωθεί ώστε αυτή η καταβολή να γίνει σε επόμενο στάδιο πιο ώριμης κατασκευής των έργων και με ταυτόχρονη ένταξη των ποσών στην περιουσιακή βάση του ΑΔΜΗΕ για να μην καταβάλλει ποσά χωρίς να ανακτά τίποτα από αυτά και όπως γίνεται και για τα υπόλοιπα έργα ίσως σε επόμενο στάδιο της παραλαβής των έργων.

ΕΣΗΑΠΕ: Διαφάνεια και ενημέρωση για τις περικοπές

Ο Σάββας Σεϊμανίδης Συντονιστής Δραστηριοτήτων του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ) αναφέρθηκε στην ανάγκη για λόγους ενίσχυσης της διαφάνειας στο θέμα των περικοπών να υπάρχει μία πρόβλεψη οι διαχειριστές να αναρτούν σε κατάλληλο χρόνο στους δικτυακούς τους τόπους πληροφορίες και δεδομένα για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε κάθε σταθμό ΑΠΕ σε επαρκή λεπτομέρεια.

Όπως είπε είναι ανάγκη να είναι δυνατή η επεξεργασία και η αξιολόγησή τους από κάθε ενδιαφερόμενο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τους επιβαλλόμενους περιορισμούς ανά σταθμό και ανά κατηγορία σταθμών σε σχέση με τους υπόλοιπους σταθμούς και τις υπόλοιπες κατηγορίες σταθμών, καθώς και το ποσοστό αριθμού σταθμών που δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόβλεψη του νόμου, η εντολή περιορισμού έγχυσης να θεωρείται και η αποσύνδεση εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού μονάδων ΑΠΕ για λόγους που σχετίζονται με την αξιοπιστία ή την ασφάλεια λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το μέτρο της αποσύνδεσης, τόνισε, που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται αυθαίρετα και απροειδοποίητα προξενεί φθορά στους εξοπλισμούς και εγείρει ζητήματα ασφαλείας των εξοπλισμών και του προσωπικού.

Και επεσήμανε ότι η αποσύνδεση μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικά έκτακτες και σπάνιες περιπτώσεις ως ύστατο μέτρο προστασίας της ασφάλειας του συστήματος και υπό την προϋπόθεση ότι η ανάγκη της προήλθε, λόγω ξαφνικής μεταβολής των συνθηκών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί. Δεν θα πρέπει, λοιπόν, σημείωσε «να υπάρχει ως δυνατότητα υπό κανονικές συνθήκες και θα πρέπει να απαγορευθεί η καταχρηστική εφαρμογή τους».

Επίσης σχετικά με τους λειτουργικούς περιορισμούς για την αύξηση των περιθωρίων ισχύος ΑΠΕ, τόνισε ότι δεν πρέπει να εφαρμόζονται στατικοί περιορισμοί στους αιολικούς σταθμούς, καθώς τα έργα αιολικής ενέργειας είναι πολύτιμοι πάροχοι βραδινής ενέργειας και έρχονται και εξισορροπούν το συγκεντρωμένο προφίλ παραγωγής φωτοβολταϊκών.

Και υπογράμμισε ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ηλεκτρικής ενέργειας 2019/943, σε συνδυασμό βεβαίως με το ειδικότερο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να αποτελεί πυλώνα της εισήγησης της ομάδας διοίκησης έργου προς τον ΥΠΕΝ για την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης που θα εξειδικεύει τις ρυθμίσεις για τους περιορισμούς παραγωγής και τις αποζημιώσεις των σταθμών ΑΠΕ.

Και σημείωσε ότι πρέπει να προσδιοριστεί, σαφώς, ο χρόνος έναρξης καταβολής των αποζημιώσεων στους παραγωγούς ΑΠΕ που τις δικαιούνται.
Ζήτησε να θεσπιστούν χρονικά σημεία όπου θα ενημερώνονται οι παραγωγοί ΑΠΕ για την πορεία των εργασιών της ομάδας διοίκησης έργου, μέσω τακτικών συναντήσεων με τους συλλογικούς φορείς των ΑΠΕ και να γίνεται διάλογος. Αυτό, όπως είπε είναι πολύ σημαντικό για την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των έργων, όχι μόνο αυτών που λειτουργούν, αλλά και για τις επενδυτικές αποφάσεις που είναι να ληφθούν για καινούργια έργα.

Τέλος, πρότεινε ο μηχανισμός αντιστάθμισης περικοπών ΑΠΕ μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ να πρέπει να είναι υποχρεωτικός και όχι προαιρετικός. Η αντιστάθμιση γίνεται μέσω χρεώσεων που επιβάλλονται σε σταθμούς ΑΠΕ οι οποίοι δεν δύνανται να εφαρμόσουν, λόγω τεχνικής αδυναμίας, τους ανωτέρω περιορισμούς και όπως είπε είναι ένα δίκαιο μέτρο που πρέπει να ληφθεί.

Σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις μέχρι να καθοριστεί το πλαίσιο των περιορισμών παραγωγής ΑΠΕ, τόνισε ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι αυτές οι μεταβατικές διατάξεις διέπονται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό.

ΠΟΣΠΗΕΦ: Θα βρεθούν στον αέρα χιλιάδες εγκεκριμένα δάνεια

Ο Ιωάννης Παναγής (Πρόεδρος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ(ΠΟΣΠΗΕΦ) τόνισε ότι με τα νέα δεδομένα δημιουργείται μια νέα εικόνα και μια άλλη νέα πραγματικότητα στο ενεργειακό γίγνεσθαι.

Σημείωσε ότι με τον νόμο 5037/2023 είχε δοθεί ένας ορίζοντας διετίας όπου εκεί βασικά υπήρχε και το συγκεκριμένο πλαίσιο των αποζημιώσεων των εξαιρουμένων φωτοβολταϊκών σταθμών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, εκατοντάδες επιχειρήσεις μπήκαν στη λογική να έχουν εγκρίνει δανειοδοτήσεις από τις τράπεζες. Πλέον όμως από τις 31/08/2024 όσοι δεν μπορέσουν και δεν κατασκευάσουν τα έργα τους μέχρι τότε πλέον χάνουν την συγκεκριμένη ταρίφα κάτι που δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα και μια τεράστια ανατροπή.

Όπως είπε «αυτό αποτελεί και μια αιφνίδια αλλαγή και δεν τιμά καταρχάς και την ηγεσία του Υπουργείου, όπου πριν ακόμη κλείσουμε ένα έτος του ήδη ισχύοντος νόμου ερχόμαστε να τον αλλάξουμε, ερχόμαστε να τον τροποποιήσουμε». Σημείωσε ότι αυτή η αλλαγή θα προκαλέσει και πανικό στο τραπεζικό σύστημα, καθώς οι τράπεζες θα θεωρήσουν εξαιρετικά επικίνδυνη μία δανειοδότηση, αφού το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης είναι πάρα πολύ μικρό και θα βρεθούν στον αέρα χιλιάδες εγκεκριμένα δάνεια ή μερικώς εκταμιευμένα δάνεια και θα πρέπει να επιστρέψουν και χρήματα τα οποία ήδη έχουν εκταμιευθεί.

Γι αυτό και ζήτησε να μην υπάρξει καμία περαιτέρω μείωση μέχρι το τέλος του 2024, γιατί με το νέο τοπίο που έχει διαμορφωθεί μετά και τις περικοπές, αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζητήματα στη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επενδύσεων.

Ο κ. Παναγής αναφέρθηκε και στο άρθρο 110 παράγραφος 6, που προβλέπει 6 μήνες για την εγκατάσταση εξοπλισμού περιορισμού ισχύος και ζήτησε αυτή τουλάχιστον να ξεκινά από την ημερομηνία που ο ΔΕΔΔΗΕ θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό ή τουλάχιστον που θα δημοσιοποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που θα πρέπει να συνδεθεί με την υποδομή του ΔΕΔΔΗΕ που σήμερα δεν υπάρχει ή δεν μας είναι γνωστό. Τόνισε ότι μπορεί ο ΔΕΔΔΗΕ να μην εγκαταστήσει στους επόμενους έξι μήνες την υποδομή ή να μην ενημερώσει τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθμών για τις προδιαγραφές του εξοπλισμού που απαιτείται. Σε αυτή, λοιπόν, την περίπτωση τα διασυνδεδεμένα έργα ΑΠΕ θα τιμωρηθούν γιατί δεν έχουν εγκαταστήσει τον εξοπλισμό, κάτι για το οποίο όμως δεν θα είναι υπεύθυνοι αλλά θα είναι υπόλογοι.

Και επανέλαβε ότι θα πρέπει να ξεκινά η μέτρηση του εξαμήνου από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης φωτοβολταϊκού σταθμού ενημερωθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ για τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που θα πρέπει να προμηθευτεί ο ιδιοκτήτης φωτοβολταϊκού σταθμού.
Τέλος ζήτησε ο ΔΕΔΔΗΕ λόγω απώλειας μηχανισμού μείωσης έκχυσης παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο να εξαιρεθεί στην παρούσα φάση από το κομμάτι των περικοπών.

Και όπως εξήγησε λόγω της έλλειψης μηχανισμού set point από τον διαχειριστή του ΔΕΔΔΗΕ γίνονται περικοπές στο δίκτυο οι οποίες έχουν να κάνουν, όχι με περιορισμό έκχυσης αλλά κατεβάζοντας διακόπτες σε μικρομεσαίες επενδύσεις. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο αυτό, επειδή δεν υπάρχει και ο ανάλογος μηχανισμός, καταλύεται η αρχή της ισονομίας και δυστυχώς γίνεται σε συγκεκριμένα μόνο έργα, με αποτέλεσμα κάποιοι να μένουν στο απυρόβλητο και κάποιοι από άλλα να βαίνουν καταστροφικά σε μία νέα τάξη πραγμάτων.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης