Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τα βιοκαύσιμα ψηλά στη λίστα του επόμενου Ευρωκοινοβουλίου (Euractiv)

Τα βιοκαύσιμα ψηλά στη λίστα του επόμενου Ευρωκοινοβουλίου (Euractiv)
Η παγκόσμια παραγωγή βιοντίζελ σημείωσε σημαντική αύξηση, ιδίως μεταξύ 2000 και 2020
Οι ψηφοφόροι που ανησυχούν έντονα για το κόστος ζωής αλλά και την κλιματική αλλαγή έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βιοντίζελ, το οποίο ζητά μια ισορροπημένη, χωρίς αποκλεισμούς και οικονομικά προσιτή πολιτική για το κλίμα, σύμφωνα με τον στόχο της ΕΕ για μηδενικό καθαρό ισοζύγιο μέχρι το 2050.

Σύμφωνα με το Euractiv, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βιοντίζελ (EBB) δημοσίευσε πρόσφατα ένα μανιφέστο για τις ευρωπαϊκές εκλογές, στο οποίο διατυπώνει την άποψή του για τις νομοθετικές προτεραιότητες για τη θητεία 2024-2029, δίνοντας έμφαση στο ρόλο των ευρωπαϊκών βιώσιμων βιοκαυσίμων στην απανθρακοποίηση.

Μιλώντας κατά την παρουσίαση του μανιφέστου, ο Xavier Noyon, γενικός γραμματέας του EBB, δήλωσε πως «εν όψει των ευρωπαϊκών εκλογών, η βιωσιμότητα θα είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα για τους εκλεγμένους αξιωματούχους.

Η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθώς οι ανάγκες για μεταφορές συνεχίζουν να αυξάνονται.

Τα βιοκαύσιμα, που προέρχονται από βιώσιμα βιοπροϊόντα, εξακολουθούν να αποτελούν την ευρύτερη και πιο διαθέσιμη εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα».

Η EBB υποστηρίζει τη στρατηγική αναθεώρηση των πρώτων υλών βιολογικής προέλευσης στην Ευρώπη, την αναθεώρηση του ορίου συνεισφοράς των βιοκαυσίμων στον στόχο μεταφορών της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED), την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων του βιοντίζελ από καλλιέργειες και την ευθυγράμμιση της φορολογικής νομοθεσίας της ΕΕ με την RED για την προώθηση επενδύσεων στο καύσιμο αυτό.

Ολοκληρωμένο σχέδιο

Το Συμβούλιο ζήτησε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τα ανανεώσιμα καύσιμα μετά το 2030, μια ελκυστική και εναρμονισμένη φορολογική πολιτική για τη μετατόπιση της ζήτησης από το ορυκτό ντίζελ στα ανανεώσιμα καύσιμα και αναθεωρημένα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα νέα οχήματα ώστε να αναγνωριστεί ο ρόλος όλων των ανανεώσιμων καυσίμων στην απαλλαγή των μεταφορών από τον άνθρακα.

Ζήτησε επίσης την αυστηρή επιβολή των μέτρων εμπορικής άμυνας κατά του ντάμπινγκ και των αθέμιτων επιδοτήσεων, καθώς και την αναθεώρηση του καθεστώτος επαλήθευσης της βιωσιμότητας στο πλαίσιο της RED, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εισαγωγές συμμορφώνονται με τα ίδια αυστηρά κριτήρια πιστοποίησης με τα ευρωπαϊκά βιοκαύσιμα.

Θετικό το Κοινοβούλιο για τα βιοκαύσιμα

Η τρέχουσα στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα βιοκαύσιμα είναι σε μεγάλο βαθμό θετική, αλλά η εικόνα της πολιτικής περιπλέκεται από τις ανησυχίες σχετικά με την απότομη αύξηση των εισαγωγών βιοντίζελ από την Κίνα από το 2023.

Οι εισαγωγές αυτές σχετίζονται με νοθευμένα καύσιμα λένε κάποιες φωνές, όπως και με ψευδή επισήμανση και πιστοποίηση ως προηγμένα βιοκαύσιμα, παρόλο που δεν πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ.

Αυτό έχει οδηγήσει σε στρέβλωση της αγοράς και σημαντικές απώλειες για τους παραγωγούς βιοκαυσίμων της ΕΕ.

Ο αντίκτυπος αυτών των εισαγωγών ήταν τόσο σοβαρός που οδήγησε στο κλείσιμο εγκαταστάσεων παραγωγής σε πολλά κράτη μέλη.

Εάν επιβεβαιωθεί το ντάμπινγκ και διαπιστωθεί ότι ζημιώνει τους παραγωγούς της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει μέτρα, βασικά δασμούς στις εισαγωγές, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του αθέμιτου εμπορίου.

Βιοντίζελ και κλιματικοί στόχοι

Ενόψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ΕΚ αναγνωρίζει το ρόλο του βιοντίζελ στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ, αλλά αναγνωρίζει επίσης και την ανάγκη για αυστηρότερους κανονισμούς και διαφοροποίηση σε άλλους τύπους βιοκαυσίμων και εναλλακτικών καυσίμων.

Όσον αφορά τη ρύθμιση, η αναθεωρημένη έκδοση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED III) περιέχει δεσμευτικές απαιτήσεις που περιορίζουν τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς που βασίζονται στη βιομάζα σε ποσοστό 7% κατ' ανώτατο όριο- και τα βιοκαύσιμα που παράγονται από UCO και λίπη ζωικών αποβλήτων περιορίζονται επί του παρόντος σε ποσοστό 1,7% το 2030.

Ενώ οι ποσοστώσεις ανάμειξης για τα παραδοσιακά βιοκαύσιμα δεν αυξάνονται, και θα καθιερωθεί ακόμη και μια κατηγορία προστασίας Β7 μέχρι το 2030, ο νέος κανονισμός για τις αερομεταφορές με καύσιμα θα αναγκάσει την αεροπορική βιομηχανία να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Το μερίδιο των βιώσιμων καυσίμων αερομεταφορών (SAF) αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά από 2% το 2025 σε 20% το 2035 και έως 70% το 2050, ενώ μια νέα ομάδα εναλλακτικών καυσίμων, τα ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης (RFNBO)» που περιλαμβάνει το υδρογόνο και όλα τα eFuels, θα δουν το μερίδιό τους σε αυτή την ομάδα προηγμένων βιοκαυσίμων να φτάνει τουλάχιστον το 1% μέχρι το 2030.

Αύξηση στην παραγωγή βιοντίζελ

Η παγκόσμια παραγωγή βιοντίζελ σημείωσε σημαντική αύξηση, ιδίως μεταξύ 2000 και 2020.

Η βιοενέργεια, η οποία προέρχεται από γεωργικές και δασικές πρώτες ύλες και οργανικά απόβλητα, παραμένει η κύρια πηγή ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αντιπροσωπεύοντας περίπου το 59% της κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας το 2021.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης