Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Όλοι κατά της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για τα 15λεπτα - Ζητούμενο η ευελιξία

Όλοι κατά της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για τα 15λεπτα - Ζητούμενο η ευελιξία
Με διαφορετικά επιχειρήματα αλλά κατά της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί

Σοβαρότατες επιφυλάξεις εκφράζονται από το σύνολο των μεγάλων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για τρόπο εισαγωγής των 15λεπτών προϊόντων στη διαδικασία επίλυσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Elpedison και Ηρών για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικά επιχειρήματα ζητούν επί της ουσίας από τον ΑΔΜΗΕ να λύσει τα προβλήματα πολυπλοκότητας που προκύπτουν σε ότι αφορά την Αγορά Εξισορρόπησης και να προωθήσει τα 15λεπτα προϊόντα κατά τρόπο ώστε να ενισχύεται η ευελιξία και να μην οδηγηθούν σε απώλειες εσόδων οι μονάδες παραγωγής.

H ΔΕΗ

Η ΔΕΗ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην πρόταση του ΑΔΜΗΕ για κατάργηση, ή για περιορισμό, της συμμετοχής στην Αγορά Εξισορρόπησης των Μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων. Ενώ στην ίδια κατεύθυνση διαφωνεί και η Elpedison επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στις μονάδες εναλλακτικού καυσίμου.

Αναλυτικότερα η ΔΕΗ χαρακτηρίζει ως τεχνικό το πρόβλημα που έχει ανακύψει σε ότι αφορά την πολυπλοκότητας του μοντέλου επίλυσης της αγοράς και σημειώνει ότι η επίλυση του «είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΑΔΜΗΕ» ο οποίος αντί να το λύσει θέτει εκτός Αγοράς Εξισορρόπησης συγκεκριμένες μονάδες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά πέραν του γεγονότος ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν επιτυγχάνει να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα, προτείνει μια λύση που αντιβαίνει στην ισότιμη και με όρους αγοράς συμμετοχή των μονάδων. Επίσης θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος χειρισμός ενδεχομένως να δημιουργήσει αναντιστοιχία μεταξύ των σταδίων του επιχειρησιακού σχεδιασμού (ΔΕΠ) και της πραγματικής λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Η Elpedison

Από την πλευρά της η Elpedison θέτει το αντίστοιχο θέμα αλλά για τις μονάδες που διαθέτουν εναλλακτικό καύσιμο. Σύμφωνα με την Elpedison η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ δημιουργεί ρυθμιστικό κενό σχετικά με την συμμετοχή των μονάδων αυτών στην Αγορά Εξισορρόπησης και σημειώνει ότι η κατάργηση τους ως εικονικές οντότητες στη ΔΕΠ, θα αποκλείσει τη δυνατότητα υποβολής προσφορών για την ανάκτηση του κόστους λειτουργίας τους με το εναλλακτικό καύσιμο.

Μάλιστα η Elpedison προσθέτει ότι σε αντίθεση, με τις μονάδες συνδυασμένου κύκλου πολλαπλών αξόνων, οι μονάδες με εναλλακτικό καύσιμο δεν επιβαρύνουν την επίλυση του αλγορίθμου, καθώς εξαιρούνται από τη συμμετοχή στη λύση εκτός αν τεθεί συγκεκριμένο επίπεδο συναγερμού από τον ΔΕΣΦΑ.

O Mυτιληναίος

Από την πλευρά της η Μυτιληναίος εκφράζει την έντονη αντίθεση της στη μείωση του μέγιστου αριθμού βημάτων προσφορών ενέργειας και ισχύος εξισορρόπησης από 10 σε 4. Όπως επισημαίνει με τη μείωση του αριθμού των βημάτων μειώνεται η ικανότητα βελτιστοποίησης της υποβολής προσφορών των συμμετεχόντων, ιδιαίτερα για τις νέες μονάδες παραγωγής που η εγκατεστημένη ισχύς τους είναι της τάξεως των 800 MW. Εξηγεί σε ότι εφόσον ένα βήμα προσφοράς προβλέπεται υποχρεωτικά στο τεχνικό τους ελάχιστο (200-300 MW), απομένουν περίπου 500-600 MW για να προσφερθούν με μόλις 3 βήματα.

Σύμφωνα με την Μυτιληναίος πρόταση αυτή, καταλήγει σε αριθμό βημάτων μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται για τον υπερεθνικό ανταγωνισμό κατά τη συμμετοχή στις κοινές πανευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI/PICASSO και προτείνει ο ΑΔΜΗΕ να εξετάσει όλες τις δυνατότητες, έτσι ώστε ο αριθμός των βημάτων να παραμείνει ως έχει, δηλαδή στα 10 βήματα και αν αυτό δεν είναι εφικτό, η όποια μείωση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αριθμό βημάτων μικρότερο των 8.

Συνολικά, η Μυτιληναίος σημειώνει ότι οι τροποποιήσεις στον αλγόριθμο ΔΕΠ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζουν, ότι οι συμμετέχοντες θα λειτουργούν εντός ενός ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο δε θα περιορίζει την αποδοτικότητά τους, και ως εκ τούτου την αποδοτικότητα της αγοράς εν συνόλω.

Σε ότι αφορά δε τα ζήτημα που προκύπτουν από τη μείωση των μονάδων που θα λαμβάνονται υπόψη κατά την επίλυση της ΔΕΠ, η Μυτιληναίος υπενθυμίζει ότι σύντομα πέραν των υφιστάμενων μονάδων θα συμμετέχουν στην Αγορά Εξισορρόπησης χαρτοφυλάκια ΑΠΕ, Απόκρισης Ζήτησης, μονάδων Αποθήκευσης. Ως εκ τούτου, η μείωση του αριθμού των μονάδων που συμμετέχουν μπορεί να θεωρηθεί ως πρόσκαιρη, επιλύοντας τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν με τα σημερινά δεδομένα, αγνοώντας μελλοντικές ανάγκες που αναμένεται να προκύψουν.

Η Ήρων

Τέλος η Ήρων σε ότι αφορά τον αριθμό των βημάτων ζητεί την αύξηση τους από 5 σε 8, ενώ για την εισαγωγή των 15λεπτων προϊόντων θεωρεί, ότι απαιτούνται αλλαγές τόσο από τον ΑΔΜΗΕ όσο και από τους Διαχειριστές των γειτονικών χωρών αφενός για την επεξεργασία των προϊόντων αυτών στην Αγορά Εξισορρόπησης και αφετέρου για τη μη υπονόμευση των διασυνοριακών συναλλαγών.

Σε ότι αφορά την τοποθέτηση του ΑΔΜΗΕ για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει αυτή η αλλαγή στο χρόνο και στην δυνατότητα σύγκλισης του αλγορίθμου σύμφωνα με τον Ήρωνα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η εξέλιξη της αγοράς θα επιφέρει την εισαγωγή ολοένα και περισσότερων οντοτήτων.

Συνεπώς, η εταιρία επισημάνει, ότι καθώς δεν παρατίθενται οι εξισώσεις μέσω των οποίων θα μοντελοποιούνται εφεξής οι κατανεμόμενες μονάδες συνδυασμένου κύκλου πολλαπλών αξόνων και ο κάθε συνδυασμός των διαθέσιμων κάθε φορά αεριοστροβίλων με τον ατμοστρόβιλο οδηγεί σε διαφορετικό τεχνικό ελάχιστο και μέγιστο και κατ’ επέκταση αυτό επηρεάζει αντίστοιχα τη διαθεσιμότητα των εν λόγω μονάδων για παροχή εφεδρείας και ενέργειας εξισορρόπησης, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι η προτεινόμενη μοντελοποίηση αντανακλά τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων συνδυασμών.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης